Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Konference EU
Future City Jobs
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Game
Domů Calls Calls konference a články
TechSoup

Calls konference a články

ICOM - Mezinárodní rada muzeí připravuje výroční konferenci

Mezinárodní výbor ICOM pro marketing a Public Relations (ICOM MPR) se v souvislosti s přípravou své výroční konference v Brně v září 2011 obrací na odborníky z oblasti marketingové komunikace a managementu muzeí, kteří mají zájem o přednesení příspěvku. Hlavním tématem konference jsou různé aspekty Měření úspěchu muzeí. V rámci konference vystoupí přednášející z Velké Británie a Spojených států. Jednacím jazykem konference je angličtina. Hlavním organizátorem je Slezské zemské muzeum, spoluorganizátory jsou Moravská galerie v Brně a Masarykova univerzita v Brně. Abstrakty možno zasílat do 30. dubna 2011.

Mezinárodní sympozium: Mutující médium

V rámci doporovodného programu stávající výstavy Fotografie v českém umění 1990 - 2010, která zachycuje proměny fotografie jako uměleckého média posledních dvou dektád, proběhne v pátek 25. března 2011 Mezinárodní sympozium Mutující médium, kde přednesou své příspěvky čeští i zahraniční teoretici, zástupci institucí zaměřených na fotografii, redaktoři významných odborných časopisů a umělci. Pozvání na sympozium přijali Jan Babnik (fotograf a kurátor  na volné noze), Xavier Canonne (ředitel Muzea fotografie), Karel Císař (kurátor, autor a pedagog VŠUP), Zuzana Flašková (kurátorka a spisovatelka na volné noze žijící v Londýně), Marina Grzinic (ředitelka Filosofického ústavu při univerzitě v Ljublani), Tomáš Pospiszyl (kurátor a pedagog), Kai Uwe Schierz (dlouholetý ředitel Kunsthalle Erfurt), Walter Keller (zakladatel Parkett Art Magazine, Photomuseum Winterthur a Scalo Publishers). Celé sympozium bude v anglickém jazyce.

Konference moderní nástroje marketingu a PR v kulturní praxi

Ostravský dům kultury Akord pořádá 14. dubna 2011 v rámci akce Kulturní fórum 2011 konferenci na téma Moderní nástroje marketingu a PR v kulturní praxi. Příspěvky na konferenci je možno zasílat do 4. dubna 2011.

Konference AVU důsledky konceptualismu

Vědecko-výzkumné pracoviště AVU v Praze pořádá 2. výroční konferenci teorie umění s názvem Důsledky konceptualismu. Konference proběhne v květnu 2011 na AVU a bude hledat odpovědi na otázky související s konceptualizmem např. Co – jestli vůbec něco – z jeho odkazu neztratilo svou rezonanci ani dnes, co je naopak přítěží? Jak ovlivňuje konceptualismus jiné umělecké přístupy? A jaký měl a má dopad na české prostředí? Jak máme rozumět post/neokonceptualismu? Vítány jsou příspěvky na téma Analýza a dějiny pojmu nebo Důsledky konceptualismu v současném uměníUzávěrka pro zasílání abstraktů o rozsahu min. jedné normostrany, případně hotové příspěvky o rozsahu od 15 normostran,  je 15. dubna 2011. Vybrané příspěvky budou následně publikovány.

Populární kultura a česká identita

0bčanské sdružení Centrum pro studium populární kultury připravuje ve spolupráci s Ústavem hospodářských a sociálních dějin a Seminářem obecných a komparativních dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na 27.-28. května 2011 konferenci na téma Populární kultura a česká identita, představí fenomén populární kultury a možnosti jeho využití při studiu procesů formování české identity a její kontextualizace v rozmanitých společensko-ekonomických situacích, které se ve 20. století vystřídaly v českém prostoru. Vědecké setkání v Moravské Třebové si klade za cíl podnítit diskuzi o využitelnosti konceptů cultural studies na socialistickou a postsocialistickou společnost. Příspěvky zaměřené na perspektivy dalšího výzkumu i na specifická témata, která se v rámci populární kultury v českém prostoru nabízejí, lze přihlásit do 28.února 2011. 

Sešit pro teorii, umění a příbuzné zóny výzva k podávání příspěvků

Redakce Sešitu pro teorii, umění a příbuzné zóny přijímá texty a recenze pro nadcházející první číslo ročníku 2010. Cílem Sešitu je kultivovat domácí reflexi umění tištěním odborných textů z oblasti humanitních a společenských věd,
které tematizují současnou situaci umění a živé kultury u nás i v zahraničí. Uzávěrka pro zaslání příspěvků je 1. června 2010.

Konference Světelný design v ČR 2010

V rámci České taneční platformy se 15. dubna 2010 uskuteční na Nové scéně Národního divadla konference o světelném designu. Světelný, zvukový a vizuální design je základním scénografickým prvkem formální stránky moderních, zejména tanečních pohybových a tzv. sitespecific představení. Vedle vlastních realizací může kvalitu tohoto oboru dále posouvat jen vzdělávání a profesní komunikace na všech úrovních tvůrčích složek. První konference tohoto druhu má takovou platformu v ČR otevřít všem kreativním designérům, technikům, umělcům, studentům dramatických umění a samozřejmě i veřejnosti.

První nekonference Barcamp v České republice bude ve Vsetíně

Barcamp je označení pro mezinárodní síť neformálních konferencí, tvořených samotnými účastníky, někdy se tento formát nazývá také nekonference. Idea vznikla v roce 2005 v USA a v současné době se barcampy konají díky aktivitám dobrovolných organizátorů po celém světě. Smyslem akcí je zapojit do aktivit nekonference všechny příchozí, ať už formou krátké přednášky, aktivní účasti na diskusi, workshopu nebo organizaci akce. Tématicky se barcampy věnují oblastem s vysokým inovačním potenciálem: internetové aplikace, nová média, rozvoj podnikání, time management a další trendy, související s technologickým a společenským rozvojem. Smyslem akce je šířit nové myšlenky a informace, sídlet zkušenosti mezi účastníky a podněcovat k dalším inovačním aktivitám. Akce formátu Barcamp jsou organizovány jako nízkonákladové a nízkoprahové, nejsou z účasti na nich vylučovány nízkopříjmové skupiny, jako například studenti, což je hlavní rozdíl oproti klasickým konferencím. Barcamp Vsetín 2010 se bude konat v sobotu 16. ledna 2010 ve Vsetíně.
<předchozí 1 2 3 4 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.