Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Konference EU
Future City Jobs
Creative Cities
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Domů Burza
TechSoup

Alfred ve dvoře hledá ředitele/ku

Občanské sdružení Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře, vyhlašuje výběrové řízení na programového ředitele/ku divadla Alfred ve dvoře. Mezi požadavky na pozici patří předložení programové koncepce divadla na roky 2011 až 2013, schopnost vést umělecky i organizačně kulturní organizaci, zodpovědnost a tvůrčí přístup či znalost angličtiny. Přihlášky je možné zasílat do 15. března 2010.
INTENDANT/KA – PROGRAMOVÝ/Á ŘEDITEL/KA DIVADLA ALFRED VE DVOŘE

Alfred ve dvoře je otevřenou scénou pro autorské projekty a progresivní uměleckou tvorbu. Funguje jako produkční dům. Poskytuje servis a zázemí umělcům, kteří pracují projektovým způsobem. Každoročně vyhlašuje otevřenou výzvu a z vybraných projektů vzniká program divadla. Provozovatelem divadla Alfred ve dvoře je občanské sdružení Motus.
 
Požadujeme:

    * Předložení programové koncepce divadla - produkčního domu a aktivit o.s. Motus na 3 léta (2011-2013), v českém nebo anglickém jazyce
    * Schopnost vést umělecky a organizačně kulturní organizaci
    * Výborné komunikační a organizační schopnosti
    * Zodpovědnost a tvůrčí přístup
    * Znalost angličtiny

Náplň práce:

    * Tvorba programu divadla Alfred ve dvoře a zodpovědnost za jeho realizaci po dobu tří let
    * Rozvoj aktivit mimo divadelní budovu
    * Personální a koncepční vedení realizačního týmu o.s. Motus
    * Odpovědnost za finanční chod organizace (hledání a realizace grantových příležitostí, fundraising)
    * Zastupování organizace na domácí i mezinárodní kulturní scéně


Náležitosti přihlášky do výběrového řízení (v češtině nebo angličtině):

    * motivační dopis
    * profesní životopis
    * vlastní programová koncepce divadla typu produkční dům na léta 2011 – 2013 s přihlédnutím k aktivitám mimo divadelní budovu na léta 2011-2013 v intencích cílů o.s. Motus (jak vyplývají ze stanov (http://www.alfredvedvore.cz/motus_stanovy.php) a grantu hlavního města Prahy, schváleného na příslušné období (kopii smlovy můžete získat na vyžádání).


Přihlášky zasílejte do 15. 3. 2010 na adresu divadlo@alfredvedvore.cz nebo Motus, o.s., Veverkova 28, Praha 7, 170 00. Případné dotazy směřujte na adresu produkce@alfredvedvore.cz.

Zahájení spolupráce v září 2010, nástup na plný úvazek od 1.1. 2011.

Ke stažení
Koncepce divadla 2008 - 2010
(02.02.2010) ZDROJ: Alfred ve dvoře
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.