Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Konference EU
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Jobs
Future City Game
Domů ArtsInfoVizuální umění a nová media
TechSoup

Mezinárodní centrum současného umění DOX otevírá v říjnu pro veřejnost

Od 19. října 2008 otevírá pro veřejnost nové Centrum současného umění DOX nezávislá insituce zabývající se prezentací mezinárodního současného umění, architektury a designu situovaná v pražských Holešovicích.Zahajovací výstavu tvoří čtyři monumentální instalace, jejichž autory jsou – José-María Cano, Michael Bielicky a Kamila Richter (ve spolupráci s Dirkem Reinboldem), Matej Krén, a konečně Jiří Hůla ve spolupráci Dominikem Langem. Výstava bude potrvá od 19. října do 8. února 2009. Ještě před tím se však Dox stane jedním ze superstudií Designbloku 2008.
Vznik centra motivovala skutečnost, že Praha potřebuje instituci pro současné umění, architekturu a design. Současné umění klade velké nároky na variabilitu výstavních prostor umožňující monumentální instalace i komorní soubory. Centrum DOX tato kritéria, jako moderní multifunkční zařízení, splňuje. Rozsahem a kapacitou je v ČR unikátní.

Iniciátorem centra se stal Leoš Válka spolu se svými partnery (Robert Aafjes, Richard Fuxa a Václav Dejčmar). Uměleckým ředitelem centra DOX je Jaroslav Anděl autor četných výstav a publikací věnovaných modernímu a současnému umění doma i v zahraničí.

Posláním Centra je představovat a prosazovat současné umění v kontextu témat, které mění dnešní svět. Mezi cíle Doxu patří podpora prezentace české umělecké scény v mezinárodním kontextu a poskytování platformy pro dialog mezi místní a mezinárodní uměleckou scénou. Rozvoj interakcí mezi různými uměleckými odvětvími a obory, od malířství a sochařství k fotografii, designu, architektuře, filmu, videu či novým médiím. Tvorba prostředí, jež umožňuje střetání, rozvíjení a inspiraci rozdílných pohledů. Cílem není „pouze“ prezentace výstav a uměleckých děl, nýbrž vytvoření dynamického fóra pro společenskou interakci.

Výstavní program tvoří dvě až tři velké výstavy ročně, doplněné pěti až osmi menšími výstavními projekty. DOX produkuje polovinu výstav a druhou polovinu získává od prestižních zahraničních institucí. Kromě výstav bude v budoucnu program centra DOX zahrnovat přednášky, diskuse, konference, promítání a koncerty. Tyto speciální programy budou organizovány společně s uměleckými školami, uměleckými centry, mezinárodními nadacemi a sdělovacími prostředky.

DOX se nachází v Holešovicích, dynamické pražské čtvrti, která v současné době prochází zásadní přeměnou. Blízkost centra města a spojení bývalých industriálních budov
s rezidenční a komerční zástavbou dělá z Holešovic předního kandidáta na nové pražské centrum. Centrum DOX je symbolem revitalizace této čtvrti: komplex industriálních budov z konce devatenáctého století, jež původně sloužily ke kovovýrobě, poskytuje ideální prostředí k prezentaci současného umění. Architekt Ivan Kroupa, (držitel berlínské ceny Forderungspreis Baukunst v roce 2001), propojil existující budovy novými stavbami, a tak vytvořil komplex, který reflektuje jak historii místa, tak jeho novou funkci. Horizontální dispozice budov s rozdílnou výškou interiérů umožňují velkou míru variability prostorů, jež je nezbytná pro prezentaci současného umění. Z celkové plochy budovy (6.250 m2) tvoří více jak polovinu výstavní prostory se sochařskou terasou.

Provoz centra DOX bude financován z několika zdrojů: z vlastní činnosti (vstupné, členství, nájem restaurace, knihkupectví, komerční pronájmy pro jednorázové akce); z příspěvků od sponzorů a příjmy z vlastní marketingové činnosti; z příspěvků od městských, státních, evropských institucí.Stejně tak jako obdobné instituce v zahraničí, ani centrum DOX se neobejde bez vnější podpory. Pro plnění a rozvíjení svého poslání má tato podpora zásadní význam.

