Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Future City Game
Future City Jobs
Creative Cities
Domů ArtsInfo
TechSoup

Právě vyšly Souvislosti 3/2005

Obrázek k článku Právě vyšly Souvislosti 3/2005

Třetí letošní číslo revue Souvislosti (3/2005) a úvodní rubriku KONTEXT otevírá esej polského básníka Adama Zagajewského Psát polsky, v níž autor rozvažuje nad tím, proč neužívá jazyk světový, ale „provinční“. Otázkou „Kolik Nepomuka je v Máchovi“ se zabývá Martin Bedřich v článku Svatojanská východiska v Máchově Křivokladu. O specifikách amerického bádání nad Dantovou Božskou komedií píše Martin Pokorný. Jiří Pelán obšírně komentuje dvě nové monografie italských bohemistů – Annalisy Cosentinové Vědecký realismus a literatura. Česká teorie, kritika a literární historie v letech 1883–1918 a Alessandra Catalana Rudé slunce nad Prahou. Česká literatura mezi socialismem a undergroundem.

Velký ROZHOVOR o česko-německém komplexu, Antikomplexu, Zmizelých Sudetech, krajině a falšování dějin poskytli Souvislostem Ondřej Matějka, Petr Mikšíček a Matěj Spurný, členové sdružení Antikomplex

V rubrice LITERATURA je otištěna ukázka z připravované knihy Patrika Ouředníka, která „reflektuje jeden z nejvýraznějších fenoménů 19. století: zakládání „svobodných osad“ v Severní a Jižní Americe Evropany, toužícími po lepších zítřcích“. Jaromír F. Typlt vybral a komentoval ukázku z díla „mašíbla“, „literární šílence“ a „libomudrce“ Františka Nováka O vzniku českých měst zvaných Libštát a Semily, v níž se autor zabývá prvotními podobami soužití Čechů a Germánů na našem území, mimo jiné i zvukem „gerrrr“ při germánském bohoslužebném obřadu. Citátem „Není tu ráj, ale mumraj“ je uvozena ukázka z tři sta let staré adaptace latinských hodinek (Hodinky zlaté Bohmila), kterou ve stopách Bridelova arcihymnu Co Bůh? Člověk? napsal jezuita Daniel Ignácius Nitsch. Tento významný objev české barokistiky prezentují Jan Linka a Jan Kvapil. Literární rubriku uzavírá překlad poémy Pelyněk (Wormwood) irského básníka Thomase Kinselly a nové básně Štěpána Noska.

Jelikož se TÉMA Sudety z minulého čísla Souvislostí (2/2005) neúměrně rozrostlo, je mu věnována i část čísla třetího. V úvodním příspěvku (Naše otázka: Patnáct let diskusí o odsunu) shrnuje Matěj Spurný polistopadovou reflexi odsunu/vysídlení/vyhnání sudetských Němců. Pásmo nazvané Postoloprty – šedesát let poté je připomínkou poválečných postoloprtských „událostí“, během nichž bylo zabito a do hromadných hrobů naházeno 763 německých civilistů. O šedesát let zpět nás vracejí dvě svědectví pamětníků, pohled historika, zpráva tehdejší parlamentní vyšetřovací komise a úryvek z „tematické“ divadelní hry Miroslava Bambuška Porta apostolorum. Na první část své literárněhistorické studie Hercynský hvozd: Končiny literární, jež byla publikována v minulém čísle, navázal Martin Gaži. Dějiny německé literatury v Čechách 1900–1939 je název rozsáhlého díla spisovatele a literárního historika Josefa Mühlbergera (1903–1985), jež už několik let čeká na tuzemské vydání. Spolu s několika úryvky je otištěna i část doslovu německého literárního historika Michaela Bergera. O vztahu básníka-polyglota Ivana Blatného k němčině píše Antonín Petruželka (Němčina, Němci a němota v poetice Ivana Blatného). Josef Šrámek vzpomíná na poválečné pohraničí (V podmínkách pohraničí: Moldava, Kladruby, Kynžvart), Viktor Šlajchrt na sudetská léta normalizační (Cesta na severozápad). Sudetský blok uzavírá vzpomínková próza výtvarníka Jindřicha Růžičky Dům na hranici, tři črty Helen Annette Krieger z česko-saského pomezí a krátké prózy Patrika Linharta.

Další tematická rubrika BLOK vrací do českého kulturního kontextu historika a spisovatele Bohdana Chudobu (1909–1982) – mj. autora knihy Španělé na Bílé hoře (1945) –, a to studií Martina C. Putny a úryvky z jeho nevydaných děl Člověk nad dějinami a Do třetí války.
Rubrika POD ČAROU obsahuje mimo jiné recenzi Marty Ljubkové na knihu Petra Hrbáče Kosti, maso, tekutiny, Jan Boháč recenzuje sbírku Bogdana Trojaka Strýc Kaich se žení, Jan M. Heller Aussigera Martina Fibigera, Jiří Zizler Kdo chodí tmami Aleše Palána, Michal Arnot Kaplanovy a Kosatíkovy Gottwaldovy muže a Pernesovu knihu Takoví nám vládli, Jan Dobeš Maserova Hermanna Göringa; Martin Nodl napsal sedmnácté Glosy historické a Martin C. Putna šestnácté pokračování Zápisníku (Nerecenze schwarzenberské a/nebo krajinné).

Příští číslo Souvislostí (4/2005) s tématy Strom, Jan Franz, Wallace Stevens II vyjde v prosinci.

Souvislosti 3/2005 vyšly 21. 9. 2005.
Vydává: Sdružení pro Souvislosti
Šéfredaktor: Martin Valášek
Cena: 139 Kč

(27.09.2005)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.