Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Konference EU
Future City Jobs
Creative Cities
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Domů Calls Calls výstavy, kurátorství
TechSoup

Výzva pro předkládání projektů pro galerii Artwall 2012

Galerie Artwall vypisuje soutěž na pět projektů, které budou od dubna do listopadu 2012 vystaveny v prostorách rámů na opěrné zdi Letenských sadů na nábřeží kpt. Jaroše a Edvarda Beneše v Praze. Vybrané návrhy budou realizovány ve formě velkoplošných tisků na fólii. Veškeré náklady na realizaci projektu hradí pořadatel a to včetně honoráře 7000 Kč pro autora/autorku vítězných návrhů. Uzávěrka pro předkládání návrhů je 11. března 2012.

Galerie Artwall vypisuje soutěž na pět projektů, které budou od dubna do listopadu 2012 vystaveny v prostorách rámů na opěrné zdi Letenských sadů na nábřeží kpt. Jaroše a Edvarda Beneše v Praze. Hlavní kurátoři odpovídající za projekt jsou Zuzana Štefková a Petr Motyčka. Koordinátorkou projektu je Markéta Dolejšová. Návrhy na pilotní projekt na podzim 2011, které nebyly realizovány, budou automaticky zařazeny do konkurzu pro rok 2012.

Téma

Téma pilotního projektu je v zásadě volné, nicméně vychází z povahy místa, které svou dominantní polohou zaručuje účinnou a svým způsobem autoritativní komunikaci s veřejností. Očekáváme projekty, které se úspěšně vyrovnají se specifickými podmínkami tohoto typu prezentace, tj. doporučujeme respektovat charakter místa, kde se diváci pohybují téměř výlučně v autech a tramvajích a nemají možnost se před vystavenými díly zastavit. Vítáme návrhy, které dokážou kriticky reflektovat současnou společnost a přitom oslovit široké spektrum diváků, z nichž mnozí nemají mnoho příležitostí k setkání se současným uměním.

Technické parametry projektu

Podklady pro konkurz by měly mít formu sedmi na výšku orientovaných obrazů poskytujících dostatečnou informaci o povaze zamýšleného projektu. Vybrané návrhy budou realizovány ve formě velkoplošných tisků na fólii velikosti cca 400 x 210 cm (přesné rozměry jednotlivých rámů upřesníme na požádání). Návrhy spolu se stručným popisem projektu je možno zaslat na adresy z.stefkova@gmail.com, petr@podebal.cz, marketa.dolejsova@gmail.com ve formátu jpg nebo pdf do 11. března 2012.

Veškeré náklady na realizaci projektu, včetně honoráře 7000 Kč pro autora/autorku vítězných návrhů jsou hrazeny pořadatelem.


c2c Kruh kurátorů a kritiků o.s.

Za Strahovem 19, 169 00 Praha 6
Tel.: +420 731 512 512
www.c2c.cz
www.artwall.cz

Historie galerie Artwall
Galerie iniciovaná roku 2005 Centrem pro současné umění Praha o.p.s. disponovala jedinečným prostorem, který každý den „navštíví“ tisíce kolemjdoucích. V roce 2008 odstoupil Magistrát hl. města Prahy od smlouvy o výpůjčce v reakci na výstavu „Kolektivní identita“ skupiny Guma Guar zrealizované v rámci galerie Artwall (viz www.artwall.cz), čímž galerii v podstatě zlikvidoval. Po personálních změnách na Magistrátu hl. m. Prahy je provoz galerie opět umožněn s podporou primátora hl. m. Prahy, Bohuslava Svobody.

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.