Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Game
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Jobs
Domů ArtsInfo
TechSoup

Vyšlo první číslo studentského SADu

Časopis Svět a Divadlo otevřel počátkem roku 2010  jako součást svých webových stránek sekci věnovanou publikační činnosti studentů, a to především českých a moravských divadelně-vědných kateder. V porovnání s tištěným časopisem by měl být tento e-zin flexibilnější, volnější, neredigovaný. Cílem webového magazínu je vytvořit platformu pro spolupráci SADu a studentů divadelně - vědných kateder, z nichž se mohou rekrutovat budoucí autoři tištěného SADu. Webové stránky budou aktualizovány v přibližně měsíčních intervalech.
Premiérované inscenace, které by mohly být ve Studentském SADu reflektovány, vybírá redakce.  Každé katedře - prostřednictvím pedagogů - nabízí sumu titulů. Na studentech pak je, zda o některé z inscenací chtějí napsat. Počet příspěvků z té které katedry tedy není nijak předepsán. Prostor bude otevřen také věcné a kolegiální diskuzi.
 
Obsah prvního studentského SADu:
 
Joseph: Dráma na kolejích (Dáma na kolejích, DJKT Plzeň)

Šedová: Hrdinové naší doby (Banderas je Banderas, HaDivadlo Brno)

Brychta: Flush (Flush, Litmoon Santa Barbara - Alfred ve dvoře Praha)

Kubák: Triple Weissensstein (Weissenstein, Pražské komorní divadlo-Komedie)

Mikulová: Jak se hraje na ředitele (Kdo je tady ředitel?, MD Zlín)

Vacková: Procházkovo mokré Ucho (Ucho, HaDivadlo Brno)

http://www.divadlo.cz/sad/Studentsky%20SAD/studentsky%20sad%202010.html
(02.02.2010) ZDROJ: Časopis Svět a divadlo
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.