Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Creative Cities
Koncepce umění
Konference EU
Future City Game
Domů Calls Calls setkání, spolupráce
TechSoup

Projekt Cuburb výzva k účasti

Umělci, architekti a další jednotlivci mohou přihlašovat návrhy vlastních intervence do projektu CULBURB, realizovaný Centrem pro středoevropskou architekturu. Projekt sleduje situaci a možný vývoj současných středoevropských suburbií. Prostřednictvím akupunkturních zásahů budou při použití minimálních prostředků realizovány intervence, které dlouhodobě ovlivni předměstské části středoevropských metropoli a především jejich obyvatele. K realizacím bylo vybráno šest obcí v pěti zemích střední Evropy, v každé obci bude realizováno celkem pět akupunkturních intervencí, které vybere odborná porota složená z evropských expertů. Vybraní účastníci získají odměnu 500 EUR a finance na realizace svého projektu.Uzávěrka registrace do projektu je 10. ledna 2012.  
Podmínky účasti:
-Návrh intervence: Text o max. délce 1800 znaků vysvětlující základní ideu projektu a způsob realizace. Dokument může obsahovat také ilustrace, skici nebo grafy. Účastník může připojit také video o max. délce 3 minut.
Layout: 2 stránky A4, max. velikost 4 MB.
- Registrační formulář
- životopis účastníka/účastníků
-návrh rozpočtu (musí obsahovat výdaje na přípravu a realizaci a také cestovní výdaje)

Uzávěrky:
Registrace: Všichni účastníci se musejí registrovat do 10. 1. 2012 na adrese culburb@culburb.eu
Dokumentace: Všechny požadované materiály musejí být odeslané nejpozději 31. 1. 2012 na culburb@culburb.eu
Podklady k jednotlivým lokalitám jsou k dispozici na webových stránkách projektu http://www.culburb.eu
Každý účastník (účastnický tým) může zaslat 1 návrh ke každé lokalitě, celkem tedy max. 6 návrhů. Intervence by měly být zrealizovány mezi březnem 2012 a 2013. Vybraní účastníci získají odměnu 500 EUR a finance na realizace svého projektu. Vybraní účastníci se budou podílet na workshopu ve Vídni v březnu 2012 a na závěrečné konferenci v Lublani v březnu 2012.
(29.11.2011) ZDROJ: Projekt Culburb
ProCulture

  © 2003-2020 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2020 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.