Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Creative Cities
Konference EU
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Domů ArtsInfoArchitektura
TechSoup

Disconnected. Connected! 2006 architektura a djing

Centrum for Central European Architecture představuje ve svém třetím ročníku Disconnected. Conneceted! vybrané diplomové práce ze všech českých vysokých škol v konfronatci s jiným kreativním odvětvím. Deět českých Dj's se zamyslelo nad tím, jak je hudební tvorbě inspiruje architektonický návrh. Kurátorkou této části projektu je Babe LN (Radio 1). Absolventku ateliéru nových médií na AVU můžeme směle řadit mezi legendy české taneční scény a dění v oblasti djingu. Zahrála po boku hvězd jako Ltj Bukem a Mc Conrad, Zinc, Ed Rush, High Contrast, D-Bridge, Fabio a dalších.  Výstavu je možno vidět v Praze ve dnech 16. března - 9. dubna 2006.

Centre for Central European Architecture

Disconnected. Connected! 2006 architektura a djing
16. března - 9. dubna 2006

Adresa: U Půjčovny 4, Praha 1

Doprovodný program:
Djs, vjs a architektura 10. 3. 2006 od 20.00 hodin (Cross Club)
Past-Present-Future 16. 3. 2006 od 18.00 hodin (CCEA)
Start Architecture 22. 3. 2006 od 19.00 hodin (NoD/Roxy)

Cyklus Disconnected. Conneceted! je jedním z kurátorských projektů CCEA (zahájení činnosti v roce 2003, www.ccea-info.org) a sleduje jeho snahu o propagaci architektury, mladé architektonické generace, prosazování atraktivní a srozumitelné formy prezentace architektury směrem k neodborné veřejnosti a nalézání způsobů, jak architekturu popularizovat skrze jiné umělecké obory a jejich možnosti.

Letošní ročník je v řadě již třetím (první proběhl v roce 2004 a měl podtitul Architektura a animace, druhý v roce 2005 s podtitulem Architektura a reklamní fotografie). Jejich realizací se podařilo iniciovat vznik 11-ti krátkých animovaných filmů  (v roce 2004) a 15-ti souborů fotografií (v roce 2005) jako reakcí na diplomové architektonické projekty.

Disconnected.
CCEA coby kurátor architektonické části projektu vybírá vždy z nejaktuálnějších diplomových prací, které byly obhájeny na všech českých vysokých školách architektonického zaměření (FA ČVUT Praha, FA VUT Brno, FA Technické univerzity v Liberci, Ateliér architektury AVU v Praze a Katedra architektury VŠUP v Praze). Na jednom místě se tedy konfrontují nejlepší diplomové práce, které jsou výsledkem působení různých architektonických škol. Nabízí se tak jedinečná možnost srovnání, zda existuje transparentní rozdíl mezi absolventy těchto škol. Kritériem výběru vždy přibližně z jedné stovky prací je myšlenkový koncept, kvalita zpracování a v neposlední řadě téma diplomové práce.

Hlavní důraz instalace je kladen na architektonické modely, které jsou doprovázeny zvukovou nahrávkou komentářů jejich autorů, snažících se na ploše dvou minut vystihnout    a popsat nejdůležitější body svých návrhů a řešení. Pro úplnost jsou modely doplněny katalogy s technickou zprávou, výkresy a vizualizacemi.

V letošním roce byli vybráni tito absolventi: Jakub Tejkl (Poutní kostel v Doupovských horách), Radoslav Dvořák (Osada pro uprchlíky), Věra Šatochinová (Rekultivace severočeské uhelné pánve), Lukáš Fišer (Nové centrum Slavonín-sever v Olomouci), Viktor Vlach (Ideální Náchod), Petr Štefek (Terminál Hradec Králové).

Connected!
V roce 2006 byla propojena oblast architektury s oblastí hudby. Osloveni tentokrát nebyli studenti, ale naopak profesionální Djs působící na české klubové scéně. Kurátorkou této části projektu je Babe LN (Radio 1). Absolventku multimedií na AVU můžeme směle řadit mezi legendy české taneční scény a dění v oblasti djingu. Zahrála po boku hvězd jako Ltj Bukem a Mc Conrad, Zinc, Ed Rush, High Contrast, D-Bridge, Fabio a dalších.

