Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Game
Konference EU
Creative Cities
Future City Jobs
TechSoup

Zpráva z diskuse Audiovizuální produkce a distribuce v digitální éře

V rámci festivalu tvorby studentů FAMU, který pod názvem FAMUFest Beztíže proběhl ve dnech 25. – 27. 11. 2011 v prostorách Nové scény Národního divadla, uspořádali MEDIA Desk Česká republika a vzdělávací program  Screenleaders EU s podporou FAMUFEstu  panelovou diskusi na téma Audiovizuální produkce a distribuce v digitální éře: Změny stávajících obchodních modelů. Z diskuze mimo jiné vyplynulo, že evropský audiovizuální trh se výrazně mění. Je zřejmé, že v budoucnu bude stále více příjmů filmového průmyslu pocházet z  digitální distribuce.  Díla v klasickém distribučním modelu stále hůře hledají cesty k divákovi a internet nahrazuje kino a televizi jako hlavní distribuční kanály. Digitální média začínají měnit také filmovou tvorbu samotnou a způsob, jakým k ní diváci přistupují.  Vzniká tak řada otázek a problémů, které teprve čekají na své řešení. Cílem panelové diskuse bylo najít odpovědi na některé z nich.
Audiovizuální produkce a distribuce v digitální éře:  Změny stávajících obchodních modelů

V rámci festivalu tvorby studentů FAMU, který pod názvem FAMUFest Beztíže proběhl ve dnech 25. – 27. 11. 2011 v prostorách Nové scény Národního divadla, uspořádali MEDIA Desk Česká republika a vzdělávací program  Screenleaders EU s podporou FAMUFEstu  panelovou diskusi na téma Audiovizuální produkce a distribuce v digitální éře: Změny stávajících obchodních modelů.  Pozvání do  diskuse přijali Peter Buckingham, ředitel distribuce British Film Institute, Hilary Perkins, producentka hrané tvorby pro
různé platformy Channel 4, Pasa Mustafa, kreativní ředitel TV App Agency a Philip Pratt, ředitel akvizice a vývoje Jakun Media.

Evropský audiovizuální trh se výrazně mění.  Díla v klasickém distribučním modelu stále hůře hledají cesty k divákovi a internet nahrazuje kino a televizi jako hlavní distribuční kanály.  Digitální technologie a strmý nárůst počtu uživatelů sociálních sítí zároveň umožňují použití nových marketingových nástrojů, financování a následně i distribuce filmů.  Stále více obsahu je tvořeno a také distribuováno samotnými uživateli. Digitální média vytvořila extrémně soutěživý trh, kde spolu soupeří nepřeberné množství levného a snadno dostupného audiovizuálního obsahu. To mění zavedené obchodní modely filmového průmyslu – klesají ceny minimálních garancí, prodej i půjčování DVD.  
Je zřejmé, že v budoucnu bude stále více příjmů filmového průmyslu pocházet z  digitální distribuce. Ta umožňuje získat více diváků -  nižší náklady umožňují šířit obsah v menších objemech, ale po delší dobu a na více míst, více diváckým skupinám.  Digitální technologie tak výrazně rozšiřují možnosti distribuce nejen pro alternativní obsah, ale i pro filmy, které by jinak obtížně nacházely cestu v klasické distribuci. Budoucnost filmu je bez digitálních technologií a jejich využití nejen ve výrobě, ale především v marketingu a distribuci obsahu nemyslitelná.   
Digitální média však nestojí pouze za změnami v ekonomice filmového průmyslu, ale začínají měnit také filmovou tvorbu samotnou a způsob, jakým k ní diváci přistupují. Stírají se hranice mezi žánry a formáty, vedle tvorby pro jedno médium se začíná prosazovat i tvorba pro více různých platforem současně – tzv. transmédia.  Často se mluví spíše o uživateli než o divákovi a o obsahu než o díle.
Hrozí, že filmový průmysl nedokáže tento nový trend včas využít a čeká ho krize stejného typu, jakou prošel průmysl hudební.  Film je však jiný obor a ne všechny analogie může využít. Vzniká tak řada otázek a problémů, které teprve čekají na své řešení. Cílem panelové diskuse bylo najít odpovědi na některé z nich.
Debatu zahájil Peter Buckingham, který posledních deset let působil jako ředitel distribuce Britského filmového institutu. Ve své prezentaci analyzoval chování a očekávání diváků vzhledem k audiovizuálním dílům.  V západní a východní Evropě můžeme pozorovat v posledních několika letech odklon diváků od tradičních platforem, kde sledovali filmy. Příjmy ze vstupného do kina sice mírně narůstají, ale důvodem jsou zejména zvyšující se ceny vstupného. Příjmy z půjčování a prodeje DVD naopak strmě klesají – během pěti let až o 30%. Příjmy ze služeb VoD mírně rostou, ale jejich vývoj nesplňuje očekávání, která se do nich vkládala před několika lety. Filmů se přitom vyrábí stále více a boj o pozornost diváka se přiostřuje. To vede k tomu, že Hollywood dává přednost investicím do osvědčených látek a pro nezávislou tvorbu se finance nenajdou.

