Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Konference EU
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Game
Domů ArtsInfo
TechSoup

Souvislosti 4/2004

Obrázek k článku Souvislosti 4/2004

Poslední letošní číslo revue Souvislosti (4/2004) a rubriku KONTEXT otevírá rozsáhlá studie Jitky Bednářové pojednávající o tom, jak to ve skutečnosti bylo s esoterikou Josefa Floriana, jeho touhou po Etiopii a snahou nalézt poklad. Petr Borkovec představuje jedno z možných čtení své vlastní básně V únoru sýkorka přilétá… Alenu Dvořákovou inspiroval sborník konferenčních příspěvků o Borgesově textu Autor Quijota Pierre Menard k obecnějšímu zamyšlení o sporu filozofie s literaturou. Marta Ljubková se v lakonicky nazvaném článku Ženy 2004 věnuje šesti současným českým autorkám mladší (střední) generace (A. Svozilová, I. Dousková, P. Hůlová, N. Kocábová, M. Platzová, A. Zonová), jež v letošním roce vydaly svá beletristická díla

Velký ROZHOVOR tentokrát Souvislostem poskytl literární historik, editor, pedagog, archivář a barokolog Miloš Sládek.

V rubrice LITERATURA čtenář nalezne báseň Josifa Brodského Torzo, esej Cesare Paveseho Mýtus, symbol a to třetí a výňatky z jeho deníků z let 1935–1950, prózy pozapomenutého francouzského autora Françoise Sonkina (Kapitoly o otcovské lásce), Jana Linky (O bozích a ubohých) a Břetislava Svozila (Sibiř) a básně Any Blandiany, Věry Jirousové, Ladislava Nebeského a Jakuba Houdka.

Rubrika TÉMA je věnována osobnosti historika a heraldika Karla VI. Schwarzenberga. V úvodní studii Martina C. Putny je celé Schwarzenbergovo dílo nejprve obhlédnuto a popsáno, načež následuje několik Schwarzenbergových článků a ukázek z větších celků (Pravicové postavy, Koruna česká, Dějiny domu schwarzenberského, Otázka izraelských výbojů aj.).

Druhá tematická rubrika BLOK představuje ruskou autorku Annu Barkovovou, jíž byla začátkem 20. let minulého století předpovídána velká budoucnost („stanete se nejlepší ruskou básnířkou za celou dobu existence ruské literatury“), ale tyto naděje vzaly za své vinou autorčina třicetiletého věznění a vyhnanství. Její básně, deníky a dopisy, jež byly teprve nedávno objeveny v archivu KGB, přeložila Radka Bzonková a doplnila je úvodní biografickou studií.

Rubrika POD ČAROU obsahuje mimo jiné zamyšlení Martina Pokorného nad knihou Přemysla Blažíčka Kritika a interpretace, recenzi Marie Langerové na Holanovské nápovědy Jiřího Opelíka, Ireny Vaňkové na sbírku Miloše Doležala Čas dýmu, Martina Bedřicha na knihy Čepovy a Váchalovy korespondence, Michala Arnota na Novákovy Mašíny, Matyáše Havrdy na Aion C. G. Junga, Pavla Mareše na druhé vydání Slovníku latinských spisovatelů, Glosy historické XIV Martina Nodla, Zápisník XIII Martina C. Putny a další příspěvky.

Číslo Souvislostí 4/2004 je věnováno památce Bohuslava Blažka (18. 10. 1942 – 20. 11. 2004), dlouholetého člena redakční rady a pravidelného přispěvatele. Přehledem jeho 43 bibliografických souvislostních položek se nové číslo časopisu uzavírá.

Souvislosti 4/2004 vyšly 10. 12. 2004.
Vydává: Sdružení pro Souvislosti
Šéfredaktor: Martin Valášek
Cena: 139 Kč

(13.12.2004)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.