Djs participující na projektu: Blue, Brooklyn aka Juanita Juarez, Kaplick,  Nika 77, Nitrous, Stanzim, MKS, Yukimura, Akira a Silent Cut.

Úkolem Djs je vytvořit set inspirovaný architektonickým projektem. Zadání je posazeno záměrně velmi volně a je jen na kreativitě daného umělce, jak k projektu přistoupí. Zvuková nahrávka tohoto setu bude součástí instalace v CCEA.

K výstavě vyjde katalog, který bude obsahovat portfolia všech architektonických projektů a CD s nahrávkami hudebních setů.

DOPROVODNÝ PROGRAM:

Djs, vjs a architektura v Crossu
Součástí projektu je i multimediální a multistylový klubový večer, jehož specialitou bude to, že djs účastnící se projektu a jejich hosté odehrají na třech stageich dva az tři stylově naprosto odlišné sety za podpory vjs, které umožní na obrazové ploše propojit a prezentovat architektonické vizualizace projektů vybraných pro výstavu v CCEA.
Místo a datum konání: 10. 3. 2006 ve 20.00, Cross Club (Plynární 23, Praha - Holešovice)

Past-Present-Future
Architektonické práce prezentované na výstavě jsou pro jejich autory již minulostí.
Co dělají nyní a co plánují do budoucna se budeme mít možnost dozvědět v krátkých osobních prezentacích.
Místo a datum konání: 16. 3. 2006 v 18.00, CCEA (U Půjčovny 4, Praha 1)

Start Architecture (přednáškový cyklus CCEA)
První přednášku z cyklu přednese Ivan Kroupa.
Téma: Škola, profesní prostředí - jeden pohled.
Místo a datum konání: 22. 3. 2006 v 19.00, NoD/ROXY (Dlouhá 33, Praha 1)

 

Nahrávky komentářů autorů architektonických návrhů: Recording studio ELA Praha - hudební skladatel Vítězslav Maštalíř (www.claireton-chorale.com)

Cross Club (www.crossclub.cz)

Experimentální prostor NoD/Roxy (www.roxy.cz/nod)

Krátké anotace prezentovaných architektonických prací:

Poutní kostel v Doupovských horách
Jakub Tejkl (VŠUP v Praze)
Oválná obvodová stěna chrámu pohledově připomíná loď usazenou v krajině. Horizontála položená do krajiny je doplněna vertikálou věže. Centrální stavba v sobě spojuje dva archetypy sakrální architektury: věž se zvonicí a kapli. Loď chrámu není zastřešená. Tvoří ji obvodové stěny utkané z jemného přediva ocelových prutů a modrá obloha.

Komentář CCEA
Samotný kostel neřeší záchranu přírody, ale záchranu člověka v přírodě. Rádi vybíráme projekty, které mají v prvním plánu silnou myšlenku, nehledě na realizovatelnost či nerealizovatelnost díla.
V době, kdy architektura podléhá tlaku investorů a mnohdy nesmyslným regulacím ze strany úřadů, v době, kdy se architektura vzdaluje od umění, tento projekt ukazuje cestu, ve které se poutník stavá stavitelem, hraje roli, která je napsána jedním ze základních instinktů člověka: "stavění".
Tento projekt jsme vybrali nejenom kvůli originální myšlence, ve které se duchovní hladina transformuje v čin, ale i kvůli vysoké úrovni jeho prezentace. V samotné prezentaci autor nezmiňuje detaily a technické podrobnosti, což celému projektu přináší svěžest a neunavuje zbytečnou technicistností.

Osada pro uprchlíky U Nové hospody
Radoslav Dvořák (FA ČVUT v Praze)
Urbanisticko-architektonický projekt měl za úkol vytvořit osadu pro 150 uprchlíků a personál. Řešení mělo vyhovovat ekologickým a ekonomickým požadavkům, především by ale mělo představit řešení funkčního systému integrace v hostitelské zemi, skýtající nejen ubytování, ale i možnosti denních aktivit, práce, vzdělání a odpočinku. Osada by měla fungovat nezávisle a soběstačně, zejména však lehce z ekologického hlediska. 

