Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Game
Konference EU
Koncepce umění
Domů Calls Calls workshopy, semináře
TechSoup

Calls workshopy, semináře

JAMU pořádá třetí ročník semináře doktorandů divadelních škol

Ve dnech 6. - 8. 12. 2007 proběhne na Divadelní fakultě JAMU již třetí ročník semináře doktorandů divadelních škol. Smyslem semináře je vytvořit prostor pro konforontaci různých způsobů a přístupů k výzkumu praktického umění a tvorby, umožnit srovnání různých koncepcí doktorského studia v jednotlivých evropských zemích. Jednotlivé referáty nejsou nijak tématicky nebo metodologicky vymezeny - jedinou podmínkou je, aby šlo vskutku o výzkumný projekt v oblasti praktické divadelní tvorby (od dramaturgie, přes režii, scénografii a herectví, speciální sekce bývá vyhrazena též pro dramatickou výchovu). Uzávěrka přihlášek je stanovena na 15.září 2007.

Hledáme tanečníky pro workshop a vystoupení portugalského choreografa Miguela Pereiry

Známý portugalský choreograf Miguel Pereira se už léta zabývá vztahem těla a oblečení / kostýmu. Zajímají jej kontexty identity, jako jsou pohlaví, věk, profese anebo sociální postavení. Pro Pražské Quadriennale umělec připravuje choreografii s českými tanečníky a zvukovým designerem Serigo Cruiz.

Visegrad Summer School

Cílem Visegrádské letní školy je nabídnout fórum pro výměnu myšlenek a vytvořit alternativní vzdělávací prostředí pro mladé lidi ze střední a východní Evropy. Program účastníkům poskytne příležitost důvěrně se seznámit a diskutovat současná společenská, ekonomická, politická a kulturní témata. Bude vybrána skupina 50 studentů, PhD výzkumníků, mladých novinářů a vyučujících z České republiky, Maďarska, Slovenska, Polska, Ukrajiny, Moldavy a dalších středo a východoevropských zemí. Již šestý ročník se bude konat 8.-21. července 2007 a termín podání přiihlášek je 30. dubna 2007.

Pražské Quadriennale nabízí workshopy pro mladé umělce

Studenti a absolventi uměleckých škol i mladí začínající tvůrci se mohou až do konce ledna 2007 hlásit na workshopy připravované v rámci Scenofestu - studentské sekce Pražského Quadriennale 2007. Na mezinárodní soutěžní přehlídce scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale (PQ 07), která se uskuteční od 14. do 24. června 2007, je Scenofest jedním ze tří hlavních pilířů. Termín pro přihlášení je do 31. ledna 2007.

Ex Oriente Film 2007

Institut dokumentárního filmu ve spolupráci s European Documentary Network připravuje sérii workshopů, které se budou konat v roce 2007: Cestou koprodukce (Bratislava), Strategie nezávislé producentské firmy (Nymburk), Evropský audiovizuální trh (Jihlava) s cílem naučit režiséry a producenty dokumentárních filmů jak psát a rozvíjet profesionální projekt určený pro evropskou koprodukci, kde zkontaktovat klíčové osoby evropského dokumentárního trhu, jak vstoupit do prostoru evropského dokumentárního trhu a zorientovat se v systému financování a předkupních nebo koprodukčních smlouvách, jak založit a provozovat úspěšnou nezávislou producentskou společnost či jak celoročně konzultovat strategické kroky této společnosti se zahraničními experty. Uzávěrka přihlášek je 1. února 2007.

Semináře věnované novému programu Culture (2007-2013)

V souvislosti se spuštěním nového programu Evropské unie Culture (2007-2013) pořádá Česká kancelář Culture 2000 sérii informačních seminářů. Vedle informací o novém programu bude rovněž věnován prostor i dalším možnostem podpory kultury a umění z Evropské unie. Semináře jsou určeny především možným žadatelům programu, zástupcům kulturních institucí, příspěvkových organizací, škol, městských a obecních úřadů aj. Nejbližší semináře se konají v termínech 13. listopadu 2006 v Olomouci; 14. listopadu 2006 v Brně; 20. listopadu 2006 v Českých Budějovicích; 28. listopadu 2006 v Praze. 

Posílení vnitřní stability neziskové organizace

Další ročník dvousemetrálního vzdělávání Asociace manažerů absolventů (Asociace neziskových organizací) určeného pro manažery neziskových organizací je zaměřen na témata nezbytná pro zvyšování efektivnosti práce NNO (např. strategické plánování, finanční plánování, PR organizace), témata, která se týkají praxe (pracovní a občanské právo, smluvní vztahy v neziskovém sektoru) a rovněž aktuální témata. Termín uzávěrky pro podání přihlášek je 30. srpna 2006 (den doručení) nebo 7 dnů před realizací výukového bloku (pokud si vyberete jen některý blok).

Podpora sociálního podnikání

První ročník programu společnosti Plzeňský Prazdroj zaměřeného na rozvoj podnikání - tj. samofinancujících se aktivit, které prodávají určitý produkt či službu a vytvářejí tak příjem, který pomáhá rozvíjet poslání organizace. Jedná se o průkopnickou partnerskou  iniciativu jenž vznikla mezi společností Plzeňský Prazdroj a renomovanou neziskovou organizací NESsT (Nonprofit Enterprise and Self-Sustainibility Team). Cílem programu je přispívat ke dlouhodobě udržitelnému růstu organizací občanské společnosti (OOS) podporou rozvoje sociálního podnikání. Program je určen neziskovým organizacím v ČR, které působí  v regionech Plzeň a Frýdek Místek, Třinecko a Ostrava a jsou aktivní v jedné či více z následujících oblastí – komunita/ekonomický rozvoj, životní prostředí, vzdělání, zdraví, kultura nebo lidská práva. Zájemci o účast v programu se mohou hlásit do 30. června 2006.

<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 14 další >
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.