Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Konference EU
Creative Cities
Future City Jobs
Future City Game
Symposium Ostrava
Domů Burza
TechSoup

AVU: mezinárodní výběrové řízení na obsazení vedoucího vědecko-výzkumného pracoviště Artyčok.TV

Rektor Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) vyhlašuje mezinárodní výběrové řízení na obsazení vedoucího vědecko-výzkumného pracoviště Artyčok.TV.  Vedoucí vědecko-výzkumného pracoviště Artyčok.TV  je pozice, která je hlavním realizačním segmentem nad mezinárodním projektem Artyčok.TV. Mezi kvalifikační předpoklady na tuto pozici patří vysokoškolské vzdělání, zkušenost s fundraisingem u mezinárodních institucí, schopnost teoretické reflexe umělecké tvorby, jazykové předpoklady a další. Uzávěrka pro přijímání přihlášek je 15. srpna 2011. 
Rektor Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) vyhlašuje mezinárodní výběrové řízení na obsazení vedoucího vědecko-výzkumného pracoviště Artyčok.TV [mezinárodní výzkum, publikace a archiv současného výtvarného umění] dle Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Akademie výtvarných umění v Praze (dále jen „výběrové řízení“) se obsazují na základě výběrového řízení (§ 77 zákona č. 111/ 1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen „zákon“).

Vedoucí vědecko-výzkumného pracoviště Artyčok.TV [mezinárodní výzkum, publikace a archiv současného výtvarného umění] je pozice, která je hlavním realizačním segmentem nad mezinárodním projektem Artyčok.TV: http://artycok.tv.

Kvalifikační předpoklady:

- vysokoškolské vzdělání,
- vysoce organizační a komunikační schopnosti,
- předpoklady pro týmovou spolupráci, samostatnost a spolehlivost,
- zkušenost s foundraisingem u mezinárodních institucí,
- schopnost teoretické reflexe umělecké tvorby,
- jazykové předpoklady,
- morální bezúhonnost.

Přihláška musí být doložena následujícími doklady a materiály:
- jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon a e-mail,
- doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání,
- strukturovaný životopis s přehledem dosavadního pracovního působení,
- výběr z přehledu publikační činnosti s důrazem na posledních 5 let,
- dokumentace výsledků dosavadní vedoucí činnosti ve formě portfolia, článků, apod
- motivační dopis (max. 1600 znaků),
- krátkodobá (2 roky) a střednědobá (5 let) vize činnosti mezinárodního projektu Artyčok.TV (max. 3200 znaků),
- nutno dodat doklady a materiály v elektronické podobě na DVD nebo CD.

Doložené vize činnosti uchazečů k mezinárodnímu projektu Artyčok.TV budou zveřejněny na www stránkách AVU. Předpokládaná výše pracovního úvazku: 0,5. Platové podmínky se řídí Vnitřním mzdovým předpisem AVU. Termín nástupu – dle dohody v 2. kole výběrového řízení (předpoklad k 1.10.2011), včetně stanovení délky pracovního úvazku.

Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými materiály přijímáme poštou do 15. srpna 2011 (razítko pošty) na adresu:

Artyčok.TV / open call
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4, Praha 170 22

Harmonogram výběrového řízení:

01.07. 2011 vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího vědecko-výzkumného pracoviště Artyčok.TV [mezinárodní výzkum, publikace a archiv současného výtvarného umění],
15.08. 2011 uzávěrka 1. kola výběrového řízení,
25.08. 2011 zasedání komise výběrového řízení, mailem budou účastníci seznámení o výsledcích 1. kola a dále budou vyzváni vybraní uchazeči do 2. kola,
15.09. 2011 proběhne 2. kolo mezinárodního výběrového řízení na AVU v Praze a to formou ústního pohovoru a veřejné přednášky (Článek 4. bod. 2. - Průběh výběrového řízení dle Řádu výběrového řízení AVU),
16.09. 2011 budou vyhlášeny výsledky výběrového řízení,
01.10. 2011 předpokládaný termín nástupu.

Podklady k výběrovému řízení jsou dostupné v anglické verzi na adrese: http://artycok.tv/lang/en-us/artycok-info/international-open-call-director-of-research-institute-artycoktv/

Dne 1. července 2011 v Praze
(11.07.2011) ZDROJ: AVU Praha
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.