Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Game
Future City Jobs
Koncepce umění
Konference EU
Symposium Ostrava
Domů Calls Calls setkání, spolupráce
TechSoup

Letní tvůrčí setkání divadla Continuo 2011

Divadlo Continuo pořádá v jihočeských Malovicích od 1. do 26. srpna 2011 mezinárodní divadelní projekt, jehož účastníci (herci, performeři, tanečníci, výtvarníci, muzikanti s divadlení zkušeností) spolu tři týdny žijí a pracují v bývalé zemědělské usedlosti Švestkový dvůr, sídle Divadla Continuo,  a připravují inscenaci pro vybrané nedivadelní lokality v okolí. Výběr účastníků proběhne na základě podané přihlášky. Uzávěrka pro zaslání přihlášek je 20. června 2011.
Od 1. do 26. srpna 2011 pořádá Divadlo Continuo v Malovicích mezinárodní letní divadelní projekt.


K účasti na projektu jsou zváni: herci/herečky, performery/performerky, tanečníci/tanečnice, výtvarníci/výtvarnice, muzikanti/muzikantky, kteří mají divadelní zkušenosti (studium umělecké školy, praxe ve skupině, autorská tvorba, nebo mají upřímný zájem, touhu po divadle a víru v něj.
 

Tvůrčí setkání
Základní myšlenkou letních projektů Divadla Continuo je tvůrčí mezinárodní setkání divadelníků různých přístupů a profesí při společném díle. Účastníci spolu tři týdny žijí a pracují v bývalé zemědělské usedlosti Švestkový dvůr, sídle Divadla Continuo a připravují inscenaci pro vybrané nedivadelní lokality v okolí. Připravovaná inscenace je vždy inspirovaná místem a neopakovatelným setkáním. Po premiéře následují čtyři reprízy a derniéra.

Workshopy
Inscenace vzniká z výsledků pohybových, hlasových a výtvarných tvůrčích dílen, které probíhají po dobu projektu. Dílny povede Pavel Štourač, umělecký vedoucího Divadla Continuo a členové souboru.
 

Profil účastníka
Prvotní je zájem, energie a vytrvalost, chuť objevovat, sdílet, nabízet, zkoušet a poznávat. Dobrá fyzická i psychická kondice. Účast je nutná po celou dobu projektu.

Finanční podmínky projektu
Pro členy Divadla Continuo, stejně jako pro všechny účastníky projektu jsou tato pracovní setkání obohacením a inspirací. Proto nejsou workshopy ani účast na projektu zpoplatněny a zkušenosti z nich získává jejich účastník výměnou za svoji práci, energii a přínos pro vznik společné inscenace.


Účastník si hradí náklady na dopravu a na stravu po dobu projektu. Stravování je společné a je zajištěno divadlem. Účastník se na něm podílí jednorázovou částkou 3.500 Kč. Ubytování je po celou dobu projektu zdarma.
 

Výběr účastníků proběhne na základě přihlášky, CV a motivačního dopisu zaslaných na adresu: team@continuo.cz

 

Přihlášku naleznete zde.
 

Uzávěrka přihlášek je 20.6.2011
  
(24.05.2011) ZDROJ: Divadlo Continuo
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2020 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2020 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.