Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Jobs
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Game
Creative Cities
Domů Calls Calls workshopy, semináře
TechSoup

Jak zvládat aktuální prostředky digitální komunikace a prezentace - kurz

ZUŠ Bechyně ve spolupráci s občanským sdružením Klášter Bechyně nabízí škálu víkendových kurzů zaměřených na tvorbu a zpracování propagačních materiálů, dokumentaci, archivaci a tvorbu multimediálních presentací a zpracování digitálního obrazu a videa. Jedná se o výjimečnou nabídku cenově zvýhodněných kurzů určenou zejména pro zájemce z neziskového sektoru, kulturních a vzdělávacích organizací. Koncepce kurzů reflektuje vzrůstající potřebu pracovníků z těchto oblastí ovládat aktuální prostředky digitální komunikace a presentace. Přihlášky do 10. dubna 2005.

ZUŠ Bechyně je školícím a garančním střediskem akreditovaným MŠMT ČR pro program „využití digitálních technologií ve výuce výtvarné výchovy“. Výuka bude probíhat pod vedením akreditovaných lektorů v malých skupinách (do 6ti osob) umožňující intenzivní práci a individuální přístup.

Kurzy proběhnou v dubnu a květnu 2005 (vždy pátek-sobota nebo sobota-neděle) v příjemném prostředí františkánského kláštera v Bechyni a jsou nabízeny ve dvou základních úrovních:

A - kurz základní úrovně poskytující průřez problematikou

Náplň: praktické a teoretické seznámení se základy počítačové grafiky možnostmi zpracování digitálního obrazu na počítači a tvorby digitálních presentací. Představení základních softwarů a praktické úkoly a cvičení, ukázky zajímavých projektů vztahujících se k problematice.

Kurz je určen pro zájemce bez předchozích praktických zkušeností (ovšem nutnost ovládat základy práce na PC!!!).

Skupina max. 6 účastníků
Hodinová dotace: 22 hodin
Cena: 1900,- Kč

B - specializované kurzy úzce zaměřené na dílčí problematiky

(profil jednotlivých kurzů lze přizpůsobit vašim požadavkům):


1) Tvorba digitálních presentací (jednoduché internetové a „CD“ presentace)

Náplň: koncepce a struktura presentace, možnosti interaktivity, příprava a zpracování materiálů, vlastní tvorba prezentace v Html editorech (MS Frontpage) a Macromedia Flash

Skupina max. 6 účastníků
Hodinová dotace: 15 hodin
Cena: 1500,- Kč


2) Zpracování a střih videa na počítači (tvorba vlastní videodokumentace a videopresentace)

Náplň: základy filmové řeči a filmové skladby (kamera, střih, zvuk…), technologie zpracování digitálního videa, střih v programu Adobe Premiere (příp. představení dalších softwarů), problematika formátů, platforem a přenosových médií, tvorba VCD a jednoduché DVD video presentace

Skupina max. 4 účastníků
Hodinová dotace: 15 hodin
Cena: 2200,- Kč


3) Úpravy digitální fotografie

Náplň: základy technologie zpracování rastrové grafiky, úpravy digitální fotografie v Adobe Photoshop (retuše, práce s vrstvami a maskou atd), příprava pro tisk, web, archivaci, ukázky dalších softwarů pro zpracování rastrové grafiky.

Skupina max. 6 účastníků
Hodinová dotace: 15 hodin
Cena: 1500,- Kč


4) Tvorba tiskových propagačních materiálů

Náplň: základy technologie zpracování rastrové a vektorové grafiky, úpravy digitální fotografie, práce s textem, příprava pro tisk, tvorba tiskovin v Adobe Photoshop, Adobe Illustrator a Adobe InDesign.


Skupina max. 6 účastníků
Hodinová dotace: 15 hodin
Cena: 1500,- Kč


Přihlášky

Přihlášky se stručným nástinem vašeho specifického zájmu a dosavadní zkušenosti zasílejte nejpozději do 10. dubna 2005 na centrum@klaster-bechyne.org. Termíny jednotlivých kurzů budou upřesněny dle aktuálního zájmu do 15. dubna.

Ubytování

Zdarma v prostorách kláštera (vlastní karimatka a spacák), nebo na ubytovně za 180kč/noc.

Dotazy a kontakt

MgA. Jakub Deml, tel.: 605 138833, email: jakubdeml@klaster-bechyne.org


ZUŠ Václava Pichla v Bechyni
Klášterní 39
391 65 Bechyně
Tel./fax: 381 213 352
http://www.klaster-bechyne.org

(31.03.2005)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.