Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Future City Game
Creative Cities
Konference EU
Domů ArtsInfoPerforming artsFestivaly, představení
TechSoup

Vallabhatta Kalari Brussels: Koncert zbraní – Weapon Concert

Obrázek k článku Vallabhatta Kalari Brussels: Koncert zbraní – Weapon Concert

K A L A R I P A Y A T - jihoindické bojové umění a klasický tanec
30. 11. 2004, 20:00 h, Divadlo ABC, Vodičkova 28, Praha 1

Kalaripayat je nejstarším doloženým bojovým uměním z Jižní Indie, státu Kerala, z něhož se vyvinula řada východních bojových systémů. Je přímo svázán s původním indickým učením o boji (Dhanur Veda) a o medicíně (Ayurveda). Hlavními elementy je tělesný trénink, boj se zbraní i beze zbraně, dýchací cvičení, vyšší formy meditace a specifická zdravotní péče. Představení prolíná klasický jihoindický tanec Bharata Natyam.

Vallabhatta Kalari Brussels je jedinou evropskou školou, která zastupuje Indický institut bojového umění Kalaripayat VALLABHATTA KALARI SANGAM v Kerale.

Účinkují:
Joachim Herten
Kris Kaerts
Yann-Gaell Monfort
Indirah Osumba
Femke Vanderfraenen
Sangita Shresthová (tanec/dance)

Perkuse: Geert Van Impe

Vstupenky jsou v prodeji v pokladně divadla PO-SO 11.00 – 19:00 hod
tel.: 224 215 943, divadlo.abc@ecn.cz, www.divadloabc.cz
Produkce: www.iam.cz

Za podpory Vlámského ministerstva pro finanční podporu.
Pod záštitou Velvyslanectví Indické republiky a pana Waltra Moense, zástupce Vlámské vlády v ČR.

Ubytování pro umělce poskytl HOTEL HILTON
Mediální partneři: Radio 1, FAN ONLINE

www.vallabhattakalari.com
www.kalaripayat.be


Vallabhatta Kalari Brussels


Vallabhata Brussels je první škola indického bojového umění kalaripayat v Evropě a založili ji v roce 1997 Indirah Osumba a Kris Kaerts. Škola má přímou vazbu na indický institut v Kerale, odkud toto prastaré bojové umění pochází.

Absolventi úvodních dílen se mohou zapsat do pravidelné výuky a trénovat podle běžných pravidel této disciplíny. Škola každoročně organizuje výuku s učiteli z indického institutu kalaripayatu v Kerale „Vallabhatta Kalari Sangham Institute of Kerala“.

Systém výuky se drží původních indických pravidel a postupů a zaměřuje se tedy v první části především na práci s tělem než na boj a zbraně a proto přitahuje zájemce více ze sféry umění a tance, než z bojového sportu.

S vybranými pokročilými studenty především z oblasti tance a divadla realizuje jevištní vystoupení pod názvem WEAPON CONCERTS“. 

Instruktoři a učitelé Vallabhatta Kalari Brussels se pravidelně účastní kurzů a seminářů v Indii, kde rozvíjí dále své schopnosti a znalosti. Svým nejlepších studentům tuto možnost rozvoje také nabízí.

Školu podporuje Vlámská sportovní rada (Flemish Sports Council of the Brussels Region - V.G.C.) a dále místní kulturní centrum De Pianofabriek.

Uskutečněné akce:

Skupina Vallabhata Brussels se účastí spolu s kolegy z indického institutu řady sportovně uměleckých přehlídek a veřejných akcí kde vystupuje s ukázkovým programem nebo vyučuje - Stadskriebels, Sport Academy Brussels, ‘Muse’ - the Menuhin Foundation in Belgium., Artforum, Canon-project pro Flemish Ministry of Education a celá řada kulturních center, organizací, škol a tanečně divadelních společností mezi které patří také slavná skupina ULTIMA VEZ.

Představení “Weapon concerts”
2001 World Cultural Centre Zuiderpershuis, Antwerp spolu s tablistou Nishant Mehta
2002 Festival ‘Lezarts Urbains’ in Brussels
2002 Worldchildrenfestival, Antwerp
2004 Plazeyfestiva, Brussels

Kris Kaerts – zakladatel bruselské školy

Narozen roku 1963, absolvent sportovní a umělecké university a několikaleté herecké výuky v De Kleine Academie a dále mezinárodní divadelní školy v Bruselu s výukou Lecocq’s systému pohybového divadla.


Účastnil se řady divadelních projektů a začal se zajímat o nezápadní divadelní tradice - Kathakali, No, Kabuki, Meyerholds Biomechanics (herecký výukový systém).

1993-1996: dílny biomechanics v Belgii a Berlině s Gennadi Bogdanovem.
1993: umělecko studijní návštěva Indie, kde se setkal s Kalaripayat
1994: spoluzakládá hudebně divadelní skupinu Tirasila s vazbou na indickou kulturu
1995: druhá 5 měsíční návštěva Indie a intenzivní studium kalaripayat na Vallabhatta Kalari Sangham Institute
1996: spolupráce s indickými učteli v Belgii – organizace seminářů a ukázek a další studia Kalaripayatu v Indii společně se svou ženou.
1997: zakládá se svou ženou Indirah Osumba ‘Vallabhatta-Brussels’, první evropskou školu kalaripayat
2001-2003: společně s K.P. Rajeeve z Vallabhatta kalari Sangham India pracují v Belgii více jak rok na přípravě představení ‘Weapon concerts’.
2002: práce s herci z řecké divadelní společnosti ‘Pasiphai’ v Aténách na realizaci vystoupení ‘ToDrakodendron’, výuka tanečního souboru ‘Ultima Vez’ v Belgii s choreografem Wim Vandekeybus a Roxane Huilmand.

