Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Konference EU
Future City Game
Future City Jobs
Creative Cities
Domů Burza
TechSoup

Národní knihovna ČR - výběrové řízení na obsazení funkce ředitele

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Národní knihovny ČR. Uzávěrka přihlášek je do 2. července 2004 (k tomuto datu musí být přihláška doručena do podatelny Ministerstva kultury)

Kvalifikační předpoklady:

- vysokoškolské vzdělání v oblasti knihovnictví či informační vědy, filosofického, ekonomického nebo právního zaměření,

- schopnost řídit velké celky a složité procesy, nejlépe osvědčená praxí,

- aktivní znalost jednoho světového jazyka.

Uzávěrka přihlášek:

2. 7. 2004 (k tomuto datu musí být přihláška doručena do podatelny Ministerstva kultury)

 

K přihlášce je nutno připojit:

- základní životopisné údaje a podrobný profesní životopis,

- koncepci činnosti ředitele Národní knihovny ČR,

- koncepci rozvoje Národní knihovny ČR,

- hodnotící stanovisko ke statutu a organizačnímu řádu Národní knihovny ČR,

- osvědčení Ministerstva vnitra a čestné prohlášení (ustanovení §§ 2 a 4 zákona č.451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky)

Požadovaný nástup do funkce: co nejdříve po provedeném výběrovém řízení, nejpozději k 1. 10. 2004.

Přihlášky zasílejte na adresu:           

Ministerstvo kultury

Odbor umění a knihoven

Maltézské nám. 1

118 11 Praha 1

Informace a písemné podklady lze obdržet na odboru umění a knihoven MK na tel.: 257 085 316.

Písemné podklady k dispozici zájemcům o výběrové řízení:

- Kulturní politika,

- statut Národní knihovny ČR,

- organizační řád

- výroční zpráva a zpráva o výsledku hospodaření Národní knihovny ČR za r.2003

(07.06.2004) ZDROJ: Ministerstvo kultury
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.