Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Koncepce umění
Future City Jobs
Creative Cities
Konference EU
Symposium Ostrava
Domů ArtsInfoTexty, literatura
TechSoup

Nové webové stránky www.zenyvumeni.cz

Od konce ledna 2009 byly uvedeny do provozu webové stránky věnované ženám, genderu a modernímu umění www.zenyvumeni.cz Webové stránky jsou jedním z výstupů badatelského projektu Martiny Pachmanové "Jiným hlasem: Ženská výtvarná kultura v době první Československé republiky", který podporuje Grantová agentura České republiky. Webové stránky se soustřeďují jednak na mapování tvorby významných a neprávem opomíjených ženských osobností meziválečné doby - především umělkyň, ale také uměleckých kritiček - a jednak na kritickou, genderově orientovanoou reflexi modernistického kánonu, jež dodnes svazuje obsah a charakter dějin českého umění 1. poloviny 20. století. Nedílnou součástí projektu je i sledování proměn vizuálního obrazu ženy a "ženství" v dobové populární kultuře, zvláště pak v reklamě a ve filmu. Webové stránky poskytují rovněž prostor textům jiným badatelům a badatelkám, včetně začínajíích historiků a historiček umění, kteří se problematikou "ženského umění" a genderu ve vizuální kultuře obecně věnují.
Projekt, jenž je základem webových stránek, se zabývá rolí žen ve výtvarném umění za první československé republiky. Soustředí se jednak na mapování tvorby významných a neprávem opomíjených ženských osobností – především malířek a sochařek, ale také uměleckých kritiček – a jednak na kritickou, genderově orientovanou reflexi modernistického kánonu, jenž dodnes svazuje obsah a charakter dějin českého umění 1. poloviny 20. století. Z tohoto důvodu nejsou v projektu opomíjeny ani počátky ženské umělecké emancipace v době rodící se české moderny přelomu 19. a 20. století.
Meritem práce však přesto zůstává prvorepubliková ženská výtvarná kultura, a to na pozadí dobových společenských, ekonomických a politických změn. Oproti formalistickému chápání artefaktů jako autonomních estetických objektů by měl projekt, včetně webových stránek, rozkrýt vzájemné souvislosti mezi vizualitou, genderem a komplexními projevy společenských a kulturních změn doprovázejících danou historickou etapu.
Vedle tvorby řady vynikajících výtvarných umělkyň jsou věnují tyto webové stránky pozornost ženskému akademickému vzdělání (Uměleckoprůmyslová škola a Akademie výtvarných umění v Praze) a ženským výstavním aktivitám a spolkové činnosti. Pozornost je věnována rovněž teoretickým textům a zvláště umělecké kritice, která – ať již s nadšením, s nedůvěrou či přímo s odporem – komentovala a reflektovala rodící se fenomén ženy-umělkyně.
Nedílnou součástí výzkumu je i sledování proměn vizuálního obrazu ženy a „ženství“ v dobové populární kultuře, zvláště pak v reklamě a ve filmu.
Jiným hlasem, jak zní hlavní titul projektu, vyjadřuje aktuální potřebu odhalovat v dějinách „hlasy“ marginalizovaných skupin, jež vytvářejí důležitý kontrapunkt vůči tradičním způsobům historického vyprávění a významně jej obohacují.
Záměrem není objevovat specificky ženskou kulturu a umění jako polarity vůči stávajícímu uměleckohistorickému kánonu, který z velké části psali muži o mužích.
Cílem je ukázat, že prvorepubliková výtvarná scéna byla daleko rozmanitější, než jak je vykreslována ve většině uměnovědných publikacích, a že ženy – reprezentované například vlivným a agilním Kruhem výtvarných umělkyň – v ní hrály důležitou úlohu. 
(15.02.2009) ZDROJ: Ženy v umění
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2020 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2020 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.