Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Koncepce umění
Konference EU
Future City Jobs
Creative Cities
Symposium Ostrava
Domů Calls Calls výstavy, kurátorství
TechSoup

Dny otevřených ateliérů 2010 výzva umělcům a umělkyním

Dny otevřených ateliérů se budou konat o víkendu 23. – 24. října. 2010 jejich cílem je prostřednictvím médií a široké veřejnosti dohledat umělce a umělkyně a odkrýt tak méně známou uměleckou výtvarnou scénu v regionu, která rozšíří již existující databázi výtvarníků a galerií. Tu v průběhu roku udržuje pořadatel akce organizace Kulturní most. V roce 2009 se součástí celé akce stalo celkem 148 výtvarných subjektů. Koordinátorka projektu Radka Doležalová láká umělce k účasti: „vyzýváme k účasti umělce, kteří mají zájem pozvat veřejnost do svého ateliéru či dílny, předvést techniku své tvorby, prezentovat ji a promluvit s návštěvníky o svém díle.“ Dnů otevřených se mohou zúčastnit i výtvarníci chalupáři, tedy například pražští autoři působící dočasně v jižních Čechách nebo také slavní jihočeští rodáci. Navrhovat umělce a umělkyně k zapojení do Dnů otevřených ateliérů může kdokoliv. Přihlášku je možné podat do 31. srpna 2010.
V průběhu celého roku rozšiřuje pořadatel akce Kulturní most databázi výtvarníků a galerií mapováním kulturních subjektů působících v rámci Jihočeského kraje. Jelikož databáze umělců není nikdy kompletní, chceme nyní dohledat umělce prostřednictvím médií a široké veřejnosti a odkrýt tak nejen méně známou uměleckou výtvarnou scénu v regionu. Dnů otevřených ateliérů se mohou zúčastnit i výtvarníci chalupáři, tedy například pražští autoři působící dočasně v jižních Čechách nebo také slavní jihočeští rodáci. Navrhovat umělce k zapojení do Dnů otevřených ateliérů může kdokoliv na
emailu info@kulturni-most.cz nebo telefonu 777 212 618.     
 
V roce 2009 se celé akce zúčastnilo celkem 148 výtvarných subjektů. Kulturní most usiluje pro letošní rok o ještě větší účast umělců zaštítěných společnou propagací. Právě společnou propagaci shledávají organizátoři jako motivaci pro jednotlivé výtvarníky, aby se akce účastnili. Koordinátorka projektu Radka Doležalová láká umělce k účasti: „vyzýváme k účasti umělce, kteří mají zájem pozvat veřejnost do svého ateliéru či dílny, předvést techniku své tvorby, prezentovat ji a promluvit s návštěvníky o svém díle“. Josef Korda, koordinátor projektu dodává: „nabízí se příležitost navázat nové kontakty s milovníky umění, seznámit veřejnost se svou tvorbou jinak, než na klasické výstavě.“ Umělci a galerie se mohou k účasti přihlásit do 31. srpna 2010 vyplněním přihlášky na internetové adrese www.kulturni-most.cz/dnyotevrenychatelieru, emailem na info@kulturni-most.cz, případně telefonicky na čísle 777 212 618. Dny otevřených ateliérů se budou konat o víkendu 23. – 24. října. 2010.

Kulturní most je neinvestiční projekt, který byl vybrán v rámci programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“ a je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF). Jihočeský kraj je leaderem a hlavním koordinátorem projektu a současně zajišťuje předfinancování a spolufinancování. Hlavním partnerem na české straně je obecně prospěšná společnost Bazilika a na straně rakouské Kulturvernetzung NÖ. Paralelně se Dny otevřených ateliérů budou konat v říjnu 2010 v Dolním Rakousku, kde již mají několikaletou tradici a staly se inspirací pro českou stranu.

Kontakt:
Josef Korda
koordinátor projektu Kulturní most
tel.: +420 777 212 618
e-mail: korda@kulturni-most.cz
www.kulturni-most.cz        
(16.07.2010) ZDROJ: Kulutrní most
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.