Podle výzkumů diváci od filmu očekávají pozitivní emoční zážitky a možnost interakce – zážitku. V době, kdy si lze prakticky odkudkoli stáhnout jakýkoli obsah, získává na důležitosti událost. Podobně jako v hudbě koncerty, u filmu se jedná např. o tajná představení, alternativní program nebo speciální kina - unikátní události, které diváci mohou sdílet a komunikovat o nich. U nás se na tajná filmová představení zaměřilo kino Aero – pod názvem Cinema Royal.
Radim Habartík, dramaturg kina Aero: „Se Cinema Royal máme dobré zkušenosti. Po počátečních rozpacích skupina našich příznivců stále roste a naše poslední představení bylo vyprodané. Diváci respektují dress code, bez převleku přijdou spíše výjimky. Je to určitě jeden ze způsobů, jak udržovat a rozšiřovat diváckou komunitu.
Pro filmový průmysl je proto zásadní vytvořit nový druh poptávky, která není založena pouze na funkci produktu, ale vychází z individuálních a kolektivních aspirací. Koupit chci pouze to, o čem se mluví.
 
Hillary Perkins, producentka hrané tvorby pro různé platformy v televizi Channel 4 hovořila o proměnách diváckého chování u televizních obrazovek. Diváci už nejsou pouze pasivními příjemci programu, který očekávají v určité době. Novým fenoménem je stažení a sledování celého seriálu najednou např. během víkendu nebo naopak vyhledávání pouze malých úseků kvůli vtipným situacím nebo oblíbeným hláškám.
 
Hilary prezentovala dva seriály pro teenagery, které vznikly pod jejím vedením – Skins a  Misfits.  Skins vypráví o partách středoškoláků, které se po několika týdnech měnily, Misfits sledovalo skupinu problémových mladých lidí, kteří jsou za drobné delikty odsouzeni k veřejně prospěšným pracím a musí procházet terapií. Pro oba seriály je charakteristické, že kromě klasického televizního uvedení měly i obrovskou online podporu a přítomnost na sociálních sítích. To v dnešní době není až tak ojedinělé, nicméně u zmíněných dvou seriálů byla online části věnována značná pozornost a systematická práce. Během výroby každého seriálu vzniká mnoho zajímavého obsahu, který se běžně k divákovi nedostane, přitom řada diváků jsou nadšení fanoušci seriálu a postav a zveřejnění „nadbytečného  obsahu“ velmi oceňují. Právě tito diváci se pak stávají „vyslanci“ seriálů a dělají mu dál reklamu na sociálních sítích. Autoři Skins a Misfits proto vytvořili nejen profily postav na FB, ale i průvodce jejich stylem, historii a vztahy postav a jejich skutečných představitelů. Obsah byl dostupný na vlastních internetových stránkách, nikoli na stránkách televize. Diváci/uživatelé se mohli prostřednictvím mobilní aplikace stát i jednou z postav s úkoly a bonusy na jednotlivé dny. Velkým lákadlem byl i konkurs na témata k dalším dílům otevřený všem divákům – ti nejlepší se pak stali součástí scenáristického týmu a připravovali další epizody.  Seriál Misfits zaznamenal 50% konverzi diváků od televize k on-line sledování, což je unikát – obvyklá míra této konverze se pohybuje okolo 3 %.  Hilary zmínila i to, že pro tvůrce samotné je možnost pracovat pro různé platformy zajímavá – psát kratší útvary, udržet profil postavy i prostřednictvím zpráv na Twitteru apod.

