Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Game
Symposium Ostrava
Creative Cities
Konference EU
Future City Jobs
Domů ArtsInfoPerforming artsFestivaly, představení
TechSoup

Ponec: Ať jim toto ticho zní - pohybové divadlo sluchově postižených, tanec a soudobá hudba

Pražské divadlo Ponec – scéna pro současný tanec a pohybové divadlo – uvede 9. prosince netradiční večer, který spojí soudobou vážnou hudbu s tancem a pohybovým divadlem sluchově postižených herců. Během večera s názvem Ať jim toto ticho zní se společně představí komorní soubor ARTn, brněnská skupina VDN (Vlastní divadlo neslyšících), komorní soubor H. Oehringa a tanečnice a choreografka Dora Hoštová. Autorem večera je skladatel Roman Z. Novák, který v posledních letech systematicky vyvíjí svůj vlastní multimediální koncept tvorby. Pracuje nejen s hudbou, ale do skladeb zapojuje aktivně také neslyšící umělce, recitátory/herce a tanečníky. Obdobný styl práce má i autor dvou skladeb programu Helmut Oehring, jeden z nejznámějších německých skladatelů střední generace, který sám pochází z neslyšící rodiny a v mnoha svých skladbách se zabývá zmíněnou tématikou.

AŤ JIM TOTO TICHO ZNÍ
9. prosince 2004 ve 20.00 v divadle Ponec
KONFRONTACE HUDBY - SLOVA - ZNAKOVÉ ŘEČI

Program večera:
Roman Z. Novák: Ať jim toto ticho zní
Helmut Oehring: Rumgammeln + warten
Helmut Oehring: Foxfire II

Účinkují:
Christina Schönfeld, Natalia Pschenitschniková
komorní soubor ARTn, skupina VDN (Vlastní divadlo neslyšících) Brno, komorní soubor H. Oehringa
dirigent: Roman Z. Novák
choreografie a tančí: Dora Hoštová, Jan Malík
„Nikdy jsem se nesnažil postavit neslyšící herce (VDN, absolventi brněnské JAMU) do světla strádajících a handicapovaných jedinců, ale vždy se zabýval jejich možnostmi, schopnostmi i typickými projevy této skupiny populace. Skladby tak vždy představují jakýsi koloběh života, uzavřený kruh, který tvoří soudobá hudba s mluveným slovem (v podání profesionálních herců), jež je „přepisováno“ do znakové řeči neslyšících a doplněno tanečními motivy inspirovanými jak slovem, tak znaky.“ říká o spolupráci s neslyšícími herci Roman Z. Novák

Roman Z. Novák studoval skladbu ve třídě prof. M. Kopelenta na pražské AMU a od roku 1994 soukromě dirigování u L. Svárovského. V roce 1995 obdržel 2. cenu v mezinárodní skladatelské soutěži Pražského jara a reprezentoval ČR na setkání mladých skladatelů v Lipsku. V roce 1999 obdržel „Cenu podpory Ernsta von Siemense“ za skladbu „Obejmi lehce, čistě, vroucně, nekonečně…“. Na jaře 1998 se stal spoluzakladatelem uměleckého sdružení ARTn. Od roku 1995, kdy byla dokončena jeho první skladba pro hudebníky, tanečníky a neslyšící herce, vzniklo do dnešní doby celkem pět skladeb, které využívají vedle již zmíněných aktérů i recitátory, herce a videoprojekce.

Helmut Oehring patří k mladší německé skladatelské generaci. Již v 90. letech 20. století se začal řadit k nejžádanějším skladatelům současnosti. Pro jeho tvorbu je charakteristický nejen jeho požadavek zobrazit v hudbě současné dění, ale hlavně používat znakovou řeč. Ta se stala stálým tématem jeho tvorby. Jeho díla jsou hraná v renomovaných sálech jak v Německu, tak i zahraničí a byla oceněna např. cenou Hanse Eislera, cenou Orphea, cenou Hindemitha atd. Oehringova tvorba obsahuje kolem 150 skladeb různých žánrů a obsazení. H. Oehring se narodil jako slyšící dítě neslyšících rodičů. Do 4 let vnímal svět ne jako normální slyšící dítě, prvotní vjemy byly vizuální. Tyto rodinné „kořeny“ ho totálně odlišují od ostatních skladatelů a velmi ovlivňují jeho hudební tvorbu. „Jenom pro slovo „slyšet“,“ tvrdí Oehring, „existuje více než 200 jednotlivých znaků, které jsou poetičtější, bohatší a různorodější.“ Znakovou řeč tedy používá jako rozšířený výrazový prvek.

Občanské sdružení ARTn je sdružení mladých profesionálních tvůrců, absolventů vysokých uměleckých škol. Tito umělci zastupují oblast soudobé hudby, herectví, recitace, moderního tance i vizuálního umění. Jejich cílem je propojovat jednotlivé umělecké směry a zkoumat hranice vzájemné komunikace. Sdružení zapojuje do svých projektů i neslyšící umělce, spolupracuje s profesionální skupinou VDN, která vzešla z absolventů oboru výchovná dramatika neslyšících na JAMU v Brně. Jednotlivá představení tak získávají na své originalitě působivosti. Dalším velkým přínosem je častá spolupráce s dvojicí německých výtvarníků KRAPPRIX. Všichni zmínění umělci mají za sebou dlouholetou praxi a tvůrčí úspěchy ve svých oborech na domácích i zahraničních jevištích.
Orchestr ARTn byl založen současně s občanským sdružením jako volné těleso. Jeho členi působí i v předních českých hudebních tělesech, jako je např. Česká filharmonie, FOK atd. Repertoár zahrnuje jak hudební díla klasických autorů, tak tvorbu 20. století. Velký důraz je kladen na málo hrané skladby světových mistrů, které pomalu upadají do zapomenutí a na autorské projekty současných mladých tvůrců.

Koncert se uskuteční díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR, Česko-německého fondu budoucnosti a Goethe institutu v Praze a ve spolupráci s Tancem Praha a divadlem Ponec.

Předprodej vstupenek v obvyklých předprodejních sítích a v pokladně divadla Ponec a pokladně Divadla v Celetné.

Divadlo Ponec, Husitská 24A, 130 00 Praha 3, www.divadloponec.cz

(07.12.2004)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.