Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Creative Cities
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Future City Game
Konference EU
Domů ArtsInfoVizuální umění a nová media
TechSoup

Nadace pro současné umění Praha udělila granty pro rok 2004

Nadace pro současné umění Praha oznamuje výsledky 12. kola výročních grantů na podporu výtvarných projektů. Správní rada NSU Praha potvrdila 12. 2. 2004 doporučení grantové komise, která ve složení Ladislav Daněk, Marie Klimešová, David Kulhánek, Vojtěch Lahoda, Tomáš Pospiszyl posoudila žádosti o granty NSU Praha pro rok 2004.

Zároveň oznamujeme, že se vítězi prestižního konkurzu na dvouměsíční a tříměsíční pobyt v New Yorku v organizaci ISP stali: Alena Kotzmannová (umělkyně) a Mgr. Vít Havránek (teoretik a kurátor).

Nadace pro současné umění Praha - výsledky 12. kola výročních grantů na podporu výtvarných projektů

Správní rada NSU Praha potvrdila 12. 2. 2004 doporučení grantové komise, která ve složení Ladislav Daněk, Marie Klimešová, David Kulhánek, Vojtěch Lahoda, Tomáš Pospiszyl posoudila žádosti o granty NSU Praha pro rok 2004.

Bylo předloženo:
39 žádostí o grant v kategorii obecných výtvarných projektů
17 žádostí v kategorii projektů pro oblast umělecké dílo ve veřejném prostoru
9 žádostí v oblasti výtvarné činnosti v oblasti sociálních minorit
16 žádostí o doplňkový grant

Finanční částka k rozdělení:

Pro rok 2004 je jediným zdrojem pro financování výročních grantů NSU Praha příspěvek Nadačního investičního fondu (NIF). Z výnosů tohoto příspěvku, které za rok 2003 byly mimořádně nízké (kolem 1%) a z povoleného limitu přímého čerpání příspěvku má NSU Praha k dispozici pro celý rok 2004 pouze částku 406 800,-Kč.

NSU Praha velmi lituje že nemohla podpořit vybrané projekty větší finanční částkou a že celou řadu velmi kvalitních projektů nemohla podpořit vůbec.

Grantová komise vybrala na základě individuálního posouzení všech žádostí tyto projekty, kterým doporučila udělit grant ve výši přiměřené jak nákladům projektu, tak možnostem nadace.

Granty udělené:
A. v kategorii obecných výtvarných projektů:

 1. Dům umění České Budějovice: Celoroční výstavní plán deseti výstav českých i zahraničních umělců, svědčící o cílevědomé a konsistentní výstavní strategii kurátora Michala Škody.
 2. Pavlína Morganová: „Insiders, nenápadná generace 2. poloviny 90. let“. Kurátorský projekt skupinové výstavy pořádané postupně v galeriích Dům pánů z Kunštátu v Brně, Galerie Futura v Praze, Dům umění města Brna
 3. Galerie display: katalog - shrnující úspěšné výstavy skupiny mladých českých umělců sdružených kolem iniciativní výstavní síně display v Praze Holešovicích a jejich zahraničních hostů.
 4. Umělecká skupina Rafani: Katalog CO14 dokumentující nedávné a aktuální projekty umělecké skupiny, která upoutala v posledních letech pozornost odborné i široké veřejnosti.
 5. P-centrum Olomouc, středisko prevence, léčby a integrace osob ohrožených drogovou závislostí: Celoroční program výstav galerie U Mloka, výstav, které prezentují mladé profesionální umělce a současně pomáhají, v rámci sociálního programu instituce, nabourávat předsudky a vést lidi k větší toleranci ke svému okolí.
 6. Anymous Art, nezávislé sdružení autorů: každoročně pořádaný festival akčního umění ve veřejných prostorech Plzně
 7. Galerie Futura,o.s.: Futura projekt, celoroční výstavní projekt pražské galerie konfrontující ve svém programu mladé české umění se zajímavými zahraničními projekty.
 8. Centrum pro současné umění Praha, o.p.s.: Celoroční program centra sestávající s výstavního programu galerie Jelení, projektů realizovaných ve veřejném prostoru a z programu celoročních rezidenčních pobytů pro zahraniční umělce.
 9. Galerie Home, Praha: Celoroční program výstav mladých českých a zahraničních umělců připravovaných ve spolupráci s širokým okruhem umělců a kurátorů.
 10. Správa Pražského hradu: Výstava Vladimíra Boudníka – mezi avantgardou a undergroundem. Výstava jednoho z nejvýznamnějších protagonistů českého poválečného umění bude otevřena v Císařské konírně Pražského hradu a následně v Muzeu umění v Olomouci a v Domě umění v Brně.


B. v kategorii výtvarných projektů pro veřejné prostory České republiky

 1. Sochařské studio Bubec v Řeporyjích: Program činnosti zaměřené na produkci uměleckých děl zamýšlených pro veřejné prostory Řeporyj, Prahy i jiných měst ČR. Součástí programu jsou kulturní projekty a účast zahraničních umělců.
 2. Milan Cais: KPM – Kulturní mozek Prahy. Projekt interaktivního uměleckého objektu, který bude informovat o kulturních událostech Prahy. Grant je poskytnut na projekční práce na objekt, který je zamýšlen na Palachovo náměstí v Praze
 3. Federiko Diaz, e-area: MNEMEG, interaktivní instalace ve veřejném prostoru reflektující digitálními prostředky rytmus života současného člověka.


C. v kategorii výtvarné činnosti v oblasti sociálních minorit

 1. CEROS o.p.s.: Projekt umělecké reflexe urologických potí?í nemocných roztroušenou sklerozou mozkomíšní. Projekt bojuje výtvarnými prostředky proti vlivům společenských předsudků veřejnosti na postižené.
 2. O.s.Rami, komunitní centrum v Matiční ulici v Ústí n.L.: Projekt rozvíjení výtvarné tvořivosti rómských dívek
 3. Radek Macke: Úkáčka, sociologicko-vizuální projekt zaměřený na zmapování životních podmínek imigrantů v ČR


D. v kategorii doplňkových grantů

 1. Karel Císař: Things you don´t know, katalog výstavy, která proběhla v roce 2003 v berlínské galerii K&S a v roce 2004 bude pokračovat v galerii Home v Praze. Výstava přispívá k integraci českého umění do světového kontextu.
 2. Zuzana Řezníková: Play against violence, projekt spolupráce české umělkyně s uměleckým centrem v makedonském Ohridu. Projekt zkoumá roli umělce jako iniciátora sociální změny/akce v rámci skupiny/komunity.
 3. Sylva Francová, „Denní rituály“, fotografický projekt zachycující ka?dodenní ?enské rituály. Výstupem projektu, který lze také nazvat „Sociální portrét v interiéru“ bude publikace a několik výstav v Čechách i v zahraničí.

Vzhledem k mimořádně nízké finanční částce, kterou má NSU Praha pro rok 2004 k dispozici, je zrušeno udělování doplňkových grantů v dalších třech původně vyhlášených termínech.

(19.02.2004)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.