Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Future City Jobs
Creative Cities
Symposium Ostrava
Konference EU
Koncepce umění
Domů Calls Calls výstavy, kurátorství
TechSoup

Industrial Gallery výzva k podávání projektů

Ostrava, Česká republika Industrial Gallery nabízí umělcům/umělkyním a kurátorům/kurátorkám možnost realizace  projektů pro rok 2012 v prostorách galerie. Výzva nemá žádné obsahové nebo žánrové omezení. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 22. prosince 2012.
Podmínky:

Vyplněná přihláška
Profesní CV autora a kurátora
Ukázka tvorby max. 5 děl (CD nebo tištěná forma)
Popis projektu min. 1- max. 3 normované strany, včetně technického řešení
Obrazová dokumentace projektu (CD nebo tištěná forma)
Doporučení odborníky (nepovinné)
Vyplněnou přihlášku se všemi povinnými přílohami zasílejte na adresu:

INDUSTRIAL GALLERY Zahradní 10/1282 Ostrava 702 00 nebo předejte osobně zaměstnancům galerie.
V elektronické verzi bude přihláška přijímána pouze ve formátu pdf. Zasílejte
na e-mail: info@industrialgallery.cz.

Uzávěrka zasílání přihlášek je  22. 12. 2011

Projekty odevzdané po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Zaslané kompletní přihlášky nebudou vráceny přihlášeným uchazečům.

Projekty vybere komise složená z odborných pracovníků galerie a přizvaných uměleckých kritiků a umělců. Úspěšní žadatelé budou o výsledku informováni dopisem 14 dnů po ukončení uzávěrky.
 
Případné dotazy směřujte na tel.: 725951904
a na email : info@industrialgallery.cz
(29.11.2011) ZDROJ: Industrial Gallery
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.