Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Game
Konference EU
Domů ArtsInfo
TechSoup

Revolver Revue oznamuje: Právě vychází REVOLVER REVUE 62

Obrázek k článku Revolver Revue oznamuje: Právě vychází REVOLVER REVUE 62

Nové prozaické texty v čísle otiskují Adam Gebert, Jiří Rulf a Lubomír Martínek, který jednu z postav své milostné novely Stačilo promluvit popisuje takto: „Jak se okolní svět průběžně měnil a on pozvolna stárnul, zmocňovala se ho stále větší zběsilost. [...] Proměny okolního světa už ani nestíhal sledovat, viděl jen jejich důsledky, které nechápal, a vnímal pouze jejich nepřátelský rys, jenž přirozeně rovněž obsahovaly. Jeho sluch reagoval výhradně na hrůzy a neštěstí. Každý, kdo vyzařoval stejnou nespokojenost, se stával přítelem“. Helena Stachová přeložila druhou část ukázek z legendárního Gombrowiczova románu Posedlí : „Zaplať pánbůh!“ zvolal jasnovidec. „Konečně to pochopili! Na tomhle světě plném nejasností a záhad, temnot a chaosu, divů a omylů, existuje jen jediná neomylná pravda – pravda charakteru!“

Jihoafrického fotografa Rogera Ballena představuje Anne Biroleau , Viktor Karlík vybral snímky z jeho cyklů Platteland , Outland a Shadow Chambre . Malbou se zabývá Hana Puchová , která se rozhodla učit výtvarnou výchovu na základní škole, a Vladimír Materna , který v rozhovoru s názvem Jsem nedeprimovaný optimista konstatuje, že „prostě to nutkání někam se protlačit, prorvat nemá“. Cristian del Risco se narodil na Kubě, ale žije v Praze. Jeho sérii Známky/Sellos inspirovala dětská filatelistická sbírka.

V rubrice Nové práce jsou mimo jiné zastoupeni Jiří Samek a Přemysl Havlík , Viktor Kolář uvádí dalšího z mladých fotografů, Davida Kumermana . Cyklus Ateliéry pokračuje pátou návštěvou, u Marie Blabolilové . Alan Záruba je představen rubrice Z dílen grafiků . Veronika Dudková přeložila ukázku z knihy Alexandera von Hohenstein Warthegau: Deník z let 1941/42 . Jeho autor, původně starosta malého městečka v Německu, byl pro neshody s nacistickou stranou přeložen jako správní komisař města a okresu poblíž Lodže a během svého zdejšího pobytu, doprovázeného rozpory s představiteli NSDAP i vlastní deziluzí ze skutečné povahy německého systému, si o svých zážitcích tajně vedl podrobné stenografické záznamy. „Nestává se tak často, že by se dotazovaný autor obdobným způsobem vymezoval vůči tazatelí,“ konstatoval Petr Onufer na okraj svého interview s literárním kritikem a teoretikem Terry Eagletonem , který je „v Británii i ve světě považován za akademickou star první velikosti“, což ovšem Marku Vajchrovi nezabránilo v tom, aby jeho práci nepodrobil střízlivé analýze. „Má-li být dnes Nezvalovo dílo skutečně příkladem, znamená to, že lidské selhání je u umělců na určité úrovni věhlasu a kulturního významu samozřejmostí a resignace na morální požadavky se chápe jako všední součást umělecké kariéry“, konstatuje Pavla Pečinková v eseji o nezvalovském modelu umělce. Couleur přináší dále například analýzu Nebeského režie Ibsenovy Divoké kachny z pera Jana Pospíšila , recenzi na výstavu The Pope smoked dope od Karla Halouna , referát Veroniky Tuckerové o Australském národním muzeu nebo Vajchrovu úvahu o prózách Jiřího Hájíčka a glosu o tom, co ví a neví Jiří Peňás… Vzpomínku na Jiřinu Haukovou napsala Marie Langerová .

K dostání ve vybraných knihkupectvích. S výraznou slevou v redakci RR nebo poštou: 148 Kč zašlete složenkou na naši adresu, ve "zprávě pro příjemce" uveďte "RR 62".

(05.04.2006)
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.