Zkušenosti s různými platformami v domácích podmínkách má Filip Bobinsky, jehož Dramedy Productions produkovala seriál Vyprávěj, který vysílá Česká televize. „České televizi jsme na začátku navrhli koncept internetového portálu, kde je děj seriálu doplněn o řadu dobových reportáží, zábavně-poučných mini videí ze života v socialistické realitě, výpověďmi postav. O obsah se stará Česká televize společně s námi, producenty a tvůrci seriálu.  Kromě webu Vyprávěj provozujeme také velmi úspěšný profil Vyprávěj na Facebooku, který nám umožňuje komunikovat s diváky a získat zpětnou vazbu. Je důležité mít velké množství atraktivního obsahu, aby diváci měli důvod se k těmto médiím vracet. Jinou stránkou je komerční hodnota, zde je ještě velký prostor pro využití v budoucnu. Každopádně již nyní sleduje cca 20% pravidelných diváků seriál přes webové stránky České televize.“

Pasa Mustafa, kreativní ředitel TV App Agency, má přes 10 let zkušeností jako producent, distributor a strategický konzultant pro digitální platformy a obsah. Více než 8 let vedl digitální divizi ve společnosti  Endemol UK a celosvětové digitální aktivity v Endemol International. Za svou práci získal řadu prestižních ocenění – Webby za hranou tvorbu, Mobile Marketing, Broadcast Digital, a nominace na ceny Bafta a Emmy. Jeho prezentace představila průřez deseti lety počátků a vývoje tvorby (většinou komerčních programů) pro různé platformy. Vůbec prvním takovým programem pro více různých platforem byl úspěšný formát Big Brother na počátku tohoto desetiletí. První sérii chtělo sledovat tolik diváků, že poptávka způsobila kolaps internetu ve Velké Británii, při druhé již bylo možno hlasovat prostřednictvím SMS, v roce 2004 vznikl Salon – reality show z prostředí kadeřnického salonu, která byla streamovaná na mobilní telefony, v roce 2006 – Signs of Life – největší interaktivní pořad z dílny BBC, přes první interaktivní reality show pro mobilní telefony Sugababes, v roce 2008 O2 spustil Cell – první blockbuster vyrobený pro mobily a prodal se do Sony Pictures US a Fox International. V roce 2009 vznikl Gap Year, který měl na platformě BEBO 19 milionů zhlédnutí. Cell 2 se vysílala ve 12 zemích a vznikl Beat – první hudební magazín, který se vysílal na sociálních sítích – zaznamenal 12 milionů zhlédnutí a 90% interakci diváků. Tyto programy se snadno financovaly z reklamy a product placementu, který je v řadě zemí v televizi zakázaný, na internetu však tento zákaz neplatil.

Během diskuse se narazilo i na problém financování méně komerční transmediální tvorby. Tato tvorba je stále v počátcích a ve stádiu experimentování, proto najít financování z veřejných nebo soukromých zdrojů je poměrně obtížné. Hillary Perkins uvedla, že tvorba programů Skins a Misfits byla financována z televizního rozpočtu, podobně postupují televize i v dalších zemích. Určité fondy má například francouzský filmový fond CNC. „Poměrně výraznou podporu transmediální tvorbě a novým distribučním platformám poskytuje i program MEDIA“, říká ředitelka české kanceláře MEDIA Desk Daniela Staníková. „Lze zde získat peníze na vývoj her a obsahu pro další platformy, včetně mobilních aplikací – pokud tento obsah nějak navazuje na audiovizuální dílo. MEDIA podporuje i řadu evropských VoD platforem a jejich rozvoj – u nás je to např. VoD portál DocAlliance.“, dodává.

