Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Konference EU
Future City Game
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Domů Calls Calls konference a články
TechSoup

Proměny dějin umění - 2. sjezd historiků umění

Uměleckohistorická společnost v českých zemích (UHS) společně s Ústavem pro dějiny umění FFUK a Uměleckoprůmyslovým museum v Praze připravuje 2. sjezd historiků umění. UHS přijímá do 25. června 2006 přihlášky referátů, jejichž témata odpovídají zaměření sjezdu, které je blíže specifikováno v rámci širších tematických okruhů: dějiny umění mimo kánon; tradice a současnost sochařství; umění, památka a trh; ve stínu ideologií - dějiny umění a výtvarná kritika v českých zemích 1918 - 1970; akademické dějiny a(versus) výtvarná kritika. Zároveň jsou do 20. srpna 2006 přijímány i přihlášky k účasti a konferenční poplatky, které jsou hlavním zdrojem pro krytí nákladů spojených s touto akcí.

Jednání proběhne v budově Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 1, nám. Jana Palacha 2, místnost č. 131 v mezipatře ve dnech 21.-22. září. Slavnostní večer pak bude v budově Uměleckoprůmyslového musea v Praze, 17. listopadu 2, Praha 1.

Předběžný program sjezdu najdete:
http://dejinyumeni.cz/?p=54&s=1

PŘIHLÁŠKY K REFERÁTŮM A ÚČASTI, KONFERENČNÍ POPLATEK, SBORNÍK
Přihlášky referátů odpovídajících tomuto zaměření a členění sjezdu o rozsahu ca. 1800 znaků včetně mezer s uvedením Vaší kontaktní adresy a dalšího spojení (pokud možno e-mailové adresy) na adresu UHS c/o Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, 11000 Praha 1; nebo na adresu: uhs@post.cz

Teze referátů uveřejní podzimní číslo Bulletinu UHS. Výbor UHS zamýšlí vydat sborník sjezdu. Nepřekročitelný rozsah referátu je dvacet minut s desetiminutovou diskuzí, klasické i digitální promítání vyobrazení bude zajištěno.

Přihlášky referátů je třeba zaslat do 25. června tak, aby bylo možno sestavit konečný program sjezdu. Přihlášky posoudí přípravný výbor sjezdu a 30. června potvrdí přihlášeným kolegyním i kolegům zařazení (případně nezařazení) jejich referátů do programu jednání.

Definitivní program bude k dispozici účastníkům před zahájením akce, a již o něco dříve také na webových stránkách www.dejinyumeni.cz.

Přihlášky k účasti na sjezdu v podobě uvedené níže zasílejte, prosím, na adresu UHS c/o Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, 11000 Praha 1. Přihlášky k účasti na sjezdu je třeba zaslat nejpozději do 20. srpna tak, aby organizační výbor mohl sestavit seznam účastníků, pořídit jejich visačky a upřesnit počet účastníků slavnostního večera k objednávce náležitostí.

Konferenční poplatek činí 300 Kč, pro seniory 150 Kč a pro studenty 100 Kč. Konferenční poplatek se hradí platebním příkazem, a to na účet 1946994389/0800 s variabilním symbolem 092006. Hradí-li za Vás poplatek Vaše organizace, prosíme, aby při platbě bylo uvedeno Vaše jméno tak, aby to umožnilo identifikaci platby. Účastníci sjezdu při prezentaci před zahájením akce předloží laskavě kontrolní útržek složenky či jeho kopii. Konferenční poplatek lze uhradit i při prezentaci. Prosíme zájemce o účast na sjezdu, aby poplatek uhradili pokud možno zasláním příslušné částky na výše uvedený účet. Je třeba zkrátit prezentaci tak, aby se neopozdilo zahájení sjezdu. Při prezentaci obdrží účastníci sjezdu tištěný program sjezdu a visačky, opravňující je k přístupu na jednání i na slavnostní večer sjezdu.

Přímé náklady sjezdu jsou hrazeny převážně z konferenčních poplatků. Proto jsou dobrovolné vyšší příspěvky od účastníků sjezdu velmi vítány.

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2020 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2020 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.