Mezinárodní poradní výbor

David Elliott / bývalý ředitel, Istanbul Modern, Istanbul

Willis Hartshorn / ředitel, International Center of Photography, New York

Henry Meyric Hughes / president, AICA - International Association of Art Critics, London

Suzanne Landau / hlavní kurátorka, Israel Museum, Jerusalem

Reyn van der Lugt / bývalý hlavní kurátor, Netherlands Architecture Institute, Rotterdam

Jonas Mekas / zakladatel a umělecký ředitel, Anthology Film Archives, New York

Vicente Todoli / ředitel, Tate Modern, London


Zahajovací výstava

VÍTEJTE V KAPITALISMU!
Pro veřejnost otevřeno od 19.10.2008 – 8.2.2009

Zahajovací výstavu tvoří čtyři monumentální instalace, jejichž autory jsou – José-María Cano, Michael Bielicky a Kamila Richter (ve spolupráci s Dirkem Reinboldem), Matej Krén, a konečně Jiří Hůla ve spolupráci Dominikem Langem.

Nejrozsáhlejší expozice Vítejte v kapitalismu!, jež svůj název propůjčila celé výstavě, svým tématem vytváří pro otevření centra DOX pregnantní kontext, jímž je spojení umění se světem médií a kapitálu. Tvoří ji několik obrazových souborů španělského malíře Josého-Maríi Cana, jejichž tématem je symbolika světa finančních transakcí, dotýkajících se nejrůznějších oblastí našeho života.

Videoinstalace Falling Times Michaela Bielického a Kamily B. Richter (ve spolupráci s Dirkem Reinboldem) pomocí počítačového programu v reálném čase vizualizuje nepřetržitý tok zpráv z celého světa a upozorňuje na úlohu zpráv a informací v současné společnosti.

Slovenský umělec Matej Krén je autorem monumentální instalace Sediment, kterou tvoří obrovská zakřivená zeď postavená z knih. Stejně jako Cano, Krén ve svém projevu spojuje novým a šokujícím způsobem materiální a symbolický svět a vytváří tak znepokojivou fyzickou skutečnost.

Unikátní Archiv Jiřího Hůly vznikal od roku 1984 ve formě dokumentace uměleckých aktivit v českých zemích, sám o sobě však může být chápán jako umělecký projekt. DOX požádal mladého umělce Dominika Langa o vytvoření instalace Archivu tak, aby tyto skryté umělecké aspirace vystoupily na povrch.
Na rok 2009 je připravena multidisciplinární výstava Chelsea Hotel a výstavní projekt Lukáše Rittsteina.

Kontakt

Centrum současného umění DOX

Media servis
Aleš Rumpel, PR
Tel: +420 774 716 814
media@doxprague.org

Kancelář (dočasně)
Vojtěšská 8, 110 00 Praha 1
Tel: +420 224 930 927

Výstavní prostor
Osadní 34, 170 00 Praha 7 Holešovice, CZ
www.doxprague.org

Otevírací hodiny
Po: 10-20h
Út: zavřeno
St - Pá: 12-20h
So-Ne: 10 – 18h

Název DOX je odvozen z řeckých slov doxa (názor, mínění, přesvědčení, renomé) a paradoxon. Odkazuje na ambice současného umění, které nezná formální a obsahové zábrany, a na blízkost holešovických doků a industriální dědictví, se kterým pracuje architektura centra.

DOX je nezisková akciová společnost. Ze stanov akciové společnosti DOX Prague, a.s.: „Účelem založení není podnikání, ale v souladu s § 56 odst. 1 obchodního zákoníku podpora rozvoje moderního výtvarného umění. Zisk společnosti bude s výjimkou převodů, k nimž je společnost povinna na základě pracovních předpisů, použit výhradně k rozvoji činnosti centra DOX Prague.“
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.