Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Game
Future City Jobs
Koncepce umění
Domů ArtsInfoVizuální umění a nová media
TechSoup

Design Award of Germany 2009, design jako hospodářský nástroj

V České republice zanikla v roce 2007 po sedmnácti letech existence Národní cena za design poté, co bylo zrušeno Design centrum ČR. Místo této odborné ceny prezentují v současnosti média, včetně veřejnoprávní televize ČT 2 a různých státních institucí, jako jedinou nosnou domácí cenu za design Czech Grand Design, kterou vypisuje soukromá agentura Profil Media. Ta se opírá o tzv. Akademii designu ČR, což je jmenovaná skupina novinářů, publicistů a kurátorů různých muzeí. Na oscarovském nominačním principu jsou pak udělovány ceny v různých kategoriích. Podívejme se tedy na to, jak se udělují státní ceny v zemích, kde je design významným hospodářským nástrojem. Jistě nikdo nepochybuje o tom, že k těmto zemím patří SRN.
Státní cena za design SRN je nejvyšší ocenění designu v Německu a je z pověření spolkového ministerstva hospodářství organizována německou Radou pro design (Rat für Formgebung/German Design Council). Uděluje se od roku 2006. Kromě výrobků průmyslového designu a prací z oblasti komunikačního designu se předává navíc zvláštní ocenění osobě nebo skupině za významný přínos německému hospodářství.
 
V letošním roce se cena udělovala po páté a bylo na ni nominováno celkem 1 240 produktů. Z oblasti výrobků a průmyslového designu šlo o 840 přihlášek, komunikační design představoval 400 položek. V souladu s pravidly soutěže byly nominace navrženy ministerstvy hospodářství spolkových zemí nebo jimi ustanovenými institucemi. Nominované výrobky musí být běžně na trhu a dále musejí být již vítězi regionálních nebo jiných národních či mezinárodních soutěží v designu.

Členům jmenované poroty zpracoval a prezentoval informace od jednotlivých výrobců přípravný tým Rady pro design.Ten byl k dispozici k zodpovězení technických otázek rovněž během zasedání poroty.

Stejně jako v minulých letech se stalo, že někteří členové poroty se zúčastnili vývoje nominovaných výrobků jako designéři nebo konzultanti. Porota se proto jednomyslně dohodla na tom, že členové nebudou posuzovat během svého členství v porotě žádný produkt, na jehož vývoji se oni, jejich studio nebo firma podílela. Tímto rozhodnutím porota zdůrazňuje svoje neutrální a objektivní stanovisko. (Poznámka Design Cabinetu CZ: v porotách pro udílení české Národní ceny za design nesměl působit nikdo, kdo pracoval na návrhu nebo výrobě hodnoceného produktu ať osobně, ve studiu nebo ve firmě).

Nejdůležitějšími kritérii pro hodnocení německé ceny za design jsou kvalita designu, užitná hodnota, technická a ekologická kvalita a celková koncepce. Důležitou roli v  hodnocení hraje rovněž nejen výrobek a jeho design, ale také marketingová strategie dané výrobní firmy.

Porota udělila pět zlatých medailí a dvacet medailí stříbrných. Za celoživotní práci v oblasti designu získal toto prestižní ocenění pro rok 2009 designér Richard Sapper.

Předseda poroty Roland Heiler při slavnostní řeči uvedl současné poslání designu slovy: „Design jako disciplina vždy vycházela z toho, jak vidí sebe sama ve své snaze učinit svět lepším místem k životu. Vezmeme-li v úvahu probíhající ekologické a sociální otřesy, které mohou přerůst do situace ohrožující civilizaci, potom se zdá, že nejdůležitější bude vrátit se k původům naší discipliny a k tomuto základnímu požadavku, znovu jej interpretovat a takto s ním přistupovat k budoucnosti. Hlavní úkol designu 21. století je navrhovat naše prostředí pro život holisticky tak, aby jeho kvalita byla pro člověka ochráněna, nebo, jinak řečeno, budeme-li myslet globálně, budeme současně vytvářet kvalitní životní prostředí."

Německá spolková vláda a německá Rada pro design tak pomocí německé ceny za design podporují toto holistické chápání designu, což je vhodné jak pro vytváření kulturních, tak hospodářských hodnot.

Tento jasný závazek holistického přístupu k designu je zjevně odlišující prvek vůči zákazníkům a stále více i vůči jednotlivým konkurentům - to je poselství 1 200 účastníků soutěže o cenu za design Německé spolkové republiky za rok 2009.

Porota ocenila u všech 25 oceněných produktů pocházejících z nejrůznějších oblastí průmyslu inovační obsah, pevnou koncepci a formální soudržnost. Úspěchu na trhu dosáhnout pouze výrobky, v nichž je inovace výsledkem kombinace technologie, ekonomie a tvořivosti.

Lenka Žižková
Překlady Jiří Eibel
 
Přehled udělených cen zde
(07.04.2009) ZDROJ: Design Cabinet CZ
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.