Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Jobs
Future City Game
Konference EU
Domů Burza
TechSoup

Hradec Králové: konkurz na 2. housle

Filharmonie Hradec Králové o.p.s. vypisuje výběrové řízení na vedoucího skupiny 2. houslí, celý úvazek. Konkurz se koná v pondělí 10. října 2011 od 10.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové. Uzávěrka přihlášek je 30. září 2011.

Podmínky:
Přednes: Houslový koncert z období klasicismu nebo romantismu dle vlastního výběru (1. věta s kadencí a 2. věta)

Orchestrální party:
W. A. Mozart: Symfonie č. 39 Es dur K.543, 4. věta Finale (Allegro), (part 2. houslí)
W. A. Mozart: Figarova svatba, předehra (part 2. houslí)
B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra (part 2. houslí)
B. Smetana: Vyšehrad, Šárka, Z českých luhů a hájů (part 2. houslí)
A. Dvořák: Slovanský tanec č. 1 C dur (part 2. houslí)
L. Janáček: Taras Bulba (part 2. houslí)

Sólové party:
J. Haydn: Symfonie č. 45 fis moll – „Na odchodnou“, závěr (part 2. houslí)
J. Strauss ml.: Vídeňská krev, valčík – začátek (part 2. houslí)

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce. Notový materiál orchestrálních partů zašleme na vyžádání po podání přihlášky.

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 30. 9. 2011 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábř. 777
500 03 Hradec Králové

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve FHK o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.