Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Symposium Ostrava
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Jobs
Future City Game
Domů ArtsInfoPerforming arts
TechSoup

Mezinárodní divadelní sympozium STAGE IN MOTION – Role divadelních festivalů dnes

22. – 24. května 2004, Praha 7 – Stromovka, BarHerbBar u Šlechtovy restaurace
Během třídenního veřejného sympozia v květnu 2004 se setká na 100 uměleckých ředitelů mezinárodních divadelních festivalů a dalších významných divadelních organizátorů z ČR a zahraničí, aby diskutovali o otázkách a problémech dramaturgie současných divadelních festivalů. Bude to zároveň příležitost formou prezentací informovat (či se seznámit) s celou řadou světových přehlídek.

Světové divadelní a taneční festivaly a jejich role ve 21. století

Každou rozpravu třídenního sympozia zahájí blok festivalových prezentací, na nichž zástupci přehlídek objasní charakter, historii i budoucnost svého festivalu a naznačí otázky, kterým se následná diskuse bude věnovat.

Diskuse bude moderována českou žurnalistkou Veronikou Bednářovou a jedním zástupcem reprezentujícím zahraniční festival. Každá rozprava bude věnována jinému okruhu otázek, které se ale vztahují k hlavnímu tématu a tím, je role divadelních festivalů dnes.

Tématické okruhy budou následující:

  1. Role divadelních festivalů dnes ve vztahu k umělcům a jejich publiku
  2. Podoby a funkce současných divadelních festivalů (koprodukce, site-specific projekty, výstavy a jiné formy)
  3. Vzájemný vztah festivalu, města a krajiny


Speciální diskuse „Festivaly ve Francii, Slovinsku, Německu a Itálii“ bude zaměřena na prezentaci divadelních festivalů v národním kontextu zemí, zapojených do projektu Stage in Motion. Úkolem rozpravy se bude dotknout otázek a témat souvisejících s národní, geografickou a politickou specifikou jednotlivých festivalových projektů.

Dalším cílem sympozia je dát příležitost českým divadelním profesionálům, studentům a novinářům seznámit se světovými divadelními festivaly a hlavně lidmi, kteří je pořádají. Proto proběhne řada neformálních schůzek a setkání českých a zahraničních účastníků.

České divadelní a taneční festivaly a jejich role ve 21. století

V pondělí 25. května se uskuteční důležité setkání českých a moravských ředitelů a dramaturgů mezinárodních a národních divadelních festivalů, kteří budou poprvé v tomto zastoupení společně diskutovat o současném stavu festivalů v České republice. Hlavním cílem tohoto setkání je prohloubit komunikaci mezi jednotlivých festivalovými představiteli a produkcemi. Tuto národní debatu, na níž participuje časopis Svět a divadlo a Divadelní ústav, bude moderovat Ondřej Černý, ředitel Divadelního ústavu.

Mini -festival

Pro zahraniční účastníky je připravena mini přehlídka českého divadla. Hosté shlédnou představení v pražském Národním divadle, Divadle komedie, Činoherním klubu, Divadle na Zábradlí a dalších. Dále uvidí premiéry českého alternativního a tanečního divadla v rámci programu festivalu 4+4dny v pohybu.

V produkci divadla Alfred ve dvoře se uskuteční speciální nedělní umělecká kavárna, která představí to nejlepší z „Easy Evenings“ – večerů pro perfomery, kdy umělci v krátkých ukázkách prezentují připravované či zamýšlené projekty, dílčí výsledky svého tvůrčího výzkumu.


Program sympozia:


sobota 22. května
11: 00 - 11:45 Oficiální zahájení symposia
a prezentace festivalu 4 + 4 dny v pohybu a projektu Stage in Motion

12:00 – 13:30 Prezentace/Diskuze zahraničních festivalů
1. část: moderátoři česká žurnalistka Veronika Bednářová a Péter Maté, kurátor festivalu Maďarská kulturní sezóna v Holandsku 2004
Téma: Role divadelních festivalů dnes ve vztahu k umělcům a jejich publiku
Anglicky – český překlad

14:15 – 16:00 Prezentace/Diskuze zahraničních festivalů
2. část: moderátoři česká žurnalistka Veronika Bednářová a Jeffrey Meulman, poradce v oblasti kultury, Nizozemí
Téma: Podoby a funkce současných divadelních festivalů (koprodukce, site-specific projekty, výstavy a jiné formy) Anglicky Anglicky – český překlad

neděle 23. května
11:00 – 13:00 Prezentace/Diskuze zahraničních festivalů
3. část: moderátoři česká žurnalistka Veronika Bednářová a Rolf Denneman, ředitel festivalu a sympozia Off Limits, Německo
Téma: Vzájemný vztah festivalu, města a krajiny
Anglicky – český překlad

14:30 - 16:30 “Easy Sunday”
nedělní umělecká kavárna představí to nejlepší z „Easy Evenings“ - večerů pro performery pravidelně uváděných v divadle Alfred ve dvoře. Na otevřené scéně vystoupí umělci s prezentacemi krátkých ukázek z tvůrčího výzkumu a připravovaných projektů

pondělí 24. května
11:30 – 13:30 Prezentace Stage in Motion:
“Festivaly ve Francii, Slovinsku, Německu a Itálii”
přednáška ředitelů a dramaturgů zahraničních divadelních a tanečních festivalů, moderuje Pavel Štorek, umělecký ředitel sdružení Čtyři dny
Anglicky

14:00 – 15:30 České divadelní a taneční festivaly a jejich role ve 21. století
moderátor Ondřej Černý, ředitel Divadelního ústavu a Karel Král, šéfredaktor časopisu Svět a divadlo
(pro ředitele divadelních festivalů v ČR)
česky

16:00 – 18:00 Neformální setkání “Coffee and Cigarettes”
českých a zahraničních ředitelů divadelních festivalů


Více informací na http://www.ctyridny.cz/sympozium/

(03.05.2004)
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.