Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Game
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Domů ArtsInfoVizuální umění a nová media
TechSoup

Výstava Josefa Čapka v Jízdárně Pražského hradu

Obrázek k článku Výstava Josefa Čapka v Jízdárně Pražského hradu
Josef Čapek představuje mimořádnou osobnost české kultury dvacátého století, která originálním způsobem zasáhla do řady tvůrčích odvětví. Výstava v Jízdárně Pražského hradu je vedena snahou představit osobnost Josefa Čapka co nejplastičtěji, poukázat na šíři jeho aktivit a zdůraznit jeho osobitý přínos českému umění. Chce nejen znovu shromáždit Čapkova klíčová díla z fondů českých veřejných galerií, ale především uvést práce, které jsou rozptýleny v soukromých sbírkách. Mnohé z nich byly naposledy vystaveny roku 1946 na Čapkově posmrtné výstavě v Umělecké besedě, některé dokonce nebyly dosud evidovány nebo byly považovány za nezvěstné. Představí cca 200 Čapkových olejů, dále zahrne výběr z Čapkových kreseb, grafik, karikatur, ilustrací, knižních obálek a scénografických návrhů. Kurátorkou výstavy je PhDr. Pavla Pečinková. Výstava bude veřejnosti otevřena od 8. října 2009 do 17. ledna 2010  a ve Východočeské galerii v Pardubicích od 3. března 2010 do 30. května 2010. 

Josef Čapek představuje mimořádnou osobnost české kultury dvacátého století, která originálním způsobem zasáhla do řady tvůrčích odvětví. Jako výtvarník se výrazně uplatnil v oblasti malby, grafiky a ilustrace, karikatury, typografie a scénografie. Paralelně se věnoval i literární tvorbě a psal povídky, novely, dramata, moderní pohádky pro děti i reflexivní prózu mimořádné myšlenkové závažnosti a hloubky.

Před první světovou válkou patřil ke klíčovým představitelům české avantgardy a jeho tvorba výtvarná i teoretická byla zaměřena k osobité adaptaci expresionismu a kubismu. Od dvacátých let stál jako solitér mimo dobové kolektivní programy, i když nové výtvarné tendence stále sledoval a kriticky komentoval.

Z avantgardní lekce přijal důsledně jen požadavek vnitřní svobody a autentické tvorby a od otázek moderní umělecké formy se postupně propracoval k pojetí umění jako závažné výpovědi vztahující se k zásadním otázkám lidské existence. Zdůrazňoval především etická kritéria umělecké tvorby, nezajímala ho formální kvalita, řemeslná úroveň či progresivita díla, ale poctivost a pravdivost umělcova vyjádření a hloubka jeho životního poznání. Jeho tvorba a etický příklad jsou mimořádně aktuální především v současné kulturní situaci, kdy se redefinuje pojem umění a mění kritéria hodnocení modernistické tvorby.
 
Kurátorka výstavy PhDr. Pavla Pečinková, CSc., se zabývá Čapkovou tvorbou soustavně od osmdesátých let, publikovala řadu článků na toto téma, je autorkou monografie Josef Čapek, vydané v roce 1995 v nakladatelství Svoboda, editorkou vzpomínkového sborníku Malíř básník a výboru z Čapkových výtvarných kritik Méně výstav a více umění. Byla kurátorkou Čapkovy výstavy nazvané Zjevení, existence, pravda (České muzeum výtvarného umění, Praha 1997), výstavy Josefa Čapka v Galerii Zdeněk Sklenář 2002 a několika výstav Čapkovy grafiky (Rychnov, Trutnov, Bruntál, 2004, Rýmařov 2008). V roce 2003 získala za svou čapkologickou práci čestnou medaili Společnosti bratří Čapků. V současné době pracuje ve spolupráci s Galerií Zdeněk Sklenář na soustavné dokumentaci Čapkova výtvarného odkazu. (Katalog grafických listů Josefa Čapka v nejvýznamnějších veřejných a soukromých sbírkách je připraven k vydání v tomto roce, v dalších letech by měly následovat soupisy malby a kresby.) 

 

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.