Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Jobs
Koncepce umění
Future City Game
Konference EU
Symposium Ostrava
Domů Burza
TechSoup

Památkový ústav Plzeň přijme památkáře/ku

Územní odborné pracoviště v Plzni Národního památkového ústavu vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici památkář v oddělení dokumentace a průzkumů. Do náplně práce patří komplexní samostatný výkon odborných památkářských činností zahrnujících archivní a zejména terénní operativní i systematické průzkumné a dokumentátorské práce s těžištěm v průzkumech a dokumentaci historických staveb. Uzávěrka pro podání nabídek  je 16. ledna 2012.
Požadujeme

ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně, nejlépe v oborech historie a dějiny umění; lze nahradit rovněž ukončeným vysokoškolským vzděláním               magisterského stupně v oborech archeologie, architektura nebo pozemní stavby, popřípadě v jiných oborech, a to vždy za podmínky, že uchazeč úspěšně absolvoval doplňující, např. tzv. postgraduální studium nebo se vykáže rozsáhlou vlastní publikační prací vysoké odborné úrovně se zaměřením na dějiny hmotné kultury, stavebně-historické průzkumy a památkovou péči včetně citací v recenzovaných publikacích
vlastní publikační práci z dějin hmotné kultury a stavebně-historických průzkumů
předpoklady pro vědeckovýzkumnou práci
jazykovou vybavenost nezbytnou pro archivní práci
organizační schopnosti, schopnost úspěšné komunikace s lidmi, schopnost řídit pracovní kolektiv
flexibilitu, samostatnost a zodpovědnost
trestní bezúhonnost
řidičský průkaz skupiny B, velmi dobrou znalost práce na PC

Výhodou


    titul Ph. D. nebo vlastní přednášková, popř. pedagogická práce na vysoké škole v oblasti stavebně-historických průzkumů
    občanské aktivity rozvíjené s cílem chránit hmotné kulturní dědictví

Nabízíme

    stabilitu státní příspěvkové organizace
    velmi dobrý pracovní kolektiv, motivovaný snahou chránit památkový fond v Plzeňském kraji
    možnost vedení oddělení dokumentace a průzkumů
    plat podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (12. platová třída, pracovní úvazek 0,5 nebo 1,0 při zástupu za mateřskou dovolenou, možnost příplatku za vedení)
    možnost pružné pracovní doby
    příspěvek na stravování (stravenky)
    volné vstupy na památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu v celé České republice
    atraktivní pracovní prostředí zde v domě U Zlatého slunce v historickém centru Plzně

Nástup


    nejdříve 1.2.2012 nebo později, např. od 1.7.2012 podle dohody

Uchazeči zašlou


    písemnou přihlášku do výběrového řízení formou motivačního dopisu
    strukturovaný profesní životopis
    výpis z rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce
    vysokoškolský diplom v ověřené kopii (obdobně doložit doplňující odbornou kvalifikaci)
    vlastní bibliografii

Přihlášku s přílohami a doklady uchazeči zašlou referátu personalistiky územního odborného pracoviště v Plzni Národního památkového ústavu (kontakt: R. Tuháčková, tel. 377360915,e-mail: tuhackova@plzen.npu.cz) do 16.1.2011. Na obálku vyznačit heslo Výběrové řízení – průzkumy.

Uchazeči budou o průběhu výběrového řízení informováni e- mailem.
(06.01.2012) ZDROJ: Národní památkový ústav
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.