Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Konference EU
Koncepce umění
Future City Game
Creative Cities
Domů ArtsInfo
TechSoup

Souvislosti 3/2004

Obrázek k článku Souvislosti 3/2004

Třetí letošní číslo revue Souvislosti (3/2004) otevírá rozsáhlá stať Susan Sontagové O stylu v překladu Martina Pokorného, který ji doprovodil komentářem. Josef Fulka se věnuje „figurám beztvarosti“ v prózách Amélie Nothombové a Justin Quinn interpretuje báseň Sběrači hub Paula Muldona.

Velký ROZHOVOR poskytla tentokrát Souvislostem významná maďarská básnířka Zsuzsa Takácsová.

V rubrice LITERATURA nalezne čtenář delší báseň Gavrily R. Děržavina Chvála venkovského života v překladu Jaroslava Kabíčka, básně moderního amerického básníka Richarda Wilbura se studií Petra Onufera, tři prózy a krátké texty Vlasty Dufkové, povídku Sylvy Fischerové Zázrak a beletrizovaný cestopis Miloše Doležala Mezi Varšavou, Lublinem a Krakovem. Literární blok uzavírají nové básně Vlasty Dvořáčkové, Petra Halmaye a Petra Borkovce.

Rubrika TÉMA je věnována Písmu. Najdeme zde studie Radka Chlupa Mystické výklady alfabéty, Petra Šourka Ticho, čtu (si)!, Jiřího Starého Runové písmo, Daniela Samka Ogam – staroirské rozhraní jazyka a písma a další příspěvky.

Druhá tematická rubrika BLOK je věnována autorce, jež poskytla Souvislostem rozhovor. Z poezie Zsuzsy Takácsové připravila hungaristka Lucie Szymanowská obsáhlý výbor, dále přeložila Takácsové esej o motivu smrti v maďarské poezii (Ryba a síť) a sama blok doprovodila monografickou studií o autorce (Přivykání naději).

Rubrika POD ČAROU obsahuje mimo jiné pojednání Marty Dršatové o novém, opraveném vydání slavné knihy Pétera Esterházyho Harmonia caelestis, recenzi Petra Fantyse na román Anthonyho Burgesse Všechno, jen slunce ne, Alessandra Catalana na knihu Petra Mati Svět české aristokracie, zamyšlení Ondřeje Koupila a Jana Linky nad filmem Umučení Krista, Glosy historické Martina Nodla, Zápisník Martina C. Putny a jiné texty.

Souvislosti 3/2004 vyšly 27. 9. 2004.
Vydává: Sdružení pro Souvislosti.
Šéfredaktor: Martin Valášek.
Cena: 139 Kč

(04.10.2004)
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.