Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Creative Cities
Symposium Ostrava
Future City Game
Future City Jobs
Konference EU
Domů ArtsInfoPerforming artsFestivaly, představení
TechSoup

Prague Biennale 2

Nová Evropa (Evropa odlišností)
Přípravný štáb v plné práci
Nadace Prague Biennale se sídlem v Praze (Česká republika) a Milánu (Itálie) již pracuje na přípravě 2. ročníku velmi úspěšné pražské přehlídky Prague Biennale 2
(chráněná značka ve všech zemích světa), která v loňském roce vyvolala takový ohlas a zájem.

Přehlídka se bude konat koncem měsíce května 2005 (a potrvá až do 30. září téhož roku) pochopitelně opět v Praze, v centru města v zařízeních, která se zatím ještě vybírají, ale nepochybně budou velmi vhodná a snadno přístupná. Pořadatelé uvažují také o uspořádání jedné sekce bienále v Karlových Varech a Brně.

Přípravný štáb (který tvoří Helena Kontová, Giancarlo Politi a další úzcí spolupracovníci časopisu Flash Art) sestavují českou a mezinárodní pracovní skupinu, která bude muset vetknout definitivní fyziognomii myšlence, jež stála u zrodu přehlídky. Hlavním tématem přehlídky bude nicméně interpretace Nové Evropy, jež vznikne od nadcházejícího 1. května vstupem České republiky, Kypru, Litevska, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska, Slovinska vedle zemí, které jsou její součástí již nyní: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Řecko, Velká Británie, Španělsko, Švédsko, a která bude zajimavá pro své sjednocení, ale i pro velké rozdíly, které ji stále charakterizují.

Spíše než prostý vzorník nejvíce inovační a propulzívní umělecké produkce v evropských zemích bude Prague Biennale 2 představovat především kritický a interpretační příspěvek od největších evropských umělců dneška i včerejška.

BEZ HRANIC: Speciální sekce nazvaná Bez hranic bude dokumentovat přínos četných umělců - emigrantů z nejrůznějších zemí, kteří přicházejí s novou energií, tradicí, kulturou a zkušeností. Podoba s příspěvkem evropských umělců, kteří během 2. světové války přesídlili do New Yorku je více než zjevná.

EVROPSKÉ MALÍŘSTVÍ A DRÁŽĎANSKÁ ŠKOLA: Rozmanitá přehlídka malířství ze všech evropských zemí v kuriózní dialektické konfrontaci s tzv. Drážďanskou školou, výjimečným kulturním jevem z postkomunistického města, jenž vtisknul určující podobu tzv. Novému zobrazujícími malířství.

NAŠE IDENTITA: Nový ročník přehlídky se jednak obrací k novým uměleckým generacím, jednak se bude snažit najít klíč k interpretaci či opětné interpretaci i několika známých protagonistů vytříbené evropské kultury, jež se již jednoznačně prosadila a díky jejichž příspěvkům dostala uměleckou konotaci a totožnost, na niž jsem již léta hrdí. Jedná se o umělce jako: David Hockney, Joseph Beuys, Marcel Broodthaers, Diether Rotk, Gerhard Richter, Sigmar Polke, Jannis Kounellis, Georg Baselitz, Anselm Kiefer, Mario Merz, Francesco Clemente, Damien Hirst, Maurizio Cattelan a mnoho dalších.

LO SNODO: Prague Biennale 2 bude věnovat velký prostor (i včetně kinosálu) uměleckému rozvoji v České republice prostřednictvím rozsáhlé členité přehlídky (jež bude posléze poputuje do dalších evropských zemí), již budou koordinovat čeští kurátoři spolu s týmem kolegů ze zahraničí.

Toto je tedy nástin programu přehlídky Prague Biennale 2, jejíž nadcházející druhý ročník nalezne podporu v obvyklém sponzorovi Mattoni ale i od mnoha dalších subjektů, především od Evropské unie, díky níž navýší skrovný rozpočet prvního ročníku.

(06.04.2004)
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.