Komentář CCEA
Diplomová práce otevírá jeden z akutních problémů dneška. Hned ze tří důvodů v nás budí silný optimismus: důsledností s jakou je zpracován předdiplomní seminář, hloubkou tématu a schopností autora "přežít" pětiletý školní výcvik, ve kterém je na studenty ZAN-u*  útočeno normami, velikostmi záchodků, jednoduchými tvary, čistou a logickou architekturou, která má "silnou" myšlenku, pravdivým použitím materiálů.
"Přežil", jelikož se zdá, že předložený návrh splňuje všechny normy a technické parametry, ale přitom je architektonicky jiný, než se učí na ČVUT.
Pro výběr práce Radoslava Dvořáka byla rozhodující odhodlanost autora pojmenovat tabuizované správným jménem na základě analýzy, do které autor investoval značné množství energie. Estetika založená na kulturním mixu, transformovaná do prastaveb-domova, nás možná nenadchne, ale "silná" myšlenka je základem projektu.

*ZAN - základy architektonického navrhovaní - ateliérová tvorba prvního ročníku ČVUT, kdy studenti velmi často "navrhují" budovy, aniž by se kdokoli ptal po smyslu budov, stavění, architektury.

Rekultivace severočeské uhelné pánve
Věra Šatochinová (FA ČVUT v Praze)

Podkrušnohorská pánev o rozloze 20 x 70 km se rozprostírá mezi Kadaní a Ústím nad Labem. Na projektu revitalizace krajiny by se měli podílet různí specialisté. Ekologové, přírodovědci, lesníci, sociologové a nemalou úlohu by měli zastupovat i architekti. Diplomová práce řeší jednu část projektu: architektonickou, se snahou nahlédnout i do témat ekologie.

Komentář CCEA
Návrh Věry Šatochinové je opakem dnes zavedeného postupu, kdy se rekultivace krajiny zničené těžbou řeší kamufláží toho, co jsme provedli. Vytvořením maximálně energeticky nezávislého systému, který oživí devastované území, se jizvy transformují do výhod. Zařazení tohoto projektu do výběru bylo kromě ocenění celkově pojatého řešení problému ovlivněno i předpokladem, že se postoj velkých plánovačů časem změní a že v roce 2038 budeme podobné projekty považovat za samozřejmost.


Nové centrum lokality Slavonín-sever v Olomouci
Lukáš Fišer (FA VUT v Brně)

Urbanistický návrh nového centra lokality Slavonín-sever v Olomouci. Projekt pracuje s řešením parku, radnice, městských domů a komerční zónou.

Komentář CCEA
Zajímavá ukázka, jak se i v megastavbách, které jsou většinou veřejnými investicemi, může spojit respektovaní reálného programu a reálných potřeb lokality při zachování dostatečného prostoru pro volný čas a jeho obyvatele. Architektura jednotlivých objektů je jasná a funkce je identifikovatelná už z exteriéru. Rozhodli jsme se vybrat tento projekt, jelikož konfrontace rastrové zástavby a organického půdorysu se netváří jako klišé, ale jako fungující soužití.


Ideální Náchod
Viktor Vlach (AVU Praha)

Tématem diplomové práce je ideální plán rodného města, v tomto konkrétním případu Náchoda. Města, které autor zná přes čtvrt století, ví o jeho chybách a nedostatcích. Město je chápáno jako živý organismus. Cílem nového urbanismu je udělat z Náchoda zdravého jedince, město - chlapáka, nebo alespoň navést pokračovatele k přemýšlení, které postupem času organismus uzdraví.

Komentář CCEA
Autor se dopracoval k řadě řešení, která mění ráz města. Jednoduché tvary válce a hranolu transformuje v domy, které obohacují město o funkce, které mu dosud chyběly.
Jistota autora, se kterou pracuje s nejjednoduššími pratvary, by v konfrontaci s realitou úřadů, investorů, obcí, veřejností či současným mizerným urbanismem možná měla dost potíží. Nastoluje však platformu pro diskusi. Tento projekt jsme zařadili do výběru jako manifest současného českého urbanismu.
 