KALARIPAYAT

Jedno z nejstarších bojových umění Kalaripayat pochází z jižní Indie, státu Kerala. První dokument o existenci tohoto systému pochází z 12. století, skutečné stáří se však odhaduje až na 3 tisíce let. Řada bojových a meditačních technik a principů kalaripayatu se objevuje už v prastarých klasických hinduistických a ajurvédských textech. Jeho praktiky jsou přímo svázány s původním indickým učením o boji (Dhanur Veda) a o medicíně (Ayurveda). Hlavními elementy je tělesný trénink, boj se zbraní i beze zbraně, dýchací cvičení, vyšší formy meditace a specifická zdravotní péče.

Techniky kalaripayatu vytvářely generace Guruů staré Indie. Za prvního představitele a zakladatele uceleného systému se považuje Parasurama. Oficiálně zavedl tzv. „gurukkal“, předávání tradice z generace na generaci a z učitele na žáka, které se praktikuje dodnes. I přesto, že je kalaripayat přímo svázán s kastovní hierarchií hinduismu, zůstává přístupný a otevřený žákům obou pohlaví a všech náboženských vyznání i původu.

Slovo „kalari“ pochází z malayalamštiny (jazyka Keraly) a znamená „bojiště“. Používá se také pro název místa, kde se kalaripayat cvičí a praktikuje. Kalari v minulosti představoval rovněž posvátné místo, kde sídlil ochranný bůh či bohyně. Toto místo a jejich stavba měla pevná pravidla. Ku příkladu vchod musel mířit na východ, podlaha měla dané přesné rozměry do stran i do hloubky země, stěny museli mít určitou tloušťku i výšku. „Payattu“ se překládá jako trénink či praktika cvičení jež se pro studenta/bojovníka stává každodenní zvyklostí. Spojení lze nalézt také v Sanskrtu ve slově „Khaloorika“ znamenající „místo, kde se cvičí se zbraní“. Kombinace fyzického cvičení a práce se zbraní v rámci systému Kalarit se nazývá Kalaripayat. Specifický styl tohoto bojového umění je ovlivněn kulturou a zeměpisným i historickým pozadím. Členitá a kopcovitá krajina Keraly plná džunglí vyžadovala co nejlehčí výzbroj, rychlost a hbitost a byla vhodná spíše pro menší skupiny bojovníků nežli početný kontingent armády. V jižní indii existují desítky různých interpretací. Obecně se dělí geograficky na severní a jižní Keralu. Všechny směry se však v základech shodují.

Kalaripayat se tradičně učí od raného dětství. Začíná se základním tělesným cvičením „meippayattu“, které se kombinuje s celkovou tělesnou masáží různými oleji. Toho několikaleté stádium má za úkol připravit tělo k budoucím bojovým praktikám. Jakmile je tělo nachystané, přistupuje student k první zbrani, kterou je dlouhá tyč. Při práci s každou zbraní probíhá nejprve rituální individuální cvičení a teprve po něm následuje boj s protivníkem. Dalšími stádii boje se zbraní je krátká tyč, krátký nůž, meč se štítem a bez štítu, zahnutý dlouhý nůž, palcát, oštěp a tzv. „pružný meč“ urumi (dlouhý meč vyrobený z měkkého pružného kovu, nošený obtočený kolem pasu, připomínající tuhý bič). Paralelně pokračuje trénink boje beze zbraně spolu s dýchací a meditační technikou. Důležitým a tajným učením je marmmam, studium tělesných bodů, které vedou při zásahu k paralýze nebo smrti či se naopak využívají k léčení nemocí a hojení ran.

Hinduismus, neoddělitelně svázaný s kalaripayatem, se projevuje v oblasti duchovní, kdy bojovník čerpá odvahu a mentální sílu od bojovných bohů (Ráma, Višnu, Garuda), učí se od nich dokonalosti a posvátným technikám (např. Aparajitha – umění nikdy neselhat). Fyzicky se řada poloh a postavení těla zakládá na pozicích a pohybech nejrůznějších zvířat jižní Asie jako je ku příkladu ještěrka, slon, divoké prase, kohout, had, ryba, kůň, které mají také svůj symbolický význam.

Kalaripayat stejně jako většina východních bojových směrů není určen k útoku, nýbrž k sebeobraně. Do detailu propracované učení buduje osobnost i charakter člověka, jeho vytrvalost, disciplínu i pokoru. Ovlivňuje zároveň tělesné i duševní zdraví a rozvíjí postřeh a inteligenci. Filozofie kalaripayatu provází studenta a bojovníka po celý život. V dětství se zaměřuje především na fyzické cvičení, v dospělosti a ve stáří se poznatky prohlubují a člověk směřuje k duchovnímu růstu a moudrosti. Jeho učení a růst nikde nekončí.

(19.10.2004)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.