Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Konference EU
Future City Game
Future City Jobs
Domů Calls Calls výstavy, kurátorství
TechSoup

Výběrové řízení na expozici v národním pavilonu na 54. bienále výtvarného umění v Benátkách

Národní galerie v Praze vypisuje výběrové řízení na expozici, jež bude představena v rámci 54. benátského bienále výtvarného umění v pavilonu České republiky a Slovenské republiky v Benátkách v období červen až listopad 2011. Téma expozice v národním pavilonu je ponecháno zcela volně k rozhodnutí účastníků výběrového řízení. Výběrové řízení je otevřeno pro umělce z České republiky, stejně jako ze Slovenské republiky. Uzávěrka pro předkládání návrhů je 10. září 2010.
Podmínky jsou k dispozici na adrese: Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, sekretariát Sbírky moderního a současného umění

Dotazy a informace na adrese: info.smsu@ngprague.cz

Dotazy k technickým podmínkám pavilonu na adrese: piekar@ngprague.cz

Uzávěrka přihlášek: 10.9. 2010 do 12:00

Místo přihlášek: Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, sekretariát Sbírky moderního a současného umění (rozhodující není datum poštovního razítka, ale hodina doručení)

Výběrová komise zasedne a rozhodne do konce měsíce září 2010.
(09.08.2010) ZDROJ: Národní galerie
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.