Seminář uzavřel Philip Pratt – ředitel akvizice a vývoje společnosti  Jakun Media. Jakun funguje jako distributor, poskytovatel práv i producent obsahu pro digitální média. Spolupracuje s širokou sítí poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb – Deutsche Telekom, Vivendi Mobile Entertainment a pro SiebenSat1. Philip Prat hovořil o nových možnostech online distribuce již vyrobených filmů. Distribuční platformy se mohou rozšiřovat – existují testy, kdy se VoD dává ještě před premiérou filmu za speciální cenu, nebo kdy si doma lidé dělají premiéru pro přátele. Vedle klasických VoD i předplatných VoD (sVOD) zmínil i pay TV, která si vede překvapivě dobře. Příležitost pro malé producenty, kteří na velkých portálech příliš mnoho šancí nemají, vidí především v cílené distribuci na platformách jako je Netflix nebo Hulu). Zajímavá byla také statistika podílu jednotlivých platforem na sledování filmů stažených z internetu - stále vede počítač, což nepřekvapí, ale diváci využívají také herní konzole.
 „O vašem filmu se musí mluvit – kdekoli. Na Facebooku, na MySpace, mezi studenty, v kavárně. Tak jedině bude váš film existovat,“  zakončil Peter Buckingham celou debatu.
O vyjádření na téma internetová distribuce filmů v Čechách jsme požádali také Dianu Tabakov, manažerku akvizice DocAlliance.com: „Samotná internetová distribuce filmů, jako je například náš portál Doc Alliance Films, s těmito nástroji pracuje denně a dostává se tak ke konkrétním cílovým skupinám. Neznám ještě mnoho cross-platform projektů na našem území, producenti však již velice dobře ví, že internetová distribuce (VoD) je jednou z možných cest pro jejich film a začínají s tím počítat již při vzniku filmu. Diváci v Čechách si již zvykají využívat legální online platformy. Zbývá ještě, aby byli také ochotní zaplatit ony symbolické poplatky.“
Andrea Prenghyová, ředitelka nového vzdělávacího programu DOK.Incubator k panelu dodává: „Nové modely tvorby a distribuce mají u nás stejně jako jinde velký problém s financováním. Žádná z televizí  zatím do něčeho takového nepůjde, pro fondy je to velká neznámá, a vzhledem k tomu, že velká investice je třeba už ve fázi vývoje projektu  - web, manager sociálních sítí atd. - je to pro producenty problém.  Jak bylo řečeno na panelu, tyto projekty vznikají často jako propagace jména televizí, nikoli jako klasická výroba. Televize je vítají, ale většinou na ně nedají výrazně více než na klasický film, takže producent za stejný rozpočet musí udělat mnohem více práce a ubrat finance z filmu. Což v našich "low budgetových" podmínkách moc nejde. Přesto některé firmy do těchto projektů jdou, protože chtějí být na špici a také to v nynější krizi dost zvyšuje šance na přijetí tématu.  Vývoj takovéhoto projektu má jiné načasování, je složitý na koordinaci a potřebuje koordinátora obsahu (a marketingu) na různých platformách. Myslím, že je šance u malých, dobře profilovaných nebo studentských projektů, kde mají lidé dost času a energie a nemusí platit za služby, ale udělají věci z nadšení.


Screenleaders EU

Vzdělávací program se zaměřením na strategický rozvoj společností a firem. Je určen vlastníkům a manažerům, kteří pracují v oblasti filmové a televizní produkce, animace, postprodukce, reklamy, digitálních médií, filmových festivalů a distribuce. Probíhá s podporou programu EU MEDIA.
www.fas.ie
(12.12.2011) ZDROJ: MEDIA desk
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.