Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Creative Cities
Koncepce umění
Konference EU
Future City Game
Domů Calls Calls workshopy, semináře
TechSoup

Farma v jeskyni: Herecký tréning a scénický výraz

Obrázek k článku Farma v jeskyni: Herecký tréning a scénický výraz

Dílna vychází z konceptu denního tréninku členů divadelního studia Farma v jeskyni a proběhne pod vedením Viliama Dočolomanského. Jedná se o hereckou práci na poli divadla exprese, nezávislou na literárním textu a počáteční interpretaci. Je zaměřena na základní aspekty v linii tělo - rytmus - hlas. Dílna je určena pro aktivní umělce - herce a tanečníky s výjimečným zájmem. Počet je omezený. Práce je intenzivní a podmínkou je dobrá fyzická a psychická kondice. Přihlášky do 28. února 2005.

WORKSHOP FARMY V JESKYNI

HERECKÝ TRÉNINK A SCÉNICKÝ VÝRAZ

Charakteristika dílny
Dílna vychází z konceptu denního tréninku členů divadelního studia Farma v jeskyni a proběhne pod vedením Viliama Dočolomanského.
Jedná se o hereckou práci na poli divadla exprese, nezávislou na literárním textu a počáteční interpretaci.
Je zaměřena na základní aspekty v linii tělo – rytmus – hlas.

„Pohyb jako zhmotnělá hudba. Hudba jako zhmotnělý pohyb. Vytváří rytmickou a ztělesněnou artikulaci časoprostoru.“

Osou dílny je proces Zachycení – Vstřebávání – Odpověď.
Na počátku procesu je zachycení fragmentů /část melodie, torzo z partnerské improvizace, „trénink se zdí“, osobní vzpomínka atd…/ a vstřebávání cizích elementů. Dotyk s nevšedním fyzickým konáním, nebo s písní jiné kultury apod… vyzývá účastníka k probuzení svých možností.
Dalšími proměnami a transformacemi individuálního úkolu se sleduje zachycení osobní odpovědi, destilace zážitku.
Proces je zacílen na přímé a objektivní působení lidského projevu tady a teď.

Pro koho je dílna určena
V této dílně bychom rádi upřednostnili aktivní umělce – herce a tanečníky, dále účastníky, se kterými jsme již spolupracovali, nebo účastníky s výjimečným zájmem. Počet je omezený. Práce je intenzivní a podmínkou je dobrá fyzická a psychická kondice.
Dílnu zároveň chápeme jako přirozený způsob výběru nových členů do divadelního studia Farma v jeskyni, s možností okamžité účasti na připravovaných projektech od jara 2005.

Další informace a přihlášky na adrese: alenka@farmavjeskyni.info


PRAKTICKÉ INFORMACE

Příjezdový den je 5. 3. 2005
Poslední pracovní den je 10. 3. 2005

Práce bude probíhat každý den v rozsahu 6 hodin na Praze 5 v Presslově ul. č.9.
Tréninkové oblečení a obuv jsou nezbytné. Přineste si sebou poznámkový blok.

Cena workshopu je 2.500 Kč.

Vzhledem k tomu, že počet účastníků v této dílně je omezen, prosíme Vás v případě Vašeho zájmu o včasné zaslání přihlášky, nejpozději do 28. 2. 2005, na adresu: alenka@farmavjeskyni.info

Jakmile od nás dostanete potvrzení o Vaší účasti, budete požádáni o uhrazení zálohy, nejpozději do 3. 3. 2005, ve výši 1.500 Kč na číslo účtu: 116758083/ 0300 ČSOB
Zbytek ceny je možné uhradit na místě před začátkem dílny.
Nehradíme žádné jiné Vaše náklady jako stravu, ubytování, cestovné, pojištění atp.

Výběr proběhne na základě odeslaných přihlášek s motivačním listem a životopisem. Důležitým kritériem je silná motivace pro další praktické uplatnění a svůj rozvoj.

3. 3. 2005 a 4. 3. 2005 v 19.00h uvádí divadelní studio Farma v jeskyni inscenaci SCLAVI /Emigrantova Píseň/ ve Švandově divadle a den po skončení workshopu inscenaci Sonety temné lásky 12. 3. 2005 a 13. 3. 2005 ve 20.00h v NoD Roxy. 

FARMA V JESKYNI
Divadelní studio
www.infarma.info

(17.02.2005)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.