Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Konference EU
Future City Game
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Koncepce umění
Domů Calls Calls konference a články
TechSoup

Umění a strategie: případové studie z východní Evropy

Kaunas, Litva
Institut umění při Vytautas Magnus Universitě v Kaunasu připravuje konferenci, která by měla zkoumat politické umění, umění jako nástroj síly a rukojmí autorit. Východní Evropa se ve 20. století stala laboratoří sociálního inženýrství a politických experimentů, přičemž byly rovněž testovány hranice uměleckých praktik. Lze zde najít nejradikálnější příklady flirtování umění a politiky, úžasů a pádů avantgardních utopií, ostrých konfliktů mezi etikou a estetikou, což je kontext současných studií dějin umění východní Evropy. Abstrakta pro konferenci je možno zaslat do 20. dubna 2006.

ART AND POLITICS: CASE-STUDIES FROM EASTERN EUROPE

Art Institute
Vytautas Magnus University
Kaunas, Lithuania
October 26-27, 2006


Political art, art as a tool of power and a hostage of authority - these questions are hard to escape when researching Eastern European culture. The 20th century turned this region into a laboratory of social engineering and political experiments where boundaries of artistic practices have been tested too. Here one can easily find the most radical examples of cultural production that flirts between art and politics, the magic and failure of avant-garde utopia, the sharpest conflicts between ethics and aesthetics. Thus contexts of art practices as well as political contents of artistic strategies (rather than pure stylistic qualities and artistic values) are under consideration in recent studies of Eastern Europe art history.

An objective of the conference is to bring together different case studies on art and politics in order to analyse a complex relationship between artistic and political regimes as well as political meanings of art in Soviet and Post-Soviet conditions. Participants are invited to consider the following topics:

· Subversions of political art in non-democratic state
· Cultural policy and culture as resistance
· In search of panacea: resistance, transgression, appropriation
· Critique of representation  and creating of new myths
· Aesthetical norms and/or national style
· Self identities [autobiography, body, individual mythologies] in the sidelines of regime
· Ideological art and artistic ideologies.

Participants are requested to submit their papers in the form of case studies using a particular artifact, event or phenomena as a ground for research of a broader problem focused on the varied intersections of art and politics. Presentations will be limited to 20 minutes. A publication of conference proceedings is also planned.

Abstracts (250-300 words) accompanied with short CV should be sent to the address below by April 20, 2006. Accepted papers will be notified by May 2, 2006.

Conference organiser:
Art Institute, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania

Academic Referees:
Assoc. prof. Rasa Zukiene (Art Institute, VDU, Kaunas)
Prof. Egidijus Aleksandravicius (VDU, Kaunas)
Prof. Vojtech Lahoda (Institute of Art History, Academy of Science of the Czech Republic, Prague)
Prof. Piotr Piotrowski (Institute of Art History, A. Mickiewicz University, Poznan)

Coordinators:
Linara Dovydaityte, dr. Jurate Tutlyte.

Art Institute
Vytautas Magnus University
Laisves ave. 53-405
LT-44309 Kaunas
Lithuania
E-mail:
Linara_Dovydaityte@fc.vdu.lt; Jurate_Tutlyte@fc.vdu.lt

(19.01.2006)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2020 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2020 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.