Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Konference EU
Future City Game
Creative Cities
Domů Calls Calls výstavy, kurátorství
TechSoup

Calls výstavy, kurátorství

Psychonauti (Metempsychózy)

Obrázek k článku: Psychonauti (Metempsychózy)

Skupinový experimentální výstavní projekt pro Galerii Školská 28.
Výstava (kreseb, maleb, koláží, fotografií, diagramů a deníkových zápisů), pořádaná 1. až 30. dubna 2005, nerozlišuje tvorbu profesionálních a outsiderských tvůrců.
Představí práce z několika soukromých a odborných sbírek psychiatrických pacientů, umělců, terapeutů a léčitelů, doplněné zápůjčkami a pracemi udělanými na místě.
Psychonaut(ka) je: bytost, která se vydává “na pouť”, na šamanistický trip, na expedici do mentálního prostoru, psychonaut(ka) je cestující mentálním vesmírem.

klíčková slova: duševní zdraví a nemoc, mediumní kresba, arteterapie,stěhování duší, psychedelické zkušenosti, hypnóza, automatická kresba, tvorba dětí, outsiderů, ornamenty, iluze, vize a halucinace, paraobrazy a paobrazy, lucidní snění, mezní formy tvořivosti.
Pokud máte zájem o účast na výstavě “Psychonauti”pošlete svojí kresbu, malbu, fotografii, (jen dvourozměrné objekty).

Kunsthalle Exnergasse - výstavní projekty pro rok 2006

Vídeň, Rakousko
Otevřená platforma pro výstavy a projekty Kunsthalle Exnergasse ve Vídni vyzývá umělce k podání návrhů pro výstavy v roce 2006. Termín 1. března 2005.

Galerie Litera: Benefiční výstava pro jihovýchodní Asii

Ve dnech 25. - 30. 1. 2005 proběhne v dolním sále galerie Mánes prodejní výstava výtvarných děl, které darovali umělci ve prospěch obnovy oblastí jihovýchodní Asie, postižených zemětřesením. Pokud byste se i Vy chtěli stát dárci nebo jinak tuto akci podpořit, ozvěte se.

Art Interactive - výzva pro kurátory

Cambridge, Massachusetts, USA
Art Interactive je nezisková galerie v Cambridge, kterou v roce 2001 založili bostonští podnikatelé Emanuel Lewin a Irene Buchine. V rámci programů pro veřejnost jsou tímto vyzýváni kurátoři, kteří prezentují různá media, aby popsali svůj kurátorský záměr a zorganizovali výstavy v rámci programů této galerie, která leží mezi Massachusetts Institute of Technology (MIT) a Harvardskou univerzitou. Program není určen pro umělce, kteří současně pracují jako kurátoři a jejich návrh by zahrnoval i prezentaci jejich práce. Termín podání návrhů je do 1. února 2005.

Salón české scénografie se bude konat v září 2005

Od 1. září do 15. října 2005 se bude konat Salón české scénografie, který pořádá ČOSDAT, Divadelní ústav a Národní muzeum. Své projekty z období posledních pěti let zde mohou představit všichni čeští scénografové. Přihlášení je nutné do konce roku 2004.

Komunikační prostor Školská 28 hledá projekty pro rok 2005

Umělecké projekty, které pracují se světlem, zvukem, barvou, tvarem, časem... videodokumenty, videa a multimedia performance... polykomunikační a otevřené projekty... hledá kurátorka Dana Recmanová pro pražský Komunikační prostor Školská 28, který provozuje Linhartova společnost o.p.s.. Cílem je v uměleckém programu tohoto prostoru uvádět jednotlivé akce a projekty, které intervenují do společenského prostředí, artikulují nová témata, či příspívají k palčivým společenským tématům, jakými jsou např. migrace, dopady globalizace, lidská práva, multikulturalismus, ekologie, fyzicky a mentálně postižení, děti a mládež atd. Konzultace jsou možné během října, konečný termín pro zpracování projektů je 30. října 2004.

META Cultural Foundation - pilotní projekt Bienále mladých umělců v Bukurešti

Bukurešť, Rumunsko
Pilotní projekt Bienále mladých umělců připravuje bukurešťská kulturní nadace META s tématem Identities and Visual Codes: Images of Violence / Violence of Images (Identity a vizuální kódy: Obrazy násilí / Násilí obrazů). Kurátory projektu jsou Maria Manolescu a Romelo Pervolovicis. Umělci se mohou registrovat on line na stránkách organizátora.

Open call Impakt Online 2004

Utrecht, Holandsko
Holandská nadace Impakt vyzývá umělce zaslat návrhy do uměleckého projektu Impact Online. Impakt hodlá představit šest uměleckých projektů, které užívají Internet jako medium (net.art). Letošní téma je Translation /Překlad ve světě internetu a překlad jako denní praxe.
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.