Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Konference EU
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Game
TechSoup

Jeden svět - 8. ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech

Osmý ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět pořádaný společností Člověk v tísni při České televizi proběhne v Praze od 1. do 9. března 2006. Kromě Prahy proběhne Jeden svět v dalších 13 městech po celé České republice: v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Mělníku, Liberci, Olomouci, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Rožnově, Táboře a v Ústí nad Labem.

 JEDEN SVĚT LETOS ZAČÍNÁ JIŽ 1. BŘEZNA


Osmý ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět pořádaný společností Člověk v tísni při České televizi proběhne v Praze od 1. do 9. března 2006.

Festivalové centrum bude v kině Lucerna (Štěpánská 61, Praha 1). Dalšími festivalovými kiny budou Světozor (2 sály), Evald, Mat a Ponrepo.

Kromě Prahy proběhne Jeden svět v dalších 13 městech po celé České republice:
v Brně (9.-16. 3.), Českých Budějovicích (6.-9. 3.), Hradci Králové (13.-17. 3.), Mělníku (15-17. 3.), Liberci (13.-17. 3.), Olomouci (20.-24. 3.), Opavě (13.-17. 3.), Ostravě (6.-10. 3.), Pardubicích (6.-10. 3.), Plzni (16.-22. 3.), Rožnově (13.-15. 3.), Táboře (13.-17. 3.) a v Ústí nad Labem (13.-18. 3.).

Záštitu nad festivalem převzal již tradičně Václav Havel. Festival dále zaštítili ministr kultury Vítězslav Jandák, primátor hlavního města Prahy Pavel Bém, primátoři a starostové jednotlivých festivalových měst a hejtmani jedenácti krajů.


Generálním partnerem je letos opět Plzeňský Prazdroj. Hlavním partnerem je Metrostav. Spolupořadatelé jsou Ministerstvo kultury ČR a Magistrát hlavního města Prahy. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.

Na festivalu bude uvedeno přes 110 dokumentů z celého světa. Základní osou festivalu zůstávají hlavní soutěž, soutěžní kategorie krátkých forem a speciální soutěžní kategorie Máte právo vědět. Jeden svět představí i řadu tematických sekcí a retrospektiv.

Stejně jako v předchozích letech tvoří nedílnou součást letošního festivalu Jeden svět projekce filmů pro střední a základní školy, které proběhnou ve všech festivalových městech.

Ve třech mezinárodních porotách festivalu zasednou významní současní filmoví tvůrci (hlavní porota), ředitelé a dramaturgové důležitých mezinárodních festivalů a filmových institucí (primátorská porota) a lidskoprávní aktivisté (porota Rudolfa Vrby).

Mezi nejvýznamnější hosty budou letos patřit členové hlavní poroty Mercedes Moncada Rodriguezová (talentovaná španělská dokumentaristka pracující zejména ve Střední Americe), švýcarský dokumentarista Antoine Cattin, zkušený litevský režisér Arunas Matelis a jeden z nejdůležitějších současných dokumentaristů střední Evropy Péter Forgács, který na festivalu osobně uvede retrospektivu své tvorby. V porotě Rudolfa Vrby letos zasednou mimo jiné Ondřej Cakl z občanského sdružení Tolerance a občanská společnost, který se dlouhodobě zabývá monitorováním neonacistických aktivit v ČR, a Debbie Stothardová, která dlouhá léta bojuje za dodržování lidských práv v Barmě.

Slavnostní zahájení festivalu bude ve středu 1. března v prestižních prostorách Pražské křižovatky, odsvěceném gotickém chrámu v bývalém Anenském klášteře na Starém Městě, ve spolupráci s provozovatelem prostor, Nadací Vize 97 Dagmar a Václava Havlových. Zde proběhne za účasti předních osobností v rámci zahájení i předání ceny Homo Homini za přínos v oblasti lidských práv za rok 2005. "Jeden svět není pouze svědectvím o lidském utrpení. Je také poselstvím o síle sounáležitosti a o vůli vzepřít se násilí a bezpráví, je posilou lidské důstojnosti, víry a naděje," říká Václav Havel.

Propagace festivalu bude podpořena vizuálním konceptem zpracovaným renomovaným a veřejné i umělecké obci dobře známým progresivním výtvarníkem Kryštofem Kinterou, čímž festival upozorní na jednu ze svých priorit, kterou je vysoká umělecká kvalita - zásada, jež se promítá i do výběru filmů a doprovodných akcí.

Hlavní cena festivalu bude v roce 2006 poprvé spojena s finanční odměnou pro autora vítězného filmu ve výši 50 000 korun, kterou udělí ministr kultury.
                          
Program festivalu

Kromě filmů vybraných do soutěžních kategorií bude představeny další snímky v následujících tematických sekcích.

Zentropa: manifest Dogma v dokumentárním filmu
Zentropa je dánská produkční společnost založená režisérem Larsem von Trierem. Tato společnost produkovala většinu snímků natočených podle manifestu Dogma von Trierem nebo jeho kolegy, čímž se stala světoznámou filmovou značkou. Jeden svět by chtěl upozornit na dokumentární snímky produkované Zentropou, které jsou sice méně známe než ty hrané, ovšem rozhodně stejně zajímavé.

Gender Montage: paradigmata v postsovětském prostoru
Ve světové premiéře bude na festivalu uvedena nová kolekce filmů z projektu Gender Montage: paradigmata v postsovětském prostoru. Tyto unikátní dokumenty zachycují nelehké postavení žen v sedmi postsovětských zemích. Na festival přijedou i sami tvůrci filmů, kteří budou k dispozici pro navazující debaty. Celou akci doprovodí rozsáhlý seminář, na němž se budou podílet autorky filmů, iniciátorky projektu Gender Montage a české i zahraniční odbornice.

