Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Game
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Konference EU
Domů ArtsInfoArchitektura
TechSoup

Young Blood: I’m a Young „Austerian“ Architect!

Poslední výstava z cyklu I´m a Young „Austerian“ Architect! v CCEA představuje mladé architektonické ateliery z Rakouska. Nejedná se o úplně neznáma jména. AllesWirdGut, non-conform nebo transparadiso už mají za sebou nejednu velmi úspěšnou realizaci navzdory nízkému věku. Mladá generace rakouských architektů je v posledních letech opakovaně v centru zájmu různých akcí a výstav. Cyklus Young Blood zaměřen na prezentaci nejmladší činné architektonické generace ze zemích Střední Evropy se po české, slovinské, slovenské, polské a maďarské výstavě věnuje rakouské scéně a byl iniciován v roce 2003 neziskovou organizací Centre for Central European Architecture ve dnech 9. června - 31. července 2007.

Young Blood: I’m a Young „Austerian“ Architect!

místo konání:  Centre for Central European Architecture, U Půjčovny 4, Praha 1
termín konání:  9.6.2006 – 31.7.2006
vernisáž výstavy: 8.6.2006, od 19.00hod.
vystavující: AllesWirdGut, feld72, Franz Sdoutz, GRID, AGENCYOFCHANGE.NET, noncon:form, transparadiso, x architekten
doprovodní program: Slogan Battle
diskuse, performance, výměna názorů moderuje Christian Teckert / v CCEA, 8.6.2006 od 19.00hod.
více informací:   www.ccea-info.orgwww.youngbloodaustria.at


Cyklus Young Blood zaměřen na prezentaci nejmladší činné architektonické generace ze zemích Střední Evropy se po české, slovinské, slovenské, polské a maďarské výstavě věnuje rakouské scéně.

Centre for Central European Architecture, nezisková organizace, která v roce 2003 iniciovala projekt Young Blood, aktivuje jednotlivé národní kolekce na základe všeobecné a velmi liberální výzvy uveřejněné v široce dostupných odborných tištěných i internetových médiích. Vyzývá reagovat instalací na větu I´m a Young „jméno příslušné zemi“ Architect!, v prostoru 3,6 m/3. Gramatická chyba figurující v názvu výstavy, nastoluje otázku jestli vůbec existuje v součastném globalizovaném světe ryze národní, specifický projev, který filtruje architekt do své práce a existence. Architekti můžou rátat s přívodem elektřiny 220V. Kvůli opakovanému převozu děl z krajiny původu do Prahy, s perspektivou dalšího transportu po Evropě musí být projekt snadno a spolehlivě sbalitelný do prostoru 1,2 x 1 x 0,5 m. Young Blood oslovuje k účastni činné architektonické ateliery u kterých věkový průměr členů nepřesahuje 35 let.
Součástí projektu je i sběr informací související s postavením mladých architektů a jejich sociální i společenskou akceptací. Tato báze nazvaná „Young Blood background“ referuje staticky skrz  řeč čísel, faktů o aktuálním stavu progresivní architektury v jednotlivých krajinách, o odlišnostech v globalizovaném středoevropském prostoru.


Poslední výstava z cyklu I´m a Young „Austerian“ Architect! v CCEA představuje mladé architektonické ateliery z Rakouska. Nejedná se o úplně neznáma jména. AllesWirdGut, non-conform nebo transparadiso už mají za sebou nejednu velmi úspěšnou realizaci navzdory nízkému věku.
Mladá generace rakouských architektů je v posledních letech opakovaně v centru zájmu různých akcí a výstav. Projekty Architecture in progress, Wonderland, Frische Fische, Vodka Pur nebo Mega se intenzivně zabývali způsobem práce mladých architektů. Ve spektru doposud konaných akcí je Young Blood: I’m a Young „Austerian“ Architect! pojímáno v kontrastu s přehlídkami prací explicitně jako panorama různých pozic a stanovisek. V popředí zájmu nejsou výsledky, ale témata, která jsou důležitá pro mladou generaci rakouských architektek a architektů při výkonu jejich povolání. Výstava v CCEA prezentuje osm pozic mladých architektonických formací  - osm sloganů, které jsou nejen vystaveny, ale o kterých se v rámci diskusních večerů (Slogan Battle) také podrobně hovoří. Prezentovaný výběr si vědomě nenárokuje kompletnost, je spíš momentkovým snímkem mladé rakouské scény.

Výstava se po pražské prezentaci přesune na podzim 2006 do Grazu a v zimě do Vídně.

Tištěný katalog - Young Blood: I’m a Young „Austerian“ Architect! (neměcko-anglicko-česká jazyková mutace), který k výstavě vychází, dokumentuje vedle prezentovaných instalací také realizace a projekty vystavujících studií. Textová část přináší profily jednotlivých ateliérů, výběr jejich realizací, oceněných soutěžních projektů včetně úplných kontaktních údajů. /k zakoupení v CCEA, ve vybraných
ISBN 80-239-7235-9

V rámci vernisáže bude prezentován i český katalog Young Blood: I’m a Young „Czeck“ Architect!.


koncepce projektu:  Yvette Vašourková, Igor Kovačević
projekt zaštiťuje:  prof. ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
lokální koordinátor:  Burkhard Schelischansky, Fabian Wallmüller
speciální poděkování:  Gabu Heindl, Eilfried Huth, Christian Teckert
grafický design:  Petr Štěpán
produkce projektu: Zuzana Bodnárová
projekt podpořili:   International Visegrad found, Ministerstvo kultury České republiky, Hlavní město Praha, Rakouské kulturní fórum v Praze

 

Centre for Central European Architecture
U Půjčovny 4 Praha 1
tel: +420 222 248 118
e-mail: bodnarova@ccea-info.org
http://www.ccea-info.org

(11.06.2006) ZDROJ: CCEA
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.