Terminál Hradec Králové
Petr Štefek (TU Liberec)

Hradecké nádraží architekta Václava Rejchla bylo po svém dokončení jednou z nejvelkorysejších dopravních staveb. Železniční doprava však dnes ztratila výsadní postavení. Současné návrhy nereflektují tuto skutečnost a zaobírají extenzivně další plochy území města pro nevhodně umístěné autobusové nádraží. Cílem diplomové práce je návrh směřující ke kompaktnímu terminálu pro všechny druhy skutečně integrované dopravy, se záměrem posílit význam kulturní památky.

Komentář CCEA
Zajímavý přístup, ve kterém se potřeby veřejnosti jako voliče a veřejnosti jako konzumenta prolínají. Prolínání veřejných a komerčních funkcí je nutností, jejíž řešení nás v budoucnu nemine. Projekt Petra Štefka tuto výzvu transformuje v zajímavou současnou architekturu, umístění do "undergoundu", kde je mix funkcí zajímavým sociálním experimentem. K výběru kromě architektonického výrazu pomohla i aktuálnost problému.

O djs:

Blue
Blue se začal věnovat djingu v roce 1996. Díky agentuře D-Smack-U se tehdy stal rezidentem pražské Roxy. Vystupuje v klubech a na řadě festivalů v Čechách, na Slovensku, v Polsku, Rakousku, Holandsku a Anglii. Od roku 1999 pravidelně pořádá svoji rezidentní noc, jejímž cílem je obsáhnout progresivní směry taneční scény s hosty i novými talenty. Vlastní tvorbě se věnuje od roku 2000. Nejprve v remixérském projektu Blue & Clad (Ecstasy Of St. Theresa, Tatabojs, Here, Priessnitz), poté v čistě pódiovém freestyle projektu Lazy Jimmy s Janem P. Muchowem. Nyní pracuje sólově na vlastních skladbách a remixech. Věnuje se scénické hudbě, hudební a zvukové spolupráci na divadelních projektech (Divadlo Komedie, Bohnická Divadelní Společnost, Divadelní Společnost NUN, Národní Divadlo, Činoherní Studio Ústí nad Labem, Spolek DAMARU, Divadelní Spolek Davida Drábka, DAMU 2006)

Brooklyn aka Juanita Juarez
Pod hlavičkou Juanita Juarez na sebe tento pražský producent upozornil zejména albem Spa Boy, vydaném roku 2003 na labelu Quazi Delict. Album, kombinace drum&bassu, downtempa a experimentálnější hudby, bylo nominované na Cenu Akademie populární hudby; následovaly oficiální remixy pro Esctasy of St. Theresa, Skyline, slovenské Veneer nebo nejnověji pro pražskou Khoibu.
V současnosti se věnuje klubovějšímu pojetí drum&bassu. Ještě jako Juanita Juarez vydal v domácích vydavatelstvích dva dvanáctipalce. Jako Brooklyn už mu vyšel singl na britském labelu Spearhead, v březnu 2006 vyjde skladba With All My Heart na norském labelu Subtitles, následovaná dalšími u několika britských indie vydavatelstvích. Brooklynova hudba se dočkala DJské podpory Pendulum nebo Freshe (Breakbeat Kaos), Nu:Tona (Hospital), Briana G, LTJ Bukema (Good Looking Records), Calyxe, Mathematics, Big Buda a dalších. Brooklyn alias Juanita Juarez vytvořil mimo jiné např. několik znělek pořadů Radia 1, jeho skladby se objevily v divadelních představeních, na mnoha kompilacích a čerstvě také v novém česko-finském filmu Restart.

Kaplick
Kaplickovy sety ve své breakbeatové taneční podobě jsou především progresivněji laděné, ovlivněné zvukem labelů jako Marine Parade, Acetate či Kilowatt.Jako DJ hrál na akcích         s většinou zahraničních breakbeatových hvězd, které se dosud do Čech podívaly: Adam Freeland, Rennie Pilgrem, B.L.I.M., Elite Force, DJ Hyper, Lee Coombs, Koma + Bones, Aquasky vs Masterblaster, FC Kahuna, Freestylers, Krafty Kuts, Tayo. V současnosti připravuje s Josefem Sedloněm na pražském Radiu 1 pořad Breakbeat Conference zaměřený výhradně na breakbeat. Je residentem pravidelné breakbeatové klubovky Breaksome v Roxy a Funkilla v Castě v Liberci.

