Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Konference EU
Future City Jobs
Creative Cities
Future City Game
Symposium Ostrava
Domů Burza
TechSoup

Akademie výtvarných umění v Praze vypisuje další výběrové řízení

Rektor Akademie výtvarných umění v Praze vypsal výběrové řízení na pracovní pozice vedoucích pedagogů ateliérů a jejich asistentů. Celkem se jedná o 14 ateliérů. Vypsání výběrového řízení bylo jedním z požadavků iniciativy pro-AVU, ke které se připojila i řada absolventů AVU a dalších osobností. Iniciativa se obrátila na rektora Jiří T. Kotalíka, který do funkce nastoupil 1. února 2010 s požadavkem vypsat na škole výběrová řízení. Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými materiály je třeba dodat do 3. září 2010.

Rektor Akademie výtvarných umění v Praze vypisuje výběrové řízení
na pracovní pozice vedoucích pedagogů ateliérů a jejich asistentů.
• Malířská škola II.
• Malířská škola IV.
• Sochařská škola I.
• Sochařská škola II.
• Škola figurálního sochařství a medaile
• Škola kresby
• Intermediální škola
• Škola monumentální tvorby
• Škola konceptuální tvorby
• Škola nových médií II.
• Malířská a sochařská přípravka a výuka večerního figurálního kreslení
• Škola architektury – pouze na místo asistenta
• Ateliér hostujícího pedagoga – pouze na místo asistenta
• DIGILAB, laboratoř a kurzy počítačových technologií – vedoucí laboratoře
 
Kvalifikační předpoklady:
• vysokoškolské vzdělání v oboru (zcela výjimečně lze prominout)
• schopnost teoretické reflexe umělecké tvorby a předpoklady pro pedagogickou činnost
• akademické a vědecké hodnosti a pedagogická praxe vítány
• morální bezúhonnost
• organizační a komunikační schopnosti, předpoklady týmové práce, samostatnost, spolehlivost
 
Přihláška musí být doložena následujícími doklady a materiály:
• doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání
• strukturovaný životopis s přehledem dosavadního pracovního působení a případné pedagogické praxe (v rozsahu 1 stránky A4)
• dokumentace vlastní umělecké činnosti ve formě portfolia, monografie či souborného katalogu
• stručná vize konceptu zamýšlené pedagogické činnosti v horizontu 5 let (v rozsahu l-3 stránky A4 - nutno dodat v elektronické podobě na CD-pouze vedoucí pedagogové)
Vize konceptů pedagogické činnosti uchazečů budou zveřejněny na www stránkách AVU.
 
Termín nástupu – dle dohody, včetně stanovení délky pracovního úvazku
 
 
Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými materiály zašlete poštou, či dodejte osobně do 3. září 2010 na adresu Akademie výtvarných umění v Praze, U Akademie 4, 170 22 Praha 7, k rukám J. Budíkové.

V pripade nejasnosti se prosim obracejte na pi. J. Budikovou, tel. 220 408 211.

(12.07.2010) ZDROJ: pro-AVU
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.