Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Konference EU
Creative Cities
Future City Game
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Domů Burza
TechSoup

Knihovna města Hradec Králové hledá ředitele/ředitelku

Mezi požadavky na uchazeče/čku patří  vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v oblasti kulturního managementu, knihovnictví, kulturologie, artmanagementu nebo v příbuzných oborech; event. ekonomické vzdělání s praxí v podobném zařízení; orientace v současné situaci českého knihovnictví; znalost principů ekonomického fungování příspěvkové organizace a právních předpisů vztahujících se k řízení těchto organizací v oblasti kultury; znalost v oblasti zadávání veřejných zakázek a orientace, popř. praktické zkušenosti v oblasti dotační politiky státu; minimálně 3 roky praxe v oboru; organizační schopnosti, praxe v řízení většího pracovního útvaru minimálně 3 roky; znalost minimálně jednoho cizího jazyka (A, N, F) a další. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 17. února 2012.
Požadavky na uchazeče:

    vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v oblasti kulturního managementu, knihovnictví, kulturologie, artmanagementu nebo v příbuzných oborech;; 
    event.ekonomické vzdělání s praxí v podobném zařízení;
    orientace v současné situaci českého knihovnictví;
    znalost principů ekonomického fungování příspěvkové organizace a právních předpisů vztahujících se k řízení těchto organizací v oblasti kultury;
    znalost v oblasti zadávání veřejných zakázek a orientace, popř. praktické zkušenosti v oblasti dotační politiky státu
    a Evropské unie a dalších subjektů výhodou;
    minimálně 3 roky praxe v oboru;
    organizační schopnosti, praxe v řízení většího pracovního útvaru minimálně 3 roky;
    občanská a morální bezúhonnost;
    znalost minimálně jednoho cizího jazyka (A, N, F,…);
    znalost práce na PC (MS Office, internet…) a orientace v oblasti knihovních software;

Přihláška musí obsahovat:


    motivační dopis uchazeče;
    strukturovaný životopis uchazeče, ve kterém uchazeč uvede zejména údaje o dosavadních zaměstnáních
    a o odborných znalostech a dovednostech s adresou, telefonem a e-mailem (včetně stručných údajů o případné publikační činnosti);
    kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
    výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (dočasně lze nahradit čestným prohlášením);
    lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění § 2 odst. 1, písm. a - b (dočasně lze nahradit čestným prohlášením);
    čestné prohlášení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění § 2 odst. 1,  písm. d – h;
    písemně zpracovanou koncepci rozvoje a řízení vč. dlouhodobého rozvoje knihovny na léta  2012 - 2016 v rozsahu max. 3 stran formátu A4
    (písemně zpracovaný   manažerský záměr dalšího rozvoje knihovny v rozsahu cca 3 stran formátu A4).

Bližší informace podá vedoucí odboru kultury, sportu a cestovního ruchu Magistrátu města Hradec Králové, Mgr. Aleš Mokren, 495 707 290,  e-mail: ales.mokren@mmhk.cz nebo jeho zástupce Ing. Blanka Drbalová,  495 707 292, e-mail: blanka.drbalova@mmhk.cz


Přihlášky podávejte pouze v písemné podobě, a to na podatelnu magistrátu (Československé armády 408, zvýšené přízemí vlevo, dveře č. 21), nebo je zasílejte na adresu Magistrát města Hradec Králové, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. Obálku označte slovy: „Neotvírat - výběrové řízení – ředitel/ka Knihovny města Hradce Králové“.

Po ukončení výběrového řízení budou nevybraným uchazečům poskytnuté materiály vráceny zpět poštou, z důvodu naplnění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.


Přihlášky lze podávat do 17. 02. 2012

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.