Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Game
Creative Cities
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Koncepce umění
Domů Calls Calls workshopy, semináře
TechSoup

Cyklus hereckých worshopů Mysl a tělo

Divadelní soubor PAP ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati připravil připravili na sezónu 2005/2006 cyklus hereckých workshopů "Mysl a tělo". Nejbližší workshop (divadelní improvizace) proběhne již 10.-11. září 2005 na Konzervatoři J.Ježka. Tvůrčí dílny povedou profesionálové z řad herců, zpěváků, tanečníků… s uměleckou a pedagogickou praxí.

HERECKÉ WORKSHOPY MYSL A TĚLO 2005/2006
Konzervatoř J.Ježka

Divadelní soubor PAP ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati na sezónu 2005/2006 připravili cyklus hereckých workshopů nazvaných „Mysl a tělo“. Tyto tvůrčí dílny jsou zaměřeny na rozvoj osobnosti a osvojení základních pohybových, hlasových a hereckých technik. Jak název projektu napovídá, jedná se o celistvý psychosomatický program. Workshopů se mohou zúčastnit zájemci starší 15-ti let. Herecké zkušenosti nejsou podmínkou.

Tvůrčí dílny povedou profesionálové z řad herců, zpěváků, tanečníků… s uměleckou a pedagogickou praxí.

Workshopy jsou vhodné jako příprava pro uchazeče o studium na uměleckých školách, mohou je využít profesionální umělci i zájemci z jiných oborů pro rozšíření profesního a osobního rozvoje a pro prohloubení svých psychosomatických kvalit (např. pedagogové, překladatelé atd.).

Workshopy z cyklu „Mysl a tělo“ proběhne v prostorách Konzervatoře Jaroslava Ježka (dále jen KJJ) v Praze 4, Roškotova 4, kde působí někteří z lektorů jako pedagogové herectví, zpěvu, přednesu a pohybu.

První tvůrčí dílna proběhne již 10.-11. září 2005 (viz text níže). Nezapomeňte se včas přihlásit!

TÉMATA WORKSHOPŮ/DÍLEN:

1. Workshop divadelní improvizace (10.-11.9.2005 -viz níže): Cílem workshopu je seznámení studentů s disciplinou spontánního jednání neboli divadelní improvizace. Obsahem bude zkoumání svobodného bytí v přítomném okamžiku, navozování vodivého, inspirovaného stavu, hledání osobního tématu, dialogické jednání-hledání a zveřejnění vnitřního dialogu, improvizace jednotlivá, ve dvojicích).

Lektoři: Eva Elxa Dosedělová, Nika Nováková, Jaroslav Pížl,

2. Pohybový workshop dle metody MAT (Mysl a tělo): Jde o komplexní cvičební metodu, jejímž autorem je japonský tanečník a choreograf butó Min Tanaka (v originálu metoda Mind and Body). Jeho metoda čerpá z tradičních východních uměleckých, bojových a léčebných technik. Jde o cvičení celostního, harmonizujícího charakteru, které vychází z individuálních možností každého člověka. Proto je vhodná nejen pro tanečníky, ale i pro laickou veřejnost. Cílem semináře je nejen pohybová kultivace a zlepšení fyzické kondice, ale především propojení mysli a těla a nalezení individuálního fyzického gesta. Prostřednictvím jednotlivých cvičení se studenti učí pozorněji vnímat a hlouběji poznávat své tělo, odhalovat své tělové stereotypy, zkoumat vnitřní pohybové impulsy, prohlubovat schopnost koncentrace, uvolňovat fyzické napětí a navozovat tzv. aktivní uvolnění. Metoda MAT zahrnuje protahování, posilování, cvičení na postřeh a koncentraci, kontaktní cvičení ve dvojicích, práci s rytmem atd.

Lektorka: Eva Elxa Dosedělová, herečka, zpěvačka, tanečnice, pedagožka herectví a autorské výchovy KJJ. Studovala techniku (MAT, v orig. Mind and Body) přímo u Mina Tanaky v Japonsku a také u Tanakova žáka, nizozemského tanečníka a choreografa Franka van de Vena.

3. Hlasový workshop: Hlasový seminář s prvky techniky bodyterapie. Metoda vychází z individuálních hlasových dispozic každého jedince. Citlivou cestou pomáhá odstraňovat hlasové bloky a nacházet psychosomatickou oporu pro hlas.

