Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Future City Jobs
Creative Cities
Konference EU
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Domů ArtsInfoVizuální umění a nová media
TechSoup

Projekt Nanoskop

Obrázek k článku Projekt Nanoskop
Projekt NaNoskop představuje nanotechnologie, nanosystémy a nanostruktury v dílech 35 českých a zahraničních umělců. Projekt je výsledkem spolupráce umělecké komunity s vědci a technology zabývajícími se výzkumem světa nano. V průběhu jednoho roku se umělci účastnili na řadě seminářů a workshopů u špičkových českých firem a institucí zabývajících se nanotechnologiemi jako je například Fakulta textilní Tehcnické univerzity v Liberci, AV ČR Praha, společnosti Optaglio s.r.o., Mikro s.r.o. a další. Divákům jsou výsledky projektu představovány od 2. června 2009 a to v cyklu přednášek a výstav v Praze, Pardubicích a Hradci Králové. Projekt je organizován občanským sdružením Uskupení Tesla.
Nanotechnologie představují vědecko-technickou revoluci 21. století
 
Umělecká komunita se vždy živě zajímala o nejnovější technologie, ať už přímo jako o nástroje ke své tvorbě nebo jako o ideové koncepce. Nové materiálové technologie jsou pro umělce příležitostí, jak novým způsobem formulovat staré otázky o smyslu lidské existence. Jsou však především jazykem pro soudobou vizuální komunikaci. Stojíme na prahu třetí kultury, tvořené syntézou přírodních a humanitních věd. Již dnes existuje vedle kultury literátů, filozofů, teologů a historiků i kultura „vědy“ vytvářená samotnými přírodovědci. Není však jen popularizací vědy, ale stává se novým humanitním a intelektuálním proudem počátku jedenadvacátého století. NANOSKOP je výzvou podívat se na současné umění jinou než pozitivistickou optikou, která je dědictvím 19. století. Je aktuální otázkou zda „podivnost“, jakou je urychlovač LHC v laboratořích CERN, není vrcholným uměleckým dílem současnosti a zda vědecké záznamy nanosvěta nejsou konceptuálním kánonem současného výtvarného umění.
 
Nanoskop
Nanotechnologie, nanosystémy a nanostruktury v dílech 35 českých a zahraničních umělců jako výsledek spolupráce s vědci a technology zabývajícími se výzkumem světa nano. Umělecké vizualizace jsou ponorem do nanokosmu neznámé a neviditelné dimenze hmoty, do jiné reality na úrovni 10-9 m. Cílem NANOSKOPu je uměleckými prostředky přibližovat divákům fascinující proces právě se rodících vědeckých teorií, poznatků a záznamů z tohoto tajemného a exotického prostoru a zároveň upozorňovat na probíhající vědecké konference o nanotechnologiích.
 
Umělci účastníci se projektu:
Amanita Design, Brida, Milan Cais, Linda Čihařová, Zdeněk Daněk, Federico Díaz, Veronika Doutlíková, Lucie Farářová, Kurt Gebauer, Vladana Hajnová, Milan Houser, Jaroslav Jebavý, Klára Jirků, Irena Jůzová, Lithuanians, Michal Kindernay, Krištof Kintera, Lenka Klokočková, Pavel Kopřiva, Pavel Korbička, František Kyncl, Adolf Lachman, Jakub Machalický, Adéla Matasová, Taťána Morová, Jan Mucska, Jakub Nepraš, Jindřich Pavlíček, Veronika Psotková, Lukáš Rittstein, Tomáš Skalík, Čestmír Suška, Jakub Švéda, Petra Valentová, Martin Zet. 
 
 
2. června 2009 zahajuje Uskupení TESLA cyklus výstav a doprovodných programů projektu NANOSKOP
 
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.