Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Koncepce umění
Konference EU
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Future City Game
Domů Calls Calls workshopy, semináře
TechSoup

Akcelerátor aneb Akademie sociálního podnikání 2012 - 2013

Nadace Via pořádá Akademii sociálního podnikání pod titulem Akcelerátor. Ten se zabývá aplikací konceptu sociálního podnikání v prostředí nevládních organizací. Akcelerátor je komplexní program pro manažery/ky sociálních podniků, kterým poskytne ekonomicko-manažerské vzdělání spojené s praktickou pomocí při zavádění získaných poznatků do činnosti organizace. Ty organizace, které úspěšně projdou Akcelerátorem, vypracují podnikatelský plán, kterému budou dokonale rozumět a budou jej umět obhájit před investory. Zároveň budou mít praktickou zkušenost s tím, jak ve vzájemném souladu řídit NNO a sociální podnik. Program je určen pro NNO, které existují minimálně 3 roky a mají nejméně 5 stálých zaměstnanců. Uzávěrka příjmu žádostí do programu Akcelerátor je 24. dubna 2012.

K čemu může být Akcelerátor užitečný?

Pomůže vám promyslet a naplánovat vaše sociální podnikání tak, aby jeho fungování bylo maximálně efektivní. Během účasti v programu sladíte fungování vaší mateřské NNO a sociálního podniku. Budete-li chtít, tak vám Akcelerátor pomůže změnit myšlenkové nastavení z projektového na „podnikatelské“.

Co přesně vás v Akcelerátoru čeká?

Akcelerátor je komplexní program pro vás, manažery sociálních podniků. Poskytne vám ekonomicko-manažerské vzdělání spojené s praktickou pomocí při zavádění získaných poznatků do činnosti organizace. Ty organizace, které úspěšně projdou Akcelerátorem, vypracují podnikatelský plán, kterému budou dokonale rozumět a budou jej umět obhájit před investory. Zároveň budou mít praktickou zkušenost s tím, jak ve vzájemném souladu řídit NNO a sociální podnik.

V Akcelerátoru se vzájemně prolíná a doplňuje několik úrovní:

Individuální odborná asistence

    90 hodin koučinku pro každá sociální podnik zdarma;
    Fond technické asistence (příspěvek na odborné konzultace, workshopy, konference, literatura podle individuálních potřeb každé NNO);
    během práce na podnikatelském plánu mohou účastníci své podnikatelské záměry konzultovat se „skutečnými“ investory;
    každá organizace, která svůj podnikatelský plán obhájí před odbornou komisí má možnost získat certifikát.

Vzdělávání

    cyklus workshopů a seminářů (celkově 15 dnů);
    pro tři manažery z každé organizace je studium bezplatné;
    při úspěšném zakončení studia získá každý účastník certifikát o absolvovaném vzdělání.

Cena Akademie sociálního podnikání


    odborná komise vybere mezi obhájenými podnikatelskými plány ten nejlepší;
    s udělením ceny je spojena finanční podpora na rozvoj sociálního podniku.

Klub Akademie sociálního podnikání

    neoficiální platforma pro setkávání se zajímavými hosty, místo k výměně zkušeností, poznatků, načerpání inspirace;
    3 až 4 setkání během roku.

Pro koho je Akcelerátor určen?


Akcelerátor je určen výhradně pro NNO a jimi založené sociální podniky, které se rozhodly sociálně podnikat a již za tím účelem učinili alespoň první kroky (např. získaly živnostenský list nebo založili s. r. o.), ale i pro NNO už podnikající. Nezáleží na tom, jestli je váš podnik součástí organizace (např. jako organizační jednotka), nebo zda jste pro podnikání založili vlastní subjekt (s. r. o.). Nerozhoduje ani to, zda navazujete na předchozí zkušenosti, chcete vyzkoušet nový nápad nebo podnikat teprve začínáte.

Koncept vašeho sociální podnikání také nemusí nutně zahrnovat aktivity směřující k integraci sociálně vyloučených osob nebo osob vyloučením ohrožených. K tomu, aby byla vám účast v programu ku prospěchu, musíte disponovat určitou kapacitou a být připravena projít procesem změn. Z tohoto důvodu je program určen pro NNO, které existují minimálně 3 roky a mají nejméně 5 stálých zaměstnanců.

 

(16.04.2012) ZDROJ: Nadace Via
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.