Nika 77
Djingu se věnuje od roku 1997. Představila se už ve většině nejznámějších klubů v Čechách  i na Slovensku, vystupovala v Anglii, Maďarsku, Německu, Švédsku, Rusku, Polsku, Belgii, Chorvatsku, Srbsku, Bosně. V Praze je residentkou akce Connect Yourself (Radost FX, Roxy) pořádanou největším českým serverem o taneční hudbě v České republice, www.techno.cz, pod jehož hlavičkou vystupuje. Slyšet od ní můžeme převážně techno, ale příležitostně hrává minimal/deep house a experimentální až ambientní elektroniku.
V současné době se věnuje studiové práci. Doposud vydala několik věcí na českém labelu TechEx (002 a 003), Fylo, Ambsine (Vol.1). Momentálně pracuje na vlastním labelu.

Stanzim
Za život v těsném sepětí s hudbou vděčí především Radiu 1, kde pracuje od jeho založení v roce 1991. Přes industriální elektroniku a manchesterskou kytarovou scénu se dostal k taneční hudbě. Přednost dává skladbám s členitou rytmikou různého tempa - od junglu přes breakbeat až k downtempu. V Praze vystupuje pravidelně v klubech Roxy, Cross, Matrix, Akropolis, Punto Azul, XT3, 7 vlků, mimo Prahu v Ostravě, Plzni, Českém Krumlově, Brně, Olomouci, Kladně, Vrchlabí atd. Účastní se festivalů Creamfields, Open Airfield, Colours Of Ostrava, Cosmic Trip, Sázavafest, Czech-tech a dalších, v zahraničí hraje ve Vídni, Paříži, Bratislavě, Nových Zámkoch, Košicích. V roce 1998 společně s Janem Kvasničkou založil hudební vydavatelství QDR, specializující se především na poslechová autorská alba (Floex, Juanita Juarez, Alvik, Bratři Orffové). Produkovali také remixové kompilace pro Universal (Ivan Král) a New Gate (Priessnitz). Součástí QDR jsou i dva sublabely: Stoika (dnb) a TT22 (breaks).
Pro stylový pořad ČT2 Paskvil připravoval reportáže, je spoluautorem Radiopaskvilu, která běží jednou za měsíc v rámci Čajovny na ČRo3 - Vltava.

Nitrous
Hraje od roku 1998 v českých, polských, maďarských, rakouských a slovenských klubech. Je redaktorem českého hudebního serveru www.shadowbox.cz. Je autorem pořadu shadowbox na Radiu 1. V roce 2000 se stal vítězem djs awards.

Yukimura
Jeden z nejuniverzálnějších českých djs, messenja s neskutečně širokým záběrem daleko přesahujícím škatulky současné elektronické i akustické taneční hudby působí zároveň i jako producent a zvukový inženýr ve vlastním žižkovském studiu, ze kterého už vyšel nejeden remix či vinyl. V minulém roce založil sdružení Kaliyuga Sound, které se věnuje reprodukci a propagaci fúze asijské a orientální hudby s elektronikou, nazývanou také asian underground.

Akira
Působí především v Karlových Varech, zároveň je častým hostem hudebních nocí u nás i v zahraničí. Turntablista, redaktor stránek www.shadowbox.cz a člen projektu dubwize project.

Silent Cut
Hudbě se věnuje od roku 1996, kdy si pořídil první hudební software. Po několika navýsost abstraktních projektech dave6 a ninsei, kde kromě masivního samplování experimentoval i se zvuky z počítačových her, se pohybuje ve spektru od downtempa po breakbeat s občasnými úlitbami k dnb. V klubu Rotes Berlin se pokouší založit tradici středečních FLOWMASTER sessions, ve kterých se objevuje po boku mistra Emsy (BowWave). Ruku v ruce s hudbou přišel zájem o design, od prvních amatérských obalů kazet se přes CD dostal k plagátům na nejrůznější akce, webovým stránkám, flashovým animacím, fotomontážím a návrhům triček

 

Další informace:
Centre for Central European Architecture
U Půjčovny 4
Praha 1
tel.: +420 222 248 118
mail: info@ccea-info.org
www.ccea-info.org

(15.03.2006) ZDROJ: CCEA
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.