Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Konference EU
Creative Cities
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Domů ArtsInfoArchitektura
TechSoup

Nadace české architektury rozdělí 700 000 Kč i na výstavy a knihy

Správní rada Nadace české architektury vyhlásila výběrového řízení na přidělení grantů pro rok 2012 v oblasti architektury se zaměřením na výstavy, publikace, přednášky, workshopy. Rozdělena bude částka 700 000 Kč. Uzávěrka pro příjem žádostí je 10. ledna 2012.

1. Výběrové řízení je určeno pro:
– občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti
– veřejnoprávní instituce
– příspěvkové a rozpočtové organizace za podmínky, že se budou podílet 50% na realizaci projektu
– fyzické osoby (financováno z vlastních zdrojů nadace)
– právnické osoby (financováno z vlastních zdrojů nadace)

2. Žádost musí obsahovat :
- vyplněný formulář
- popis projektu
- rozpočet projektu včetně předpokládaného dalšího finančního zajištění
- jedno stručné odborné doporučení
- kopii dokladu o registraci organizace
- kopie statutu nebo stanov organizace
- kopie dokladu o jmenování statutárního zástupce
- kopii dokladu o založení bankovního účtu žadatele
- čestné prohlášení o pravdivosti všech údajů

3. Vyplněný formulář download zde, popis a rozpočet projektu je nutné zaslat do 10.1.2012 na e-mailovou adresu nca@nca.info, kompletní písemnou žádost doručit do kanceláře NČA, Masarykovo nábř. 250 – Mánes, 110 00 Praha 1, tel. +420224932929 do stejného data, kontaktní osoba: Marie Krátká,+420604208545.


4. Výběrové řízení bude vyhodnoceno do konce ledna 2012, příspěvky budou vyplaceny v průběhu roku 2012 dle termínu realizace.

 

(20.12.2011) ZDROJ: Nadace čeké architektury
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.