Lektorka: Pavla Ježková, pedagožka KJJ v Praze a sbormistryně pěveckého sboru Collegium Cantantium.

4. Workshop práce s textem (přednes): Cílem semináře je seznámení s řečovou problematikou. Studenti se učí číst po smyslu, rozeznávat významové priority a sdělit je pomocí intonačních akcentů. Jsou vedeni k uvolněnému, tělově autentickému projevu, aktivizují svoji pocitovou paměť. Jsou upozorňováni na deklamační manýry a nedostatky v dikci. Identifikují se s textem a sdělují jej.

Lektor: Jaroslav Pížl, básník, spisovatel, performer, od r. 1994 pedagog přednesu, herectví a interpretace na KJJ v Praze.

5. Relaxační workshop: Sedmistupňová komplexní relaxační sestava zahrnující uvolňování, protahování, prvky akupresury a masáže. Autorem metody je Min Tanaka/Japonsko. Cílem workshopu je navození uvolněného, avšak aktivního stavu těla i mysli studentů a osvojení metody. Sestava se cvičí ve dvojicích. Má prokazatelné blahodárné zdravotní účinky a zároveň prohlubuje koncentraci, empatii a vnímavost.

Lektorky: Eva Elxa Dosedělová, Nika Nováková

6. Workshop tchai-ti čchuan: Workshop zaměřený na seznámení se základy čínského bojového umění tchai-ti čchuan, které obsahuje vedle fyzického a duchovního aspektu také zdravotní, harmonizační účinky. Obsahem workshopu jsou dechová cvičení, cvičení čchi-kung – přípravný základní postoj, nácvik úvodních 24 forem stylu jang.

Lektorka: Nika Nováková, dlouholetá cvičenkyně a lektorka tai-ti quan. Studovala 12 let styl jang u mistra Song Scheng-li a u Feng Jun Song. Styl čchen se učila u Víta Vojty a mistra Čhen Siao-wanga.

VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ DIVADELNÍ IMPROVIZACE

z cyklu hereckých workshopů Mysl a tělo

10.-11. září 2005, Konzervatoř J.Ježka

Pro všechny, kdo se zajímají o divadelní improvizaci, chtěli by se s tímto divadelním žánrem blíže seznámit a osvojit si ho, jsme na září připravili dvoudenní herecký seminář z cyklu hereckých workshopů Mysl a tělo.

Seminář je určen pro všechny zájemce starší 15-ti let. Herecké zkušenosti nejsou podmínkou.

Seminář bude probíhat 6 hodin denně.

Formou semináře hledá Divadelní soubor PAP nové spoluhráče do svých improvizačních představení i pro spolupráci na dalších divadelních projektech.

Kdy: 10.-11. září 2005
Kde: Konzervatoř J.Ježka, Praha 4, Roškotova 4

Lektoři: Eva Elxa Dosedělová, Nika Nováková, Jaroslav Pížl - lektoři jsou profesionální herci, pedagogové KJJ

Cena semináře: 1.000,-Kč / studenti 600,-Kč

Obsahem workshopu bude:

1. Pohybová improvizace - zkoumání těla a prohloubení jeho vnímavosti, hledání a rozvíjení vnitřních tělových impulsů, práce s představou, s vnitřním tělovým napětím a napětím mezi partnery, pohybové vyjádření inspirované hudbou, pohybová komunikace mezi herci.

2. Spontánní jednání, divadelní improvizace - zkoumání svobodného bytí v přítomném okamžiku, navozování vodivého, inspirovaného stavu, hledání osobního tématu, slovo a jeho význam, dialogické jednání, improvizace ve dvojicích.

Vzhledem k omezené kapacitě míst ve skupině je seminář výběrový, proto je třeba včas zaslat vyplněné přihlášky spolu s krátkým motivačním dopisem a stručným životopisem v elektronické podobě na adresu: divadlo.pap@email.cz.

Přihláška je ke stažení na: www.divadlo.cz/pap.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme mailem na adrese: divadlo.pap@email.cz nebo telefonicky na čísle: +420 603 245 362.

Za Divadelní soubor PAP
Eva Elxa Dosedělová /vedoucí souboru

Kontakt: eva.elxa@email.cz, divadlo.pap@email.cz,
Tel: +420 603 245 362,
www.divadlo.cz/pap

(30.08.2005)
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.