Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Creative Cities
Symposium Ostrava
Future City Game
Konference EU
Future City Jobs
Domů Burza
TechSoup

Dobrovolníkem v Moravské galerii

Moravská galerie v Brně nabízí strukturovaný program pro zapojení dobrovolníků. Dobrovolníci Moravské galerie mohou získat praktické zkušenosti, uplatnit své znalosti, realizovat zájmy a rozvíjet sociální dovednosti ať jde o studenta, OSVČ či nezaměstnaného, člověka s handicapem či seniora. Na některých odděleních přizve MG  k odborné práci (restaurování, asistence u kurátorských prací, lektorování, organizační práce - např. výpomoc při zajištění doprovodných programů). Napříč všemi odděleními uvítá MG pomoc s administrativou a manipulací se sbírkovými předměty (digitalizace sbírek, péče o materiál, katalogizace, rešerše apod.) a konečně výpomoc při zajištění nárazových akcí. Vodítkem jsou znalosti a zkušenosti, časové možnosti, motivace, délka a intenzita spolupráce a také možnosti galerie. Ve většině případů jde o mix různého druhu činností.
Činnost Moravské galerie je velmi rozmanitá a nabízí mnoho příležitostí pro dobrovolnickou činnost, praxi nebo stáž. Díky dobrovolnické činnosti v Moravské galerii v Brně můžete získat praktické zkušenosti, uplatnit své znalosti, realizovat své zájmy a rozvíjet sociálních dovednosti.

    Můžete pracovat například s užitým uměním..
    ... stejně jako pomoc při organizaci akcí, jako např. Noc v galerii
    Dobrovolníkem v Moravské galerii v Brně se může stát opravdu každý
    ..se sbírkami fotografií..
    Vyzkoušejte si svou zručnost při přípravách výstav ...
    Získávejte zkušenosti jako dobrovolník v MG
    ...grafickým designem a dalšími sbírkovými předměty z MG
    Pomáhat můžete i při výtvarných dílnách

Pro koho je náš program určen?
Dobrovolně se může angažovat opravdu každý. Ať už jste student SŠ nebo VŠ usilující o praxi, člověk výdělečně činný nebo nezaměstnaný, senior zajímající se o kulturu, či člověk se zdravotním handicapem, pokusíme se pro vás najít správnou činnost, která bude oboustranně prospěšná.

Oddělení MG a projekty, do kterých se můžete zapojit
Užité umění (keramika, textil, nábytek, sklo, kovy)
Sbírka grafického designu
Registr sbírek
Sbírka fotografie
Práce s veřejností
Staré umění
Moderní a současné umění
Restaurátorské oddělení
Provozní oddělení
Knihovna MG
Archiv MG

Ozvěte (viz níže) se také v případě, že si z uvedené nabídky nevyberete.

Co byste mohli dělat
Na některých odděleních vás můžeme přizvat k odborné práci (restaurování, asistence u kurátorských prací, lektorování, organizační práce - např. výpomoc při zajištění doprovodných programů). Napříč všemi odděleními velmi uvítáme pomoc s administrativou a manipulací se sbírkovými předměty (digitalizace sbírek, péče o materiál, katalogizace, rešerše apod.) a konečně výpomoc při zajištění nárazových akcí. Záleží samozřejmě na vašich znalostech a zkušenostech, časových možnostech, motivaci, dále na délce a intenzitě spolupráce a přirozeně také na našich možnostech. Ve většině případů půjde o mix různého druhu činností.

Jak budete zapojeni
Režim spolupráce (jak často a kdy budete docházet) bude záviset na vzájemné domluvě. Zde uvádíme rámcové možnosti. Obecně platí, že delší spolupráce nabízí více možností dostat se k pestřejší, zajímavější a odbornější práci.

Intenzivní program
Délka trvání: optimálně 1 měsíc
Začátek programu: 30. 9. - podzimní cyklus [říjen-prosínec]
31. 1. - jarní cyklus [únor-duben]
31. 5. - letní cyklus [červen-srpen]
Program je výhodný pro zájemce o studijní praxi.