Muslimové v Evropě: kulturní dialog
Jedním z témat letošního ročníku je soužití Evropanů s muslimy. Hlavním cílem projektu Muslimové v Evropě: kulturní dialog je výměna zkušeností a názorů ohledně integrace a soužití většinové společnosti v Německu, Nizozemsku, Francii a v České republice s přistěhovalci z islámských zemí a s jejich potomky narozenými v Evropě. Prostřednictvím filmů a debat s našimi hosty chceme přiblížit problematiku českým divákům, umožnit jim poznat existující společenské a kulturní bariéry integrace a vyvolat hlubší diskusi o problému. Kromě kratších debat s tvůrci po promítání 5-6 tematických filmů uspořádá festival Jeden svět také rozsáhlou panelovou diskusi předních odborníků, filmových tvůrců a zástupců muslimských menšin.

Péter Forgács: filmová historie
Maďarský filmař Péter Forgács patří k nejdůležitějším současným dokumentaristům ve střední Evropě. Ve své práci se soustředí zejména na novodobou historii Maďarska, kterou originálním způsobem zpřítomňuje využíváním soukromých amatérských filmů natočených v uplynulém století. Forgácsovy snímky jsou mezinárodně uznávané a on sám získal řadu ocenění. Přehlídka tvorby Pétera Forgácse s jeho osobní účastí na Jednom světě je prvním uceleným vyjádřením pocty tomuto jedinečnému filmaři a zároveň v rámci filmových festivalů ojedinělým pokusem o představení subžánru dokumentárního filmu, jímž je využití soukromých archivů k zachycení konkrétních událostí i historie filmu samé. V této souvislosti bude uveden jeden z filmů rakouského experimentálního filmaře Gustava Deutsche, pracujícího s odkazem a významovými variacemi archivní kinematografie, a snímek z dílny českého tvůrce Jana Šikla.

Sociální spoty
V rozsáhle podsekci nazvané NonComm bude věnován velký prostor sociálním spotům. Krátké a vtipné spoty jsou nejen divácky vítaným osvěžením, ale zároveň velmi zajímavým a účinným komunikačním prostředkem, kterému je dobré systematicky věnovat pozornost.

Obrazy Afriky
Festival věnuje celou sekci filmům o Africe. Hlavními tématy těchto snímků budou problémy afrického dluhu, rozvojové pomoci, ale také poutavé příběhy z každodenního života Afričanů, nabourávající zažitou představu o Africe jako o kontinentu bídy, hladu a nemocí. Větší část filmů by měla být natočena režiséry afrického původu. Součástí této sekce bude diskuse nazvaná Zobrazování Afriky ve filmu, během níž budou evropští a afričtí filmaři společně debatovat o kulturních stereotypech v dokumentárním filmu.

Hudba v lidských právech
Protože jsme si vědomi, jak pochmurné a bolestné mohou být lidskoprávní dokumenty, rozhodli jsme se letošní program odlehčit sekcí s filmy, v nichž hudba, ale i jiné způsoby uměleckého vyjádření, mohou sloužit k vyjádření vlastních postojů, úniku před útlakem či různými formami manipulace. Tato kategorie bude propojena s bohatým hudebním doprovodným programem.

České filmy (přehlídka nové české dokumentární tvorby)
Jeden svět se stejně jako v minulých letech snaží podporovat rozvoj dokumentární tvorby v České republice. Z toho důvodu zařazuje i letos řadu nových českých dokumentů do svého programu. 
                     
Doprovodné akce

Festivalové centrum bude v kině Lucerna, kde bude na většinu večerů po skončení filmových projekcí připraven doprovodný hudební program v Mramorovém sále, případně v kavárně Lucerny. Program bude sestaven z etnicky a stylově rozmanité hudby v podání českých umělců a umělkyň, zabývajících se kulturou jiných etnik a národů.

Součástí programu budou samozřejmě diskuse s festivalovými hosty po projekcích filmů, workshopy, panelové diskuse, semináře, výstavy atd. Jednou z nejvýznamnějších akcí bude výstava Společnost Člověk v tísni ve fotografii, dokumentující zejména aspekty života obyčejných lidí v oblastech, kde působí Člověk v tísni. Výstava v pražské Langhans Galerii bude zahrnovat jak díla profesionálních fotografů (Lubomír Kotek, Iva Zímová ad.), tak pracovníků Člověka v tísni. Většina snímků je vystavena vůbec poprvé.

"Angažmá české diplomacie a jednotlivých poslanců a senátorů na poli podpory lidských práv na Kubě, v Barmě a Bělorusku ukazuje, že se České republice ‚vyplatí', když se aktivně zasazuje o podporu lidských práv a prosazování demokracie ve světě. Dává jí to jasnou identitu na mezinárodní scéně a průkopnické místo mezi ostatními novými členy Evropské unie. Stále je ale nesnadné o správnosti takové aktivní mezinárodní politiky přesvědčit i širší veřejnost. Film se jeví jako jeden z velice účinných komunikačních kanálů. A právě Jeden svět má výrazný potenciál komunikovat s veřejností v České republice o tom, co se děje ve světě, jakým zásadním výzvám čelí mezinárodní společnost," říká zakladatel festivalu Igor Blaževič o jeho významu a smyslu v současné době.

Kontakt:

Jeden svět / Člověk v tísni, Sokolská 18, Praha 2, 120 00
http://www.oneworld.cz


(13.01.2006) ZDROJ: Jeden svět
ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.