Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Koncepce umění
Konference EU
Future City Game
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Domů ArtsInfoVizuální umění a nová media
TechSoup

Výstava Domácí umění v New Yorku

Obrázek k článku Výstava Domácí umění v New Yorku
Na výstavě konané od 16. června do 15. září 2011 v Českém Centru v New Yorku se představí výběr toho nejzajímavějšího ze sbírky občanského sdružení Domácí umění. Návštěvníci uvidí celkem 250 artefaktů fenoménu tzv. domácího umění, který vznikl v souvislosti se specifickými podmínkami na území Československa od roku 1949 do roku 1989. V této době lidé vlastnoručně vytvářeli artefakty domácího umění, které vypovídají o výtvarném citu, estetickém vnímání a řemeslné úrovni výtvarně neškoleného člověka tohoto období.
Domácí umění je fenomén, který vznikl za specifických podmínek na území Československa ve druhé polovině 20. století. Tímto termínem označujeme artefakty, které si lidé vytvářeli vlastníma rukama pro výzdobu svých příbytků v letech 1948–1989. Artefakty sice nikterak závratné umělecké nebo estetické kvality, ale velké ceny historické, neboť jsou důležitým dokladem výtvarného citu, estetického vnímání a řemeslné úrovně výtvarně neškoleného člověka tohoto období.

Domácí umění zhotovovali lidé bez výtvarného vzdělání a bez větších ambicí pro radost svou a svých blízkých. Tato díla často vznikala mimo jiné z nedostatku dekorativních předmětů na státem řízeném trhu a z nadbytku volného času jejich tvůrců.

Velké množství artefaktů odráží modernistické vlivy. Hlavně na přelomu 50. a 60. let doplňují stylotvornou vlnu, známou jako „atomic style“, pro kterou se v Čechách po výstavě EXPO 58 v Bruselu ujal název „bruselský styl“.

Artefakty Domácího umění ve své době zdobily městské panelákové byty i venkovské světničky, kanceláře i dílny, hospody i vojenské světnice. Jsou ukázkou umělecko–řemeslné svépomoci, svébytného dekoratérského a designového ochotničení.

Činnost domácích umělců kulminovala kolem poloviny 60. let. Později je možné zaznamenat ještě několik vrcholů, a to v polovině let 70. a na začátku 80. let 20. století. Spolu se změnou společenského řádu – s pádem komunistického režimu v roce 1989 tato novodobá lidová tvorba víceméně zanikla.
Kontakt: Pablo de Sax, pablo.de.sax@seznam.cz, tel.: 737 304 553
(30.05.2011) ZDROJ: Domácí umění o.s.
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.