Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Konference EU
Creative Cities
Future City Jobs
Domů Burza
TechSoup

In.dust - nové formy vizuality ve filmu, videu a motion design

V Olomouci založené občanské sdružení in.dust je zaměřené na nové formy vizuality ve filmu a videu a motion design. Slouží jako platforma pro lidi v této oblasti, pro podporu jejich projektů a pro zpřístupnění těchto forem umění široké veřejnosti.

Název in.dust má původ v jednom z rozhovorů, ke kterým došlo mezi havranem a Václavem Stratilem při natáčení dokumentu Huhaba. Stručně řečeno vychází z přesvědčení, že postmoderní chaos, jak jsme ho znali, pominul a v usazeném prachu (in dust) se rodí nové formy vizuality.

Cíle:

podpora komunikace mezi komunitami lidí, zabývajícími se videoartem, videoklipy, reklamou, animovaným filmem, 3D animací, herní animací, experimentálním dokumentárním filmem atd.

popularizace a poskytování všeobecných informací o těchto odvětvích nových médií, propagace a prezentace české vizuální-motion tvorby u nás i v zahraničí, kontaktní místo, propojení laické i profesionální veřejnosti

vydávání kompilací projektů (DVD), organizování bloku prezentujícího projekty členů sdružení na filmových festivalech, uspořádání samostatného festivalu

zkoumání vlivu nových forem audiovizuální tvorby na společnost a využití těchto poznatků v praxi k v oblastech nekomerčních a nepolitických (sociálně a zdravotně znevýhodněné skupiny, ekologie a ochrana přírody…)

vytváření materiálních a organizačních podmínek pro činnost sdružení i jednotlivých tvůrců a projektů, získávání příspěvků, finančních darů, grantů a dotací na projekty v rámci sdružení a pro jednotlivé členy, pomoc s produkcí projektů.

Více informací: http://www.indust.net

in.dust
adresa:

Dalimilova 44
783 35, Olomouc - Chomoutov
Česká republika

web: www.indust.net

info obecné: info@indust.net
styk s veřejností a media: pr@indust.net
podpora: support@indust.net
webmaster: webmaster@indust.net

(14.11.2005) ZDROJ: In.dust
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.