Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Creative Cities
Konference EU
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Domů ArtsInfo
TechSoup

Revolver Revue oznamuje: Právě vychází Kritická Příloha RR č. 28.

Obrázek k článku Revolver Revue oznamuje: Právě vychází Kritická Příloha RR č. 28.

„Literatura osvobozuje? Ne. V žádném případě. Ani malba. Umění nám nijak nepomáhá, pouze nás konfrontuje s naším otroctvím, nesvobodou, bezvýchodností“, píše Martin Hybler na úvod své úvahy o knize Smutek a krása Jasunariho Kawabaty.

„Budou se v české Evropě množit soukromá muzea jako houby po dešti? Ujmou se moci kulturní menažeři? Bude ještě víc slimáků a ještě míň zelí?“, ptá se Ludmila Vachtová v eseji, kterou věnovala pražskému výtvarnému dění loňského podzimu.

Veronika Tuckerová navštívila výstavu Johna Currina, vypravila se do nově otevřeného muzea Dia:Beacon a také do galerií v brooklynské čtvrti Williamsburg, kterou je dnes možno považovat za „oficiální“ alternativní čtvrť.

Tomáš Glanc věnoval patnáctý díl své Ruské kroniky Ernstu Něizvěstnému a událostem, které oživily téma vztahu mezi uměním, církví a státem.

Milan Pitlach se zabývá architektonickými úpravami, kterými prošel Pražský hrad v posledních letech, Pavla Pečinková recenzuje výstavu Nejskromnější umění v Obecním domě a dvě knihy věnované Janu Zrzavému — nad nimi vyslovuje názor, že „‘cesta k duši’ je pro současnou kunsthistorii velmi tvrdým oříškem, protože přesahuje rámec jejích standardních metodologických nástrojů“.

Kateřina Záhorová analyzuje publikace skladatele a dirigenta Petra Kofroně, Michael Špirit vyzdvihuje knihu Petra Holmana Březiniana. Nad sbírkami Ivana Schneedorfera, Ivana Wernische a J. H. Krchovského si Marek Vajchr znovu „uvědomil, že sebevzdornější gesto autora, který neví nebo si nechce připustit, že zachovat věrnost sobě samému znamená především vzdorovat svým slabinám, a ne opakovat se a žít z podstaty, nemůže vyznít jinak než naprázdno“.

Vladmimír Mikulka uvažuje o posledním ročníku Pražského divadelního festivalu německého jazyka, v němž převládaly moderní interpretace klasických děl: „originalita“ se tu ovšem „měnila ve svévoli a domněle překvapivé inscenační postupy nebezpečně blížily novým klišé“.

Hana Svobodová a Michal Kosák píší o dalším svazku spisů Richarda Weinera, Anita Pelánová o výboru z textů Maxe Beckmanna, které se péčí Stanislava Kolíbala ocitly v „historickém vakuu“, Zdeněk Lukeš oceňuje monografii Karla Řepy a uvažuje o přestavbách a replikách v české architektuře. Otázka „Ten knedlíček je volný?“, jíž svůj text uvozuje Karel Haloun, nečekaně směřuje k příkladům praxe, s níž se lze setkat v oblasti naší současné knižní grafiky.

Petra Schnura zaujala kniha Jana Tesaře Zamlčená diagnóza, která „není ani samolibou recepturou na společenské neduhy, ani exhibicionistickou knihou pamětí, nýbrž vášnivou výzvou k celospolečenské diskusi o tom, co zůstalo přikryto listopadovým sametem“. O tom, že Tesař za své názory ručí svou osobní zkušeností a životním postojem, svědčí i jeho a Vašíčkův text, které uvěřejňujeme v rubrice Dokumenty — mj. pojednávají o jejich společném pobytu ve vězení.

Také Jindřich Pokorný se vrací k „předlistopadovým odvráceným dějinám“, tentokrát ve svědectví o vzniku a vydávání časopisu Kritický sborník. Kromě rozhovoru s nakladatelem Karlem Kerlickým najde čtenář v KP RR č. 28 ještě další glosy a redakční rubriku Vytrženo — k ní se tentokrát vztahuje oddíl Ohlasů.

K dostání ve vybraných knihkupectvích.
S výraznou slevou přímo v redakci RR nebo poštou: 88 Kč zašlete složenkou na na naši adresu, ve "zprávě pro příjemce" uveďte "KP 28".
O recenzní výtisky žádejte v redakci.

Bližší informace:
Dana Marková, Revolver Revue, Jindřišská 5, Praha 1, 110 00
tel. 222 245 801, pondělí 10 - 17, středa a čtvrtek 10 - 13 hodin.

(15.03.2004)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.