Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Jobs
Konference EU
Creative Cities
Domů Calls Calls výstavy, kurátorství
TechSoup

Calls výstavy, kurátorství

CSCU Praha: Výzva pro předkládání projektů Artwall 2009

Centrum pro současné umění Praha o.p.s. vyhlašuje konkurz na čtyři výstavní projekty určené pro V. ročník Galerie Artwall. Mottem letošního ročníku je stejně jako v loňském roce Vox Populi. Toto téma vychází z povahy místa, které svou dominantní polohou zaručuje účinnou a svým způsobem autoritativní komunikaci s veřejností. „Hlas lidu“, který v minulosti sloužil cílům demokratickým i demagogickým, prochází v rámci projektu Vox Populi kritickou analýzou, právě tak jako postavení samotného umělce vstupujícího do konfrontace s veřejným prostorem. Na základě bouřlivých ohlasů na výstavu „Kolektivní identita“ se domníváme, že toto téma dokáže oslovit široké spektrum diváků a tím podpořit průnik současného umění do povědomí společnosti. Uzávěrka pro podání návrhů je 28. února 2009.

Galerie AVU vyzývá k předkládání projektů na rok 2009

Galerie AVU slouží přednostně studentům Akademie výtvarných umění jako tzv. testovací prostor, ve kterém lze realizovat výstavní a kurátorské projekty. Kromě studentů AVU mohou být do programu zařazeny i výstavy studentů jiných vysokých škol na základě výměnných akcí nebo společné projekty bsolventů. Každá výstava předpokládá účast minimálně 2 umělců. V přestávkách mezi výstavními termíny je možné v prostoru galerie realizovat jednovečerní akce.

Galerie Školská: výzva k podávání uměleckých projektů 2009-10

Občanské sdružení DEAI/Setkání zveřejnilo výzvu k podání koncepčních autorských nebo kolektivních uměleckých výstavních projektů určených k realizaci v pražské galerii Školská 28, která je zaměřená prezentaci současného  českého i mezinárodního vizuálního a zvukového umění. Projekty plánované pro rok 2009-10 je třeba podat do 15. října 2008.

VUT Brno: Výzva k předkládání výstavních projektů

Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického Brno přijímá do pátku 1.února 2008 výstavní projekty určené pro Galerii Aula – galerii FaVU VUT v Brně. Přihlásit lze projekty představující jednotlivé ateliéry FaVU VUT v Brně, či studentské a absolventské práce i dalších VŠ či projekty mladých kurátorů.

Výzva na projekty vizuálního umění pro Benátské bienále 2007

Národní galerie v Praze (NG) vypisuje výběrové řízení na projekty a následnou realizaci výtvarného řešení česko – slovenského výstavního pavilonu pro 52. ročník Mezinárodního bienále výtvarného umění v Benátkách v roce 2007. Horní hranice nákladů realizace je 1,2 milionu korun, přičemž ministerstvo kultury i NG podporují veškeré snahy o získání nestátních peněz na realizaci projektu. Termín podání projektů je 25. října 2006. Projekty posoudí komise ve které zasedne generální ředitel NG Knížák, ředitel moderní sbírky NG Vlček, ředitel Moravské galerie Pokorný, ředitel Galerie Klatovy/Klenová Fischer, zástupce Slovenské národní galerie a umělkyně Štěpánka Šimlová.

Výzva k podání uměleckých projektů 2007

Praha
Výzva k podání uměleckých projektů pro pražský Komunikační prostor Školská 28 a mezinárodní program tvůrčích pobytů Otevřené ateliéry Praha Dolní Počernice, které pořádá občanské sdružení  DEAI/setkání pro rok 2007/08 má uzávěrku pro podání 20. října 2006. K realizaci projektů českých a zahraničních umělců, které vyžadují dlouhodobější přípravu a studiové zázemí, je možné propojení s programem Otevřené Ateliéry v Praze-Dolních Počernicích, který nabízí možnost využití 3 ateliérů v objektu bývalé zámecké oranžérie. Záměr o využití ateliéru lze zakomponovat přímo do návrhu projektu.

Deste Project Room

Athény, Řecko
Deste Foundation zve umělce, kurátory, kritiky a teoretiky umění, architekty, hudebníky atd., aby zaslali své návrhy pro výstavu, respektive otevřenou spolupráci v rámci nadačního projektu v nové budově v Nea Ionia. Deste Foundation byla založena v roce 1983 jako nezisková nadace, která organizuje výstavy a podporuje publikace, které zkoumají vztah současného umění a současné kultury. Nadace nabízí možnost výstavy, technickou a organizační podporu, úhradu nákladů (až do výše 15 000 Euro) a úhradu publikace o projektu (5 000 Euro). Termín zaslání návrhů do 16. června 2006.

the global networking [R][R][F]2006--->XP

Global networking [R][R][F]2006--->XP vyzývá umělce, aby přihlašovali svá poslední internetová díla (maximálně 3 projekty) a sice do 1. března 2006. Roku 2004 započal projekt RRF své aktivity a od té doby se stal úpěšným internetovým projektem, který je představován globálně ve virtuálním i fyzickém světě. Zváni jsou umělci, kteří pracují s novými médii a zabývají se tématem "paměť" a to v užším i širším smyslu, zohlednňují aspekty identity, násilí, lidských práv, kontroly (dozoru), globalizace.

<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.