Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Jobs
Koncepce umění
Future City Game
Creative Cities
Symposium Ostrava
Domů Burza
TechSoup

Výběrové řízení na provozovatele Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně

NČA vypisuje výběrové řízení na galeristu – provozovatele Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně. Vzhledem ke skutečnosti, že stávající galeristé byli vybráni v konkurzu v roce 2001, a desetiletá perioda se jeví jako přiměřená, rozhodla se správní rada nadace vypsat nové výběrové řízení. Prostory galerií budou k dispozici od ledna 2011. Zasedání výběrové komise je 23. června 2010. Uzávěrka pro předkládání nabídek 7. června 2010.
Obě galerie jsou orientovány na prezentaci zejména současné české a zahraniční architektury.  Měly by být aktivními centry, na jejichž půdě se bude setkávat odborná veřejnost (architekti, designéři, urbanisté a studenti), instituce a orgány státní správy a firmy a společnosti, jejichž činnost přímo souvisí s architekturou. Uvítali bychom též aktivity z jiných oborů, které jsou architektuře blízké a které rozšíří vnímání jejího celospolečenského rozměru (sociologie, ekologie). Vedle pořádání výstav by proto měly galerie aktivně komunikovat s veřejností  pořádáním přednášek a setkání nad aktuálními tématy oboru. Není vyloučeno, aby obě galerie provozoval tentýž subjekt.
 
Informace o výstavním prostoru:
 
Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské nám. 5a, 110 00  Praha 1, http://www.gjf.cz
100 m2  výstavní plochy + kancelář 34 .m2
půdorys a řez prostor
 
Galerie architektury
Starobrněnská 16/18, 602 00 Brno, http://www.ga.cz
130 m2 výstavní prostor + kancelář 23m2

půdorys a řez prostor
 
Prostory obou galerií jsou po rekonstrukci. V případě zájmu je po předchozí domluvě možná prohlídka prostor, kontakt M.Krátká +420604208545.
 
Ekonomické podmínky:
Výstavní plochy galerií budou provozovatelům pronajaty za symbolickou 1Kč ročně, nadace se bude spolupodílet na úhradě provozních nákladů formou mimořádného grantu.Vedle toho mohou galeristé na základě účasti ve  výběrovém řízení, pravidelně nadací vypisovaném,  získat granty na jednotlivé galerijní projekty. Obě galerie se nachází v objektech, jejichž vlastníkem je NČA a tyto objekty jsou jako nemovitosti majitelem pojištěny. Pojištění věcí movitých, provoz a realizace výstav je však věcí galeristy – provozovatele. Vybraný provozovatel bude proto povinen takové pojištění v odpovídající výši uzavřít.

Pro informaci uvádíme přehled provozních nákladů a výše udělených grantů za poslední tři roky.

Podmínky výběrového řízení:
1. Výběrové řízení je určeno pro fyzické i právnické osoby z ČR i ze zahraničí.
2. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je doručení požadované dokumentace v písemné i elektronické formě  na adresu: NČA, Masarykovo nábř.250, 110 00 Praha 1, e-mail: nca@nca.info do 7.6.2010
3. Požadovaná dokumentace:
a) motivační dopis zahrnující ideový rámec předpokládané činnosti galerie, jejího vedení a zajištění provozu, dále pak ilustrativní koncept výstavního plánu na rok 2011,
b) životopis u fyzické osoby,
    reference dokazující zkušenosti v daném oboru v případě právnické osoby,
c) čestné prohlášení.
4. Složení výběrové komise:
- přítomní členové správní a dozorčí rady NČA
- nezávislí konzultanti:  Vít Havránek, Osamu Okamura, Cyril Říha
5. Termín zasedání výběrové komise je 23.6.2010.

Další doplňující informace jsou k dispozici v kanceláři NČA – Masarykovo nábř.250, 110 00 Praha 1, e-mail: nca@nca.info, tel. +420604208545 kontaktní osoba M.Krátká.
(28.04.2010) ZDROJ: Nadace české architektury
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.