Akční výpomoc
Délka trvání: v řádech dnů/hodin
Začátek programu: v souvislosti s většími akcemi, "nárazově" (avšak třeba i "příští rok zase").
Budeme rádi, když nám nabídnete svůj čas pro výpomoc například na projektech Brněnská muzejní noc a Bienále grafického designu (kancelářské práce, návštěvnický servis, práce v zázemí, "helping hands" apod.).
Pro aktuální poptávku sledujte také facebook Moravské galerie v Brně: zde.

Dlouhodobá spolupráce
Délka trvání: 1/4 roku a více v rozsahu několika hodin týdně (min. 4 hod. týdně)
Začátek programu: podle domluvy
Program, ze kterého pro svoji profesní dráhu vytěžíte nejvíce. Seznámíte se s chodem instituce, rádi vás přizveme k odborné práci podle vašeho zájmu. Seznámíte se s prací na více odděleních.

Co získáte

Vaše práce je dobrovolnická, a tudíž neplacená. Věříme však, že pro vás bude přínosem:
Pracovní zkušenost ve velké uznávané instituci
Reference do CV
Volný vstup na programy a výstavy MG během spolupráce
U dlouhodobější spolupráce bezplatné členství ve Společnosti přátel MG, které obnáší např. volné či zvýhodněné vstupy na výstavy MG a doprovodné akce odpovídající vašemu zapojení - http://www.moravska-galerie.cz/cs/spolecnost-pratel-mg/ .
Lepší startovní příležitost při výběrovém řízení na volná pracovní místa v MG.
Zvláštní akce (exkurze, prohlídky apod.), které pro vás a vaše kolegy dobrovolníky připravujeme.
Hřejivý pocit z dobře vykonané práce a efektivně stráveného času.

Co můžete očekávát

Pokusíme se vám vyjít vstříc při hledání práce, která by pro vás byla obohacující a odpovídala vašim znalostem, zkušenostem a schopnostem. Ne vždy to ale bude bohužel možné.
Poskytneme zaškolení, podporu a pravidelnou zpětnou vazbu adekvátní povaze vaší práce.
Koordinátor dobrovolníků a supervizor vám budou k dispozici při pracovní adaptaci, komunikaci s kolegy a řešení případných problémů.
Budeme s vámi jednat jako s placenými zaměstnanci.

Co očekáváme od vás
Odpovědný přístup ke svěřené práci
Dodržování pracovního režimu, na kterém se dohodnete s vaším supervizorem
Respektování vnitřních směrnic MG, o kterých budete informováni.
Právní bezúhonnost (V některých případech budeme vyžadovat výpis z rejstříku trestů.)

Co udělat pro to, abyste se mohli stát dobrovolníkem v MG
Vyplňte přihlášku, přiložte strukturovaný životopis (CV) a odešlete emailem koordinátorce dobrovolníků Pavle Obrovské na adresu pavla.obrovska@moravska-galerie.cz.
V případě jakýchkoli dotazů je vám k dispozici koordinátorka dobrovolníků Pavla Obrovská: pavla.obrovska@moravska-galerie.cz, 420 532 169 166.

Co bude následovat

Na základě těchto informací se pro vás pokusíme najít oddělení a náplň práce, která by mohla být oboustranným přínosem. Spojí se s Vámi emailem koordinátor dobrovolníků nebo supervizor - obvykle vedoucí oddělení.
Eventuálně se domluvíme se na schůzce, na které si vyjasníme vzájemná očekávání a formu spolupráce. V den nástupu vás vybavíme informacemi o našem dobrovolnickém programu a vnitřních směrnicích MG. Supervizor vás představí vašim kolegům a domluvíte se na dalších podrobnostech.

Kontakt
Pavla Obrovská
+420 532 169 166
pavla.obrovska@moravska-galerie.cz
(13.06.2011) ZDROJ: Moravská galerie v Brně
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.