Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Creative Cities
Koncepce umění
Konference EU
Future City Jobs
Future City Game
Domů Burza
TechSoup

Kraj Vysočina: výběrové řízení na ředitele/ředitelku galerie Vysočiny v Jihlavě

Rada Kraje Vysočina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Uzávěrka výběrového řízení je 13. července 2012.

Požadujeme na funkci ředitele/ky:

Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Organizační a řídící schopnosti
Zkušenosti s vedením zaměstnanců, početnějších pracovních týmů
Občanská a morální bezúhonnost

Očekáváme:
Schopnost vedení a motivace zaměstnanců, schopnost efektivní komunikace, smysl pro týmovou práci,
Koncepční, analytické a logické myšlení
Vysokou flexibilitu a spolehlivost, rozhodnost, odpovědnost
Vysoké pracovní nasazení
Aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka

Výhodou při výběrovém řízení je:
Zkušenosti z oboru řízení příspěvkové organizace na úseku kultury
Znalost principů řízení příspěvkové organizace
Znalost fungování vyššího územně samosprávného celku, kraje
Orientace v oblasti muzejnictví a práce se sbírkami muzejní povahy
Orientace v právní problematice kultury, muzejnictví a památkové péče
Orientace v oblastech dotační politiky státu, Evropské unie a dalších subjektů

Nabízíme:
Odpovídající motivační ohodnocení
Možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje
Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude:
Návrh koncepce rozvoje a řízení organizace s výhledem na 5 let (v rozsahu max. 4 stran A4)
Ověřená kopie dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání v magisterském studijním programu
Strukturovaný profesní životopis s kontaktní adresou a telefonem (e-mail)
Originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)
Ověřená kopie lustračního osvědčení nebo doklad o jeho vyžádáníi
Čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Písemný souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Přihlášky je třeba zaslat se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi přihlášky uchazečů o pozici ředitele/ředitelky
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přihlášky k výběrovému řízení je třeba doručit v termínu do 13. 7. 2012 do 13:00 hodin na adresu:

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Obálku označte textem: „Výběrové řízení OGV – neotvírat“.
Kontaktní osoba pro případné další informace:

Bc. Ivana Schallnerová,

tel. 564 602 409, 724 650 133,

schallnerova.i@kr-vysocina.cz.

i Předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

 

(04.06.2012) ZDROJ: Kraj Vysočina
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.