Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Game
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Konference EU
Domů Burza
TechSoup

Výběrové řízení na ředitele/ku Českých center

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa generálního ředitele/ky Českých center. Uzávěrka pro podávání nabídek je 15. června 2012.
 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR

v y h l a š u j e
                
výběrové řízení na obsazení místa generálního ředitele Českých center
 

P o ž a d a v k y:

-    státní občanství ČR
-    ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo inženýrském studijním programu
-    bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů ne starším tří měsíců
-    lustrační osvědčení v souladu s platnou právní úpravou pro jmenované funkce
-    ochota požádat o prověrku NBÚ na stupeň tajné
-    praxe v řídící funkci minimálně 5 let
-    zkušenosti s fundraisingem
-    dobrá orientace v  oblasti mezinárodních vztahů
-    výborné komunikační, řídící a organizační schopnosti, reprezentativní vystupování
-    znalost anglického jazyka na úrovni 4. stupně dle hodnocení MZV VR (úroveň C1 dle Společného evropského referenčního rámce)
-    zkušenost s koordinací kulturních aktivit nebo aktivit veřejné diplomacie v rámci státní správy
-    zkušenosti s realizací mezinárodních projektů výhodou
-    předložení koncepce činnosti Českých center v souladu se Strategií ČC na roky 2012 – 2015 (rozsah 3 strany)V případě zájmu předejte Vaši přihlášku osobně personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo zašlete tak, aby datum odeslání bylo nejpozději 15. června 2012 do 16.00 hodin, na adresu:

MZV, personální odbor, Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1. Na obálku do levého horního rohu uved´te prosím: „Česká centra“.

Spolu s přihláškou a motivačním dopisem zašlete vyplněný osobní dotazník MZV (ke stažení na http://www.mzv.cz ) a strukturovaný životopis.  

V případě dotazů se můžete obrátit na personální odbor, telefon: 224182705, e-mail: lenka_pokorna@